Wie zijn we?

‘Christal’ is het werkingsplatform van Maria De Wolf en Paul Van Vaerenbergh, waarin zij trachten hulp te verlenen op het spirituele vlak aan mensen op hun zoektocht naar de essentie van het leven, naar een meer zinvol leven en geestelijke ontplooiing.

Dit trachten wij te doen door de lering van Liefde en Wijsheid, in feite de universele Christusfilosofie, die in onze cultuur het best bekend is door de woorden en het leven van Jezus Christus.

Daarbij bieden wij mensen ook praktische tips en oefeningen aan om dit effectief in hun dagelijks leven toe te passen en te integreren. En inderdaad, het zijn dikwijls, de kleine, eenvoudige dingetjes die het doen.

Het is vanuit onze lering – o.a. een belangrijk pakket verkregen bij Ludo Janssen – én de eigen ervaring dat we willen delen met allen die er voor open staan.

We hopen dat de teksten op deze site u mogen inspireren zoals het in Inspiratie tot ons is gekomen.  Moge zij u helpen de weg naar uw Ware Zelf te vinden; de weg van uw Ziel te bewandelen en zo ook de antwoorden te ontdekken op vragen die zo diep in ieder mensenziel wegen.

Surf even door deze pagina’s op een rustig moment, als je geest nog vrij is, zo als op een frisse morgen in de ochtendzon op een vrije dag.  Of na een wat drukke dag die je helemaal heeft meegenomen, en je dan even terug bij jezelf wil komen, en nog een snoepje voor je ziel verlangt. Zet wat rustige lievelingsmuziek en laat deze woorden bij je binnen komen.

Veel lees genot!

De filosofie van Christal vzw werd mooi omschreven in de openingstoespraak ”Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ bij de officiële start van Christal vzw op 1 september 2002.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”

 “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”, heeft de Heer Jezus toen gezegd.  De Christus in Hem liet het Hem zeggen.  En die Christus is er voor iedereen, voor alle mensen. Bijzonder voor ons hier in het Westen die het van Hemzelf, Jezus de Christus, mochten horen en leren.  Hij toont ons een weg, de weg die Hijzelf heeft gegaan, en zo doende voor ons heeft gebaand; de weg van de Christus, de Universele Liefde van de Kosmos.

En dat mogen mensen nu wel eens begrijpen, zegt de Heer : “Ze hebben hun weg zélf gekozen.”  Ze hebben vele wegwijzers genegeerd of voorbij gelopen, ook uit onwetendheid.  Maar niemand heeft hen gebracht waar ze nu staan, dan zij zelf ! Toch is er maar één goeie weg naar het Leven, het eeuwige Leven, één weg terug naar het Vaderhuis, en dat is de weg van en mét de Christus, de weg van zuivere, universele Liefde.  Een weg die weliswaar alle andere paden doorkruist, maar steeds rechtdoor gaat, recht op het doel af.  Ook die weg is niet gemakkelijk, die loopt ook over steile, smalle bergpaden, om het hoogste te kunnen bereiken; maar hij wijkt nimmer af en de juiste hulp is steeds aanwezig – waar het kan.  Want de Heer zelf is hem voor gegaan.  Hij heeft de weg gebaand, Hij heeft het doel bereikt, het eeuwige Leven, en Hij is teruggekomen om hen bij te staan die onderweg zijn, in vallen en opstaan. Hij kan niet op alle wegen staan, Hij staat langs de goeie weg, Zijn weg. Daarom zei Hij: “Ik ben de weg…”   Daar kan Hij u helpen.  Maar alle wegen doorkruisen Zijn Weg, en op de kruispunten, de kruis-punten in ieders leven is Hij aanwezig.  Hij biedt hulp aan, ondersteuning, raad en bemoediging voor de verdere weg, die ge toch zelf moet gaan.  Doch dikwijls wordt het niet aangenomen en ploetert men liever verder op de eigen weg.  “Geen nood”, zegt Hij, “Ik zal hen wel opnieuw opwachten op een ander kruispunt.”Maar het is de vrijheid van ieder mens de weg te gaan die hij wil gaan.  De mens is uitgegaan uit het Paradijs, de wereld in.  Hoe ver, hoe lang, langs welke wegen, over welke bergen en dalen hij wenst te gaan, mag hij van de Vader ten volle zelf kiezen.  Natuurlijk, wie een weg eenmaal heeft gekozen, moet hem volgen en er ook de gevolgen bij nemen.  Een weg berg op is moeilijker dan een vlakke weg.  Een mooie gebaande weg loopt sneller en gemakkelijker dan een verwilderd pad in het bos.  Een geplaveide weg, een rotsweg, een zandweg, een groene vallei, een dorre woestijn… Zovele mogelijkheden, zovele moeilijkheden en obstakels.  Zovele kansen en uitdagingen !  Maar eens op een weg, moet men hem gaan tot een volgende afslag, een volgend kruispunt.  Er is geen weg terug.  In de kosmos is er alleen maar voortgang, evolutie.  Eens in het leven gestapt moet men mee vooruit.  Men kan niet terug in moedersbuik.

Daarom vraagt Hij goede zielen om mede te helpen mensen op het juiste spoor te zetten, in Liefde en Vrijheid.  Steeds in vrijheid de mensen een nieuwe weg aan bieden, Zijn Weg, de kortste weg, via Waarheid als inzicht, weten, bewustzijn, naar een volwaardig Leven, gevuld met eeuwige waarden.  Want dat is waarlijk ‘eeuwig Leven’.  Een leven met Liefde als fundament, een leven van innerlijk geluk en voldoening, van altijd nieuwe hoop en vertrouwen, van nooit alleen te zijn – ook al is men als mens alleen.  Een leven waarvan men op ’t eind kan zeggen: “Het was goed zo.  Het is volbracht.”

Als wij dat kunnen en willen doen, die kleine wegwijzertjes zijn op de kruispunten in het leven van mensen, dan doen we Hem een grote dienst.  Meer hoeft het niet te zijn.  Als ze op het juiste pad, op Zijn Weg komen, kan Hij ze wel helpen en dragen, kan Hij hun kracht zijn, als ze het willen.  Maar ze moeten de juiste weg durven kiezen.

Hoe kunnen we een wegwijzertje zijn?  In alle vrijheid en sereniteit een tipgeven, een luisterend oor zijn, een woord van begrip en vriendschap, een gouden raad, een gebed, een ervaring, waarin mensen een straal van Liefde mogen ontdekken, een lichtje dat hen de juiste richting laat kiezen.  Het is dié overslaande vonk van hart naar hart, van ziel naar ziel die het doet !

Veel succes op uw weg, en…