OORDEEL NIET

Reeds meerdere malen hebben we het al gehad in dit boekje ABBA over ‘oordelen’, en ik vermoed dat we allen reeds genoeg beseffen dat oordelen en veroordelen niet goed is voor onszelf en evenzeer voor de andere. Ik besef het ook heel goed, en toch laat ik me altijd nog verleiden tot ‘oordelen’, blijf ik maar in die val trappen…

Zo werd ik bij het lezen van volgend fragment van Meester Ludo weer erg aangesproken. ‘Kijk nu nog eens naar jezelf! Wanneer gaat ge dat nu eens afleren?’ Bij deze dus nog eens alles op een rijtje gezet en overwogen.

Ludo:

“Nou, daar gaat het mij om in het Aquariustijdperk. We moeten heel goed oppassen, want we weten dat van ons soort mensen, mensen vernietigen. Het soort vernietigt het soort. Dat kan alleen bij de mens, dat kan niet bij de mineralen, niet bij de planten, niet bij de dieren, niet bij de geesten. Dat kan alleen bij de mens, dat het menselijk soort het eigen soort vernietigt. En dat is verschrikkelijk. Want dat soort bracht Jezus bij Pilatus. Pilatus was de wijze, die kon niet oordelen. Hij zei nadien ook: “Ik was mijn handen in onschuld, want ik zie niets waarvoor ik U zou veroordelen.”

Wie van u veroordeelt niet door te oordelen? Wie durft in zijn geweten, de goddelijke kamers opentrekken en zien hoe hij wetend en onwetend veroordeelt, oordeelt wil dat zeggen. Want zij die een oordeel vellen, zij die een oordeel vellen zonder inwijding, zijn aan het veroordelen. Want wat zegt ge altijd: wat mij niet aanstaat, dat ziet ge bij de andere. Zo praat de mens steeds. Voelt ge? Dus, door te oordelen veroordeelt ge. En daar moet ge mee oppassen, want één van de tien geboden is: ‘oordeel niet.’. Oordeel niet, staat er geschreven. Dat wil niet zeggen dat ge geen beoordeling moogt geven. B.v. dit tafellaken is wit, wel dat is voor iedereen wit. Dat is geen oordeel, het is een beoordeling. Maar als ge nu gaat zeggen zonder reden: dat tafellaken, dat heeft de gebuur van hiernaast hier gezet, en ge weet daar niets van af, dan zijt ge die gebuur aan het oordelen, want ge weet niet wie dat tafellaken hier heeft gelegd. Dus, beoordelen is zeer moeilijk.

En Christus-Koning is een verbondenheid die ons bindt met één van de tien geboden: oordeel niet. Ik vind het zo boeiend dat ik dit vandaag even wil aanhalen, wat in feite een oordeel is.

Mensen lopen goeroes achterna, lopen religies achterna… En plotseling oordelen ze en stappen het af, want zij vinden dat en dat en dat en dat niet goed is. Ik heb al honderdduizenden mensen privé ontvangen in dit leven en als ge ziet hoe ze oordelen… Want ze vinden dit niet goed en ze vinden dat niet goed, maar ze weten nog niets. Als de mensen wetend zouden zijn, kunnen ze niet meer oordelen, kunnen ze geen oorlog meer maken en kunnen ze niet meer roddelen, kunnen ze niet meer jaloers zijn, kunnen ze geen haat meer dragen. Want de aard van de mens is Liefde.

Dus, waar zijn we toch mee bezig? Wat is men bezig op dat moment? Als iemand graag naar een café gaat, dan gaat hij naar het café, daar heb ik geen oordeel over. Ik mag hem wel raad geven en zeggen: “Vriend, drink niet te veel bier, want ge kunt zat worden en noem maar op.” Dat is niet oordelen, natuurlijk niet. Want voor die mens, op dat moment, hoort hij daar te zijn, in zijn evolutie. Ooit gaat hij daar wel weg. Dus, ik moet daar geen oordeel over vellen, helemaal niet.” (zo sprak Meester Ludo)

Waarom is het zo moeilijk om niet te oordelen?

We leven hier op Aarde in een duale wereld, een wereld van tegenstellingen, van wit en zwart, goed en kwaad, licht en donker. Dit in tegenstelling tot de geestelijke werelden waar alles één is; goed en kwaad zitten nog samen versmolten in het éne wat is zoals het is. Denk aan de Bijbelse woorden ‘Ik ben die ben’. Hier op Aarde heeft alles wel zijn tegengestelde, wat maakt dat er steeds keuzes moeten worden gemaakt: ‘kies ik dit of dat?’ En het zou gemakkelijk zijn moesten we kunnen kiezen tussen goed en kwaad als twee duidelijk herkenbare verschijningen; dan zouden we natuurlijk voor het goeie kiezen. Maar in het dagelijkse leven ligt het veel subtieler, minder duidelijk herkenbaar.

Bv. Een vriend begint tegen mij te zagen en klagen over zijn gebuur over allerlei zaken die hij niet goed vindt. Ga ik mee in zijn roddel en ga ik ook die gebuur, zonder hem te kennen, mee veroordelen?? Het is soms rapper gebeurd als men denkt…

En ja, heel gemakkelijk hebben we kritiek en oordeel over zaken in de wereld, die in onze ogen niet goed gaan. Politiek, gerechtelijk, economisch… Heelder kranten staan er vol van.

Oordeel begint bij een bepaalde opvatting, geloof of overtuiging die men heeft en als waarheid aanneemt. Als iemand anders een andere opvatting naar voor brengt, voelen we ons aangevallen en gaan we in verdediging, proberen de andere van onze opvatting te overtuigen. Op dat moment vellen we een oordeel: jij bent fout, ik ben juist.

Hier komen we aan een punt dat voor iedereen nogal gevoelig ligt: wanneer oordeelt ge (be+oordeelt ge) en wanneer ver+oordeelt ge?  Zoals gezegd, in deze wereld van tegenstellingen kunnen we niet anders als tegenstellingen opmerken, en de vele nuances en verschillen daartussen, en dat mag, dat kan ook niet anders en dat is ook de bedoeling van het hele systeem van de Schepper. Het geeft ons de kans te zien, te ervaren hoe we zelf zijn en ageren. Het geeft ons de kans tot de keuze hoe we willen zijn, Wie we willen zijn. Het geeft ons de kans tot snelle bewustwording, tot groei in bewust zijn.

Het is dus zeker de bedoeling dat we verschillen gaan opmerken en er voor ons zelf een be-oordeling over vormen. ‘Vind ik dat goed? Ga ik daar in mee of wil ik mij daarvan distantiëren? Past dat bij wie ik wil zijn?’ Tenslotte is deze conclusie ook maar gebaseerd op mijn waarneming die misschien ook niet juist of niet volledig is! Ik moet dus zeer oppassen als ik mijn beoordeling naar de andere terugspeel.

Wanneer ik mijn oordeel ga opleggen aan die andere (of een roddel ga doorvertellen aan anderen) dan ga ik in de fout en VERoordeel! Heel dikwijls projecteren we onze visie, ons oordeel, op die andere persoon en rekenen hem erop af. We beoordelen een situatie vanuit ons standpunt, zonder de volledige en juiste toedracht van de zaak te kennen. Dan veroordelen we!  Daarom de woorden van Ludo: “Als de mensen wetend zouden zijn, kunnen ze niet meer oordelen.”  Het is dit oordeel dan onze spirituele groei in de weg staat en daarom wordt het ook in alle wijze boeken afgeraden.

De kunst is natuurlijk boven alle oordeel uit te stijgen, zoals de Meesters doen. Achter de tegenstellingen, achter de verschillen, de ware aard, de eenheid te zien en daarnaar te handelen.

 

Lao Tze zegt daarover:

 

De wijze heeft geen vast denkpatroon;

hij is zich bewust van de noden van anderen.

De goeden behandelt hij met goedheid;

De slechten behandelt hij eveneens met goedheid,

omdat de natuur van zijn wezen goed is.

 Opm. ‘denkpatroon’ mag je hier ook verstaan als opvatting, overtuiging. De wijze kent maar één vaste overtuiging en dat is ‘Wees Lief en zijt Liefde.’

Praktisch.

 1. Onderzoek bij jezelf: wat levert oordelen mij op? (Zie ook verder: oordelen is plezant!?)
 2. Begin al voor jezelf op te merken wanneer je weer aan het oordelen/veroordelen zijt. Tracht dan vervolgens simpelweg ‘oordelen’ te vervangen door ‘opmerken’. Als het om jezelf gaat zal je merken dat het veel aangenamer is jezelf te observeren dan te veroordelen. Dat zal dus ook wel naar anderen toe zo zijn.
 3. Wees niet te halsstarrig of bang om jouw overtuiging los te laten. Of in een gesprek, op zijn minst die visie voor jezelf te houden.
 4. Stop met etiketten plakken.
 5. Stel er eer in je goedheid en vriendschap naar alle mensen te laten uitgaan, bijzonder als ze met jouw visie en ideeën botsen. Kies ervoor in een staat van goedheid te zijn in plaats van rechter en oordeler. Het Sanskriet heeft hiervoor een prachtig woord: Namaste’ wat betekent: ‘Ik eer de plek waar we allemaal één zijn.’ Zeg dit bij jezelf als je dreigt in een dispuut te vervallen.
 6. Veroordeel ook niet jezelf. Zie je niet ‘slecht’ wanneer je eens uitglijdt; zie je niet ‘heilig’ wanneer je slaagt. Zoals elke andere zijn we een mengeling van oneindige openheid en eindige beperking.
 7. Een be-oordeling kan je afronden met kritiek of met Liefde en wijsheidswens. Het is een keuze. Wat jij kiest voeg je toe aan jezelf én aan het collectieve bewustzijn. Als je dit beseft, dan weet je meteen ook wat te kiezen!

 

Lao Tze (Vers 49)

De wijze leeft in harmonie met alles  onder de hemel.

Hij ziet allen als zijn eigen Zelf;

hij houdt van iedereen als zijn eigen kind.

Alle mensen worden tot hem aangetrokken.

Hij gedraagt zijn als een klein kind.

 

 

Corona : tips voor zorgverstrekkers

ZORGVERSTERKERS:

Tips voor Extra bescherming, naast de geldende  beschermingsmaatregelen.

Vooraleer je naar het werk gaat:  Neem even tijd voor jezelf en:

 1. Voor opstaan:
  • Raak je lichaam aan bedank het voor alles wat het doet voor jou.
  • Leg handen tegen onderbuik en doe 10 à 20- tal rustige, diep buikademhalingen, je ademt kracht en levensenergie in en laat ballast los (in- en uitademen duren ongeveer even lang in tijdsduur)

 

 1. Voor of na je ontbijt: als je kan ga even in het zonlicht staan, rechtop, armen gespreid, ofwel visualiseer je dat het zonlicht over je heen komt en jou in een zuil van wit licht zet: “Ik sta nu in een krachtige zuil van wit Licht en Liefde. Ik ontvang nu de juiste energie, bescherming en kracht voor deze dag.” Zie jezelf omringd door een grote sterke zuil van wit Licht (extra krachtig als je daarin violette vlammen visualiseert). Vraag ook een ‘geestelijk masker’ ter bescherming van jezelf!

 

 1. Dit beeld herhaal je overdag als je het moeilijk hebt of als je jezelf teveel verliest in zorg of medevoelen / medelijden.

Algemeen

Beperk informatie die jou naar beneden haalt. Kijk naar wat jou oplaadt, geef daar prioriteit aan. Aanvaard jouw grenzen, ook al is de nood mega-groot, zorg eerst goed voor jezelf!

Het belangrijkste is dat jij  overeind blijft!

Blijft er teveel ‘aan jou hangen’ (B.v. angst voor patiënten, zorg voor kinderen / huisgenoten, collega’s…..) ga met je aandacht terug dicht bij  jezelf, maak – in je verbeelding – jouw zuil van wit Licht terug krachtig aanwezig.   En je mag ook deze zuil van Licht ook plaatsen over allen waaromtrent je bezorgd bent, dan doe je iets waardevols zonder dat het jou energie kost.

Remember : drink enough water and continue breathing!!

 

Morgen misschien

Liggend aan het water

Eindeloze rimpeling steeds opnieuw en nooit dezelfde

Staren naar het water

Geen gisteren geen later

Rijk proef ik lucht, ruik ik aarde,

adem licht, voel en geniet

 

In de verte razen dozen op 4 wielen, E zeventien

Geen mens heeft dit mooi plekje groen gezien

Ik ruik voor hen, geniet,

ga op in dit pure geschenk van zijn en niets te moeten

Ook voor hen

 

Want morgen misschien raas ik over  E zeventien.

Mijn hoofd vol gedachten en geen oog voor stilte en groen

Dan troost mij dat ergens op een plekje naast E zeventien

Misschien wel iemand ligt

buiten tijd en denken

En dat zijn Zijn mij veilig verder brengt

 

Tijd en tijdloosheid.

Rimpel en stroming

Krassende vogel

Vogelvrij, af en toe,

Naast E zeventien

Ik heb het mogen zien

Liggend aan het water

Eindeloze rimpeling steeds opnieuw en nooit dezelfde

Staren naar het water

Geen gisteren geen later

Rijk proef ik lucht, ruik ik aarde,

adem licht, voel en geniet

 

In de verte razen dozen op 4 wielen, E zeventien

Geen mens heeft dit mooi plekje groen gezien

Ik ruik voor hen, geniet,

ga op in dit pure geschenk van zijn en niets te moeten

Ook voor hen

 

Want morgen misschien raas ik over  E zeventien.

Mijn hoofd vol gedachten en geen oog voor stilte en groen

Dan troost mij dat ergens op een plekje naast E zeventien

Misschien wel iemand ligt

buiten tijd en denken

En dat zijn Zijn mij veilig verder brengt

 

Tijd en tijdloosheid.

Rimpel en stroming

Krassende vogel

Vogelvrij, af en toe,

Naast E zeventien

Ik heb het mogen zien

 

Over Dromen

Ge moet drie dingen onthouden:

 1. Het eerste is: waar dient een droom voor? Een droom dient om de mens te laten leven. Het eerste antwoord.
 2. Ten tweede: wat gebeurt tijdens de droom? In de droom gebeurt het verwerken van afval van de dag. Storingen van de dag worden in de droom verwerkt. Eerste aspect. Tweede aspect: wanneer die eruit zijn kan de mens hoger opstijgen, kan hij in de leringen komen, in de geestelijke school.
 3. Derde aspect: als hij dan hoger opgestegen is, kan er energie vanuit de hogere gebieden in de mens komen als energie. Hij heeft minder slaap nodig, hij blijft gezond. Hij zal sneller inslapen, minder slapen en krachtiger zijn, meer energie hebben.
 4. De droom dient om de mens een nieuwe mogelijkheid te verschaffen om het contact met zijn ziel te herstellen en te begrijpen, en zo die ziele+leiding te aanvaarden en te respecteren, en daaruit te gaan leven. Dat is het doel van de droom.

Men heeft soorten dromen:

 • Men heeft voorspellende dromen, toekomstvoorspellende dromen.
 • Men heeft dromen, wit-zwart in de materie.
 • Men heeft kleurendromen in het spirituele leven, het geestelijke leven. Als men in kleuren droomt heeft het te maken met spiritualiteit van de mens.
 • Als men voelt of ruikt in een droom, dan is het niet alleen een etherische uittreding, heb ik u gezegd, maar is het een astrale uittreding. Dan zit ge hoger in de geestelijke wereld en daar is mogelijkheid tot ruiken en voelen en dieper waarnemen.

Dat zijn de basisregels die men hoort te onthouden als men over dromen spreekt. Goed. Daar wil ik nu mee eindigen vandaag over de droom. Is er nog een specifieke vraag over dromen welke niet beantwoord is? Een vraag over droom hé.

? – Wat heeft melk of voeding te maken met dromen?

Als een mens gaat slapen en zijn maag is gevuld met dierlijk voedsel, dan krijgt zo’n mens bijna altijd negatieve dromen. Waarom? Omdat… Het dier, een zoogdier, heeft een astraal lichaam, een vis niet. Dat astrale van het zoogdier dat gaat ’s nachts nog moeten verwerkt worden, een maag moet verteren. Dat astrale gaat ook in beelden te voorschijn komen. Ik ga er een voorbeeld van geven. Zoudt u een konijn fokken en dat dier – dat moogt ge nooit doen wat ik nu zeg, dat is een voorbeeld hé – dat dier zoudt ge niet goed behandeld hebben. Ge zoudt dat dier slachten en ge zoudt dat om 10 uur ’s avonds eten; en ge zoudt de hele dag goed geleefd hebben, geen zorgen gemaakt, niet gezeurd of niet en ge eet om 10 u. dat konijn. Wel, als ge dan om 2 of 3 uur een droom krijgt, krijgt ge verschrikkelijke dromen. Waarom? Dat konijn dat projecteert al zijn gevoelens astraal in uw astraal gebied en gij moet dat verwerken. Voelt u hoe dat werkt? Zo speelt voeding in op de droom.

Het tegenovergestelde is ook waar. U drinkt melk en u zegent de melk en ge heiligt. Want melk is zo’n groot geheim, zelfs melk van de koe, dat is zo’n groot geheim. Uit het gras komt melk, ooit over nagedacht? Uit stenen maakt men melk, want gras wordt gemaakt van mineralen en mineralen zijn steentjes. Uit stenen maakt men melk, het geheim van de koe. Kuayi (?) is levenskracht. De koe als heilig dier in India, de koe als offerdier in Egypte. De koe als ritueel dier, de stier in het oude Griekenland, in de Griekse school. Koe is zo belangrijk, daar kent ge het geheim nog niet van. Een koe heeft… Dat is nu te veel.

Dus op dat moment als ge die melk drinkt ’s avonds, men heiligt dat, dan trekt men goddelijke wezens aan. En ik raad ook aan vóór het slapengaan een glaasje melk te drinken, in plaats van koffie. Koffie is goed rond een uur of vier, om het negatieve te neutraliseren, dat plakt aan de cafeïne, u gaat naar het toilet en het is weg, daar dient koffie voor. Daarom drinkt men zoveel koffie in het Westen. Goed onthouden hé. Koffie is goed tot 4 uur. Na 4 uur hoort melk gedronken te worden, om de engelen aan te trekken. Ik heb grote wijze mensen gekend die veel koffie dronken. Eigenaardig, toch waar. Want het negatieve trekt naar de cafeïne en het wordt via de uitscheidingssystemen naar buiten gebracht. Daar is koffie heel belangrijk voor. Dit moet men weten hé, geloof mij nu. Koffie is ontzettend oud. Ik heb leraars vroeger gekend die op koffiebonen zaten te kauwen, uren aan een stuk. En het waren wijze mensen, hoor, geloof mij, het waren wijze mensen. De koffieboon is veel ouder als men denkt, duizenden en duizenden jaren oud. Dus, terug over de melk. Dan trekt men die goddelijke wezens aan en dan gaat men over die goddelijke wezens dromen. Dus men kan de droom een beetje beïnvloeden, sturen.

Een ander aspect is, als gij een lelie in de kamer zet waar gij slaapt, of een kaars aansteekt… U denkt: ‘die verkopen zomaar kaarsen.’ Ik verkoop kaarsen, die kaarsen werden ingestraald. Daar ligt een bepaald aspect van Liefde in die was. En als gij dat aansteekt, dan gaat die Liefde dampen in de kamer waar gij zijt. Het is niet zomaar een kaarsje branden. Want een kaars en een kaars is een verschil. Daar zit een kracht in, in dat vuur. Die kracht spiritueel verspreidt zich in de huiskamer. In de oude school vroeger kreeg men van de leraar een steen, een kleine steen, iedere discipel, en die werd ingenaaid in een koker en dat moest hij dragen om zijn nek. Dat moest hij heel zijn leven meedragen, heel zijn leven. En als de discipel ging overgaan, bij de begrafenis kwam de leraar en die hielp de discipel in zijn overgangsfase. Dat werd op hem gebonden, zijn handen werden gekruist zo erover. En in een volgend leven kwam de leraar hetzelfde steentje terugbrengen aan de discipel en hing het opnieuw rond zijn nek. Ziet u het belang van de dingen?

Ik doe dit niet voor niets, er zit een reden achter die u verloren zijt, een grote reden, een heilige reden, om opnieuw broederschap te krijgen in deze wereld. Het eeuwige Broederschap van de heilige Graal moet terugkomen. Ook in de stof, ook in de stoffelijke materiewereld van mensen, wil ik die zien. Daarom doen we dit op dit moment, het is een bewuste actie in de wereld en die moet ge weten, daar moet voor gezorgd worden. Want er moet een grote familie komen op Aarde, van heilige mensen, van mensen die voor Licht gekozen hebben. Daar dient het licht voor, om de weg naar het Licht te wijzen. Voelt ge hoe die kracht werkt op Aarde? Zo eenvoudig, maar toch belangrijk dat ge er iets van af weet.

Dus men kan de droom sturen: bloemen, kaarslicht, melk, men kan sturen. Wil men echt zuivere wezens aantrekken tijdens de droom, raad ik u aan, dichtbij uw bed een bergkristal te zetten. Dat is altijd goed. Zeker voor kleine kinderen, een bergkristal in de buurt. Bergkristal trekt goddelijke Intelligenties aan, en geloof mij, dan gaat ge heerlijke en fijne dromen krijgen. Dat zijn heel belangrijke dingen, dat is toch goed dat ge dat weet zulke zaken. Dan krijgt ge nog meer contact, en dat zal zeker komen in de toekomst. Ook dit hoort men te weten op Aarde. Dat zo een beetje over de essentie van de droom en de belangrijkheid van de dingen.

♥ ♥ ♥

 

 

 

 

Avondgebeden van Ludo

Dat moet u altijd willen: het goede voor ogen houden, maar ook het andere leren kennen, er niet naar toe leven, nee, maar leren kennen, lessen eruit trekken en het goede willen herinneren. Als ik ’s avonds ga slapen, dan zeg ik:

Ik wil deze nacht in een gebied van Licht en Liefde zijn,

in verbondenheid met mijn Vader- en mijn Moederbewustzijn.

Ik wens door de Christus Licht en Liefde in mijn wezen.

Ik wil deze nacht leren in de gebieden van Licht.

Ik wil lichtend zijn voor mezelf, voor de naaste en voor Hem.

Ik wil mij morgenvroeg alleen maar het goede herinneren

van hetgeen ik deze nacht heb meegemaakt.

Zo zal het zijn door Gods Almachtige Wil. AUM.

 

‘Ik wil mij alleen maar het goede herinneren van wat ik deze nacht heb meegemaakt’: en daar gaat het op aankomen. Als u dat durft zeggen, dan zult gij ’s morgens alleen maar het goede herinnerd worden. En een andere wet zegt zo: ‘Wie het goede aantrekt, gaat het goede doen.’ Zo verplicht gij u ’s morgens met goede energieën wakker te worden en wat gaat die dag moeten zijn? Liefdevol, gelukkig en blij, omdat ge het goede hebt aangetrokken. Het andere is op zijn plaats, waar het denkt te moeten zijn.

Als u dan slapen gaat dan zegt u: “Heer, ik ga vandaag rusten en ik weet dat ik niet ga rusten, want ik wil nu pas gaan werken. Ik heb de hele dag nog niets gedaan dan me zorgen gemaakt door mijn verstand, voor mijn werk en nu ga ik pas écht werken.”

Ge legt u neer en zegt:

“Wanneer ik nu slapen ga, vraag ik verbonden te zijn met de Meesters van kennis en de Meesters van wijsheid. In dat eeuwigdurende Verbond verlang ik datgene wat ik ontvang, morgen bewust te weten, mij te kunnen herinneren en het te kunnen toepassen op de juiste tijd en de juiste plaats. Ik verlang dat niet alleen voor mezelf, Heer, ik verlang dat vooral voor U, omdat U dat toekomt dat ik steeds meer en meer mag weten, dat ik daardoor steeds meer en meer liefdevoller kan fungeren in het leven en daardoor steeds meer en meer wezens naar U toe kan brengen. Daarom wil ik het Heer, niet alleen voor mij, maar vooral omdat het U toekomt dat ik Uw kind ben.”

Als men dan gaat slapen met die intentie, dát is een gebed, dat is een machtig gebed met zo’n intentie slapengaan. Dan legt men zich rustig neer en men voelt dat de Meesters u iets komen brengen, kennis. Ge gaat ’s morgens opgewekt wakker worden, ge stapt met het rechterbeen uit het bed!

En als u slapen gaat, en u bent een goed koppel, en een goed koppel dat slapen gaat zegt altijd: “Het is goed even in eigen hart te kijken, nog even voor ik slapen ga, of ik van dageraad tot avond geen enkele ziel en geest heb pijn gedaan.” Dat zegt hij even tegen zichzelf. Zo begint die dan. Dan zou het ideaalste zijn, hoe oud ze ook zijn, dat is van geen belang, dat kan tot 95 jaar gaat dat nog, dat is: dat ze even tegenover mekaar gaan zitten, gewoon rechtop in het bed gaan zitten, met de rug leunen en mekaar de hand nemen, de man de rechterhand naar buiten, handpalm omhoog, de vrouw de linkerhand naar buiten en de handpalm omhoog. De vrouw geeft de rechterhand aan de linkerhand van de man en die wordt in de handpalm gelegd. Men ziet mekaar nu – dat is de lamp, zo houden ze mekaar vast – en zo hangen ze de batterij even aan, aan de ether. Dat is belangrijk. De ether is al hetgeen wat rondom is. Zo hangt de man zijn plus aan de ether en de vrouw haar min aan de ether en hier is de batterij en ze houden dat vast.

 

En als ze kinderen hebben of familieleden hebben die ziek zijn of wat dan ook, dan denken ze die kinderen in die twee handen die ze vastpakken. En zo kunnen ze die kinderen vullen, van op honderdduizenden kilometers afstand kunnen ze die vullen, kunnen ze hun wensen uitzenden naar die kinderen. Die kinderen, die ontwikkelen op die manier hun talenten. Dat moeten ouders doen. Ook als die kinderen getrouwd zijn en ze hebben het eens moeilijk, zo kunnen ouders bewust meewerken, bewust meewerken aan een betere wereld. Dus even een paar minuutjes dat gaan doen.

 

Ik raad u ook aan, als u gaat slapen dat er ook een kaars kan branden. Er is niets zo heerlijk als op de slaapkamer een kaarsje dat brandt, omdat dat negatieve ionen uitzendt. Negatieve ionen zijn ionen die vreugdevol en liefdevol werken op de mensen en die de mens geestelijk laten evolueren. Een kaarsvlam geeft negatieve ionen. Dus ook zo ontwikkelt ge uw talenten door te rusten.

Gedicht van Ludo:

Wees gerust in uw gemoed want ’t is God die u leven doet

Wees blij voor elke dag dat je van God leven mag.

Treur nooit en kijk steeds omhoog daar schijnt steeds de regenboog.

 

Treuren is zich verbinden met het ego.

Omhoog kijken wil zeggen : kijken naar de Zon.

Regenboog: is het spectrum van de Zon.   (Ludo)

 Ik vermoed dat Ludo niet bedoeld heeft dat we ons nooit verdrietig mogen voelen, dat is iets wat menselijk is en spontaan naar voor treedt bij verlies of verwonding. Treuren is echter vasthouden aan het gemis en aan de gedachte ‘het had zo niet mogen zijn’. Dit vasthouden en oordelen beletten dat er genezing kan komen, beletten dat er nog aandacht en openheid is voor wat er mooi en goed was vroeger (de geschenken), en voor het mooie en goede dat iedere nieuwe dag in zich draagt. Treuren kan een vluchtmiddel zijn om niet verder hoeven te gaan, om het verleden en het heden niet te hoeven accepteren.  Het is zichzelf vastzetten.

 

 

Stilte

Als er nooit stilte is in ons leven, dan horen we niet wat de stilte ons wil verduidelijken. Dan voelen we niet wat ons lichaam ons wil vertellen. Dan nemen we niet waar wat er in onze innerlijke wereld gebeurt.
Alles in deze wereld is er op uit om ons weg te leiden van stilte, om ons af leiden van onszelf, van de diepere onderstroom van ons bestaan. Reclame met veel uitbundige taal of geluid, motoren die draaien, verkeer, muziek in een winkelstraat, constant moet er wel een radio of tv aan, gaan joggen met oortjes in … En wat met onze smartphone? Is het nodig om telkens een geluid te horen bij inkomende mail of andere berichten? Kunnen we dan weerstaan om toch te kijken ‘wie of wat?’

Hoe vaak op een dag worden we zo weggeleid van innerlijke aandacht, wordt onze aandacht naar buiten getrokken, weg van onszelf, weg van onze lichaamsbewustzijn? Het hoofd, het brein laat toe dat de buitenwereld het overhand neemt op de binnenwereld. Waarom laten we dit toe?

Om meerdere redenen. Omdat het enerzijds welkom is, we zijn – zonder het te beseffen – vaak ‘blij’ dat we afgeleid worden, afgeleid van onze eigen worstelingen, pijnen en lichaamssignalen. (Dit is ook wat soaps, negatief nieuws en roddelblaadjes met ons doen). Ook angst speelt soms mee: we zouden misschien iets kunnen missen: een signaal van de kinderen, van iemand die ons nodig heeft. Of we willen zeker niet een verwacht nieuws missen, bv. de melding van een geboorte. Of nog een reden: we willen ‘er bij horen’: iedereen doet het het, dus ik doe maar mee …
Is dit op zich niet goed?

Niets is goed of slecht, het is wel interessant om te observeren: hoeveel plaats neemt dit alles in in mijn aandacht en hoeveel plaats en hoeveel ruimte in mijn dag-aandacht is er nog voor stilte? En waarom, waartoe heb ik al die prikkels en signalen nodig? Heb ik ze écht nodig? En wat zou het voor mij betekenen als er meer stilte zou zijn in mijn dag? Schrikt het mij af? Maakt het mij onrustig? Begin ik dan te piekeren? Ben ik bang dat iemand me nodig zou hebben en ik niet bereikbaar ben? Vind ik dat ik er dan niet bij hoor, bij de groep?
Of zou stilte me meer rust brengen? Mezelf beter gewaarworden, mijn lichaamssignalen beter voelen? Mijn eigen verlangens en noden beter aanvoelen en kunnen ruimte geven? Observeer eens wat er met je gebeurt als je een lange tijd in de stilte (voor zover dit nog kan in onze regio) toeft. Gewoon waarnemen, zonder er interpretatie of oordeel aan te geven.

Waartoe hebben nagenoeg alle wijze mensen een lange tijd de stilte, de woestijn of de bergen opgezocht? Het alleen zijn?

Stilte confronteert.
Stilte maakt bewust.
Stilte heelt.
Stilte inspireert.

Stilte kan aanvankelijk heel hard gaan schreeuwen in ons binnenste: niet herkende noden, verwondingen en gemis kunnen om heling vragen, waarna diepere verlangens en dromen naar de oppervlakte kunnen borrelen.
Lastig? Ja, dat kan, en toch heel heilzaam.
Stilte is heel erg nodig om fysiek, emotioneel en mentaal terug gezond, terug héél te worden. Om te worden wie je in wezen bent en wil zijn. Niet langer het ‘aangepaste mensje’ zoals opvoeders en maatschappij je gekneed hebben, de ‘aangepaste mens’ die ze het liefst van je willen zien. Wel die mens waartoe God je gemaakt heeft, Zijn stem laten spreken, Zijn roep laten klinken. Een roep, een verlangen, een droom heel diep opgeborgen in je hart laten fluisteren en gaan luisteren. Om hierbij te komen, om dit te horen, is stilte nodig.

Niet dat je moeder Theresa moet gaan zijn, of pater Damiaan, of welke grote heilige dan ook… Gods stem laten spreken kan heel eenvoudig klinken, basaal, soms zelfs te eenvoudig: wees gewoon jezelf, doe datgene waarvoor je bang bent en toch voelt dat het jou gelukkig gaat maken, doe datgene waarvan je voelt: dit is het hartsverlangen in mij voor deze dag.
Begin vandaag: doe vandaag al een kleine stap om dit verlangen te laten ontkiemen en groeien. Begin met ‘ja’ te zeggen tegen je eigen kracht, ‘ja’ aan jouw eigenste hartsverlangen en potentieel. Zeg tegen je hart dat je bereid bent je hart te volgen, en zie welke mogelijkheden zich openen….!!
(En leer je intuïtie te vertrouwen, dat je intuïtie verwittigt wanneer het echt nodig is om je smartphone te checken)
Stilte: je kan pas weten wat het in je leven kan brengen als je jezelf toestaat stilte te ondergaan.
Stilte ondergaan is kwetsbaar durven zijn: is je ego, saboteurs en verwondingen durven ontmoeten. De talrijke saboterende stem¬metjes in je hoofd horen razen: zoveel motiefjes worden in je brein aangevoerd om toch maar vlug uit die stilte te stappen. “Dit is zinloos, er is zoveel goeds te doen, ik voel me ongemakkelijk, mijn rug doet pijn, ik moet iets opschrijven voor ik het vergeet, ik moet. .. ik mag niet…” en ga zo maar door. Dat is normaal! De eerste stappen, de eerste 5 à 10 minuten zijn vaak de moeilijkste. Als je die doorstaat zonder er tegen te vechten (je neemt ze waar doch je laat ze voor wat ze zijn: als wolken die komen aandrijven en weer verder drijven), daarna komt er meestal een stillere fase, een vorm van leegte, een onbevangenheid, soms een gevoel van tijdloosheid of ruimte.

Wat kan helpen om die eerste lastige fase door te komen:
• Rustig en bewust ademhalen – maak in- en uitademen even lang in tijdsduur.
• Neem een eenvoudige mantra als gedachte-aandacht. Bv.: ‘ik ben’/ ik adem / Alles zijn, niets zijn. / Volheid, leegte / Ik ben vrede.
• Kies er 1 uit, je kan dit verbinden met het in- en uitademen.
• Verwacht niets. Het belangrijkste is dat je het doet, dat je het regelmatig doet.

Stilte
Stilte, een lieve moeder
die mij op haar schoot neemt
al wat mijn hart bezwaart
al wat mijn geest beklemt
ze kent het.
Ze voelt, begrijpt.
Ik kan thuiskomen in dit stille oord waar woordeloos gesproken wordt van hart tot hart.

Voeding en meer.

Voeding is nodig om in leven te blijven. Kwaliteit in je voeding neemt toe als je eet met bewuste aandacht voor je voedsel, als je eet met liefde jegens je voedsel, als je eet vanuit rust en in een rustige omgeving, als je vers voedsel neemt. 

Een ander belangrijk aspect – waar vaak te weinig wordt bij stil gestaan – is het volgende: de levensenergie die ons lichaam uit het voedsel haalt, dit noemt met voedsel-KI dient opgeladen te worden met lucht-KI om bruikbare lichaams-KI te zijn.

In de Oosterse visie spreekt men van KI (Chi): energie die ons in leven houdt.

En er zijn 3 soorten KI:

 • pre-natale KI: de levensenergie die al voor je geboorte vastligt.  Daarin kun  je zelf niets toevoegen, wel door een foute levenswijze / denkwijze deze hoeveelheid te vroeg uitputten. (Dus je voorziene levensduur verkorten)
 • voedsel-KI: energie die je haalt uit je voeding.
 • lucht-KI: energie die je haalt uit de ademhaling.
  adem
   

Gelukkig is er al bij heel veel mensen aandacht voor gezonde voeding. Men beseft dat gezond eten een belangrijke factor is voor het algemeen welzijn. Klopt ook, en deze bewustwording is al een heel belangrijke stap om aan ons lichaam goede dingen aan te bieden. Dit is een goede vorm van zelfzorg en zelfliefde.

Doe de test.

Het derde soort KI: deze is de belangrijkste; daarin kan de mensheid nog heel veel gaan ontdekken. Waarom is lucht-KI de belangrijkste?  Dat kan je heel makkelijk zelf testen.  Op die manier:

 • De eerstvolgende 15 minuten mag je niets eten, niets drinken, en niet naar toilet gaan. Let op wat er in je lichaam gebeurt.
 • De volgende 15 minuten mag je niet inademen en niet uitademen.  Let op wat er in je lichaam gebeurt.  
 • Ben je er nog???

Je merkt dat deze test duidelijk het belang laat zien van lucht-KI. Onze cellen – vooral hart- en zenuwcellen – hebben voortdurend adem-KI nodig om normaal te kunnen functioneren. En dan nog dit: het voedsel Ki (energie uit onze voeding) dient ‘opgeladen’ te worden met lucht-KI wil ons lichaam er baat bij hebben.  Indien we – als voorbeeld heel gezond eten en heel beperkt ademen – dan kan ons lichaam met deze voedingsstoffen weinig doen, dan heeft het er eerder nadeel van. (Dit is al lang geweten in de Oosterse geneeswijzen)

 

Tegenwoordig nemen heel veel mensen voedingssupplementen. Vaak is dit nuttig, vaak echter verdwijnen deze ook in het toilet, vooral als de ademhaling niet geoptimaliseerd wordt. De ademhaling bepaalt de kracht van het ‘vuur’ waarmee ons voedsel verteerd en opgenomen wordt. Een zwakke ademhaling is als een zwak vuur.  Als men op een zwak vuur veel hout gooit (voeding inneemt) bestaat de kans dat het vuurtje dooft. Zo werkt ook ons lichaam: als er verhoudingsgewijs te veel voeding binnenkomt en te weinig adem-KI aanwezig is, dan neemt ons lichaam het voedsel niet geheel óp want er is onvoldoende ‘brandstof’ (zuurstof en prana uit de ademhaling) om alles verwerkt te krijgen. En de voedings­stoffen verdwijnen dus via uitscheidingskanalen. (urine, ontlasting, zweet edg.)

Dit alles heeft ook een grote emotionele en mentale component. Angst, zorgelijkheid, verdriet, boosheid, gejaagdheid, gepieker.., beïnvloeden onze ademhaling, meestal in ongunstige zin: de ademstroom wordt even onderbroken of kleiner, oppervlakkiger, of er wordt niet goed uitgeademd.  De meeste mensen staan hier niet stil bij. Ook bij kinderen gebeurt dit al,  (er is nog geen adem-vak op school, jammer) en ziet men dat allergieën gaan optreden. Gebrek aan kennis hiervan leidt tot onbewuste adem­patronen die onze mentale, emotionele en spirituele capaciteiten flink onder­­mijnen, alsook onze fysieke gezondheid. En zo ontstaat een vicieuze cirkel: minder mentale helderheid, minder emotionele veerkracht, vermoeidheid edg. geven beperkter ademen; en beperkter ademen doet deze symptomen en klachten toenemen. De mens heeft minder levensvreugde, zo kan er een bewuste of onbewuste vorm van ‘levensmoeheid’ aanwezig zijn en deze zorgt er dan ook voor dat het lichaam voeding minder opneemt ofwel allergisch reageert op de aangeboden voeding.

 Als je merkt: ik probeer gezond te leven en te eten, doch mijn conditie is al een tijdje niet optimaal, ik neem supplementen / medicatie en merk hiervan weinig of geen positieve verandering, dan kan in bovenstaande een verklaring liggen. Dan kan het heel nuttig zijn om iemand te raadplegen die de ‘ademschool’ gevolgd heeft, iemand die je ademhaling kan analyseren en jou kan adviseren wat beter kan.

adem

 

 

 

overweging

 

vergeving

We zijn onschuldig.

We hoeven niet zozeer onze fouten goed te maken

(al is deze intentie zeer waardevol),

dan onderschatten we Gods kracht en leiding in Liefde.

Doch het verlangen ‘goed te doen’ helpt ons

onze diepere Liefde te ontdekken

en te evolueren van besef ‘goed te doen’ naar bewustzijn van ‘goed Zijn’.

God heeft geen slechte kinderen gemaakt, 

Hij is wel slimmer dan we kunnen bevroeden. 

Het is niet omdat menselijke gedachten kunnen afwijken van de Liefde

dat daardoor ook de Kern in de mens kan afwijken van de Liefde.

De Kern is goed.

Niets of niemand kan dit veranderen,

zelfs de mens niet, ook als hij dit zélf zou proberen of willen.

Laten we in dit besef de Goddelijke wijsheid en liefde eren en danken!!

 

Ik vergeef mezelf keuzes die ik maak(te) vanuit onmacht,

angst, onwetendheid of verwonding.

Ik ben ook bereid anderen te vergeven die keuzes maken (maakten) vanuit onmacht, onwetendheid, angst of verwonding.

Ik weet dat in het hoger plan Liefde ons verbindt, leidt en beschermt.

Ik verbind mijn bewuste aandacht met dit Goddelijk veld

en ik geloof dat alle verwarring en pijn oplost,

zowel in mezelf als in de ander.

Dit is mijn bewuste keuze.

En ik weet dat dit waar is en leidt naar vrijheid en innerlijke vrede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarheid maakt Vrij

Wat waar is, wat aansluit bij de Goddelijke ordening, kan soms even confronterend zijn: het botst op meningen, overtuigingen waarvan we dáchten, geloofden, dat ze juist en waar waren.  Die meningen worden aan wankelen gebracht, ‘stellingen vallen om’. Dit kan in het brein zelfs even kortsluiting geven, zeker als daar ook veel emotie aan vasthangt. Maar zodra het licht van inzicht – het universele gegeven, de Waarheid – wordt toegelaten, dan voelt met een opluchting, een verlichting. Het oude idee of de overtuiging, die gebaseerd was op manke conclusies, wordt losgelaten en we voelen een lichtere stroom door ons gaan, we voelen ons dichter aangsloten op onze ware natuur.

 Jezus zegt: Waarheid maakt vrij.  Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”

De weg is: welke richting kies jij in je leven: liefde en verbinding ofwel afwijzing en verdeeldheid. Die keuze bepaalt of je waarheid op je weg krijgt, of dat je in illusies verder blijft leven. (in die illusies verder leven kan ook een hele tijd schijnbaar goed gaan, tot de ziel je halt toeroept via conflicten of ziekten). Telkens je kiest voor Liefde haal je Waarheid naar je toe. Beiden horen onlosmakelijk samen. Als je kiest voor Liefde heb je nog niet direct de Wijsheid, de Waarheid in pacht, maar je blijft op het goede spoor. En als je op het goede spoor zit, dan brengt de levenstrein je naar goede tussenstations. Momenten van inzicht en rust, momenten van heling en groei. Je leert beter met jezelf omgaan! En hoe beter je met jezelf omgaat, des te makkelijker verloopt de omgang met de mensen. Je leert de samenhang der dingen doorzien, je leert Gods leiding herkennen in jouw levenspuzzel.

De vrucht van de Waarheid is Vrede. En Vrede is het hoogste goed!! Al heb je miljoenen euro’s in bezit, maar als je geen innerlijke Vrede hebt … Je kunt met je geld geen Vrede en diepe rust kopen. Gelukkig maar. Begin met Liefde, liefdevol willen dénken, over jezelf, over anderen, over de wereld. Liefdevol denken over je verleden, heden en toekomst!! Dan komen Waarheid en inzicht ten gepaste tijd aankloppen bij je met de boodschap: “We gaan je leren hoe je nog effectiever met je Liefde kunt leven, werken en vooral genieten in je leven”.  En dit leren kost geen moeite, meestal toch niet.

Wel kan het zijn dat je af en toe het gevoel hebt in een diepe, donkere ravijn te zitten. Ja, dat hoort er ook bij. Maar steeds sterker groeit je vertrouwen en je geloof in die Kracht van Liefde. Je ontwikkelt vertrouwen en geduld in die ravijn: geduldig en vertrouwvol wachten tot er weer een touwladder naar beneden valt die je kan vastgrijpen om eruit te klimmen.  En net op het moment dat het wachten te lang duurt en je denkt te zullen sterven, ja, dan is er toch weer een reddingslijn beschikbaar.

 

 

Er worden altijd kansen gegeven, nooit is het te laat.

Iedere dag is een nieuwe dag,

en de Son komt iedere morgen op,

ook al vraagt ge het niet.

(Ludo)

                       Levenskunst?          Leer al spelend         En speel al lerend

 

Hoe groot is mijn licht?

Als spirituele mens onderweg vragen we ons wel eens af: “Hoe ver zou ik staan?  Hoe groot of hoe klein zou mijn licht wel zijn…?” En we weten het antwoord niet. Het ene moment voelt men zich gegroeid, en dan weer helemaal klein en ‘nog o zovéél te leren’.  Heel menselijk dat dit door ons heen gaat. En graag weten we het antwoord, maar er is geen antwoord op deze vraag, toch niet in aardse termen of waarden uit te drukken.

Gisteren hoorde ik een eenvoudig liedje dat me ‘aanstak’, een liedje waarin veel kracht zit als we het durven zingen of in ons hoofd en hart laten klinken; een liedje met leuke melodie waaruit we troost, vreugde, enthousiasme kunnen putten:

This little light of mine, I’m gonne let it shine…

let it shine, let is shine, let is shine…

‘Dit kleine lichtje van mij, ik ga het laten schijnen…’

(Een heel aanstekelijk in jongerenversie op Youtube)

 De vraag is niet: “Hoe groot of hoe klein is mijn licht?” Wel het wéten dat God ons vanuit Zijn Licht heeft geschapen en dat telkens we hieraan denken en hier blij voor zijn, dit vlammetje straalt. Onze adem geeft dit vlammetje zuurstof en onze warme aandacht geeft dit aan vlammetje straling. Niet moeilijk toch? Daar hoeven we geen geleerde boeken voor te lezen, geen intense cursussen volgen. Dit mag natuurlijk, maar hoeft niet perse!

 Je hebt ze vast ook wel al ontmoet: mensen die stralen en die – voor zo ver we weten – nooit bewust spiritueel bezig zijn. Maar ze zijn blij met wie ze zijn, ze stralen iets uit dat raakt, dat je een positief gevoel geeft, iets dat je voedt binnenin. Dus niet de vraag ‘hoe groot is mijn licht’ is van belang,  wel het weten dat  ik, jij, dat ieder mens een lichtje in zich draagt. En gewoon héél blij zijn met jezelf, blij zijn met jouw lichtje. Want vele kleine lichtjes maken de wereld helder. En een klein lichtje kan toch iemand die je ontmoet – die misschien net heel diep zit – toch weer ‘aansteken’ en zijn of haar smeulend vlammetje weer aansporen en doen opleven.  Gewoon blij en dankbaar zijn om jezelf, genieten van wie je bent, en innerlijk of uiterlijk een liedje zingen… Kost niets, maar het verwarmt de hele mensheid!!

En is er een stemmetje van triest, boosheid, afkeer of ontgoocheling, laat het ook even klinken! Duw het niet weg, maar geef er klank aan, of schrijf het van je af, of vertel het aan de natuur, of spreek met iemand in vertrouwen… Dan kan het je lichaam verlaten.  Als dit er óók mag zijn en ook eens mag gehoord worden (vooral door jezelf) dan komt er ruimte vrij voor vernieuwing. Het krampachtig wegduwen, het ‘niet spiritueel’ vinden of het wégredeneren is een vorm van zelfbedrog. Het is er toch, of je het nu wilt voelen of niet. In het doorvoelen – wat uiteraard niet altijd prettig is –  ligt toch de bevrijding.

This pain in me, this sadness in me, I’m gonne let it flow…

Deze pijn, deze droefheid in mij, ik laat het stromen…

 Als de emotie mag stromen, als je ze uit+drukt, geeft dat verlichting. Het voelt lichter en stilaan komt er weer plaats vrij voor het lichtstemmetje

This little licht of mine, I’m gonne let it shine…

This little soul of me, I’m gonne let it shine,

this little heart of me, I’m gonne let it speak,

this little love in me, I’m gonne let it flow,

… …

Laat de kunstenaar in jou zijn gangetje maar gaan!

Ludo geeft het zo aan :

Die vonk die in u zit, moet u groter durven laten zijn. Als u nu durft zeggen: “Ik heb een klein kaarsvlammeke in mijn lichaam, de grootte van dat. Dat is al heel groot, hoor. Want een atoom is klein. Dat vlammeke wil ik groter maken.” Wat doet ge dan? Wie kan antwoorden? (schuin = antwoorden uit de zaal )  

 • Lief zijn.
 • Heel zeker. Wat nog?
 • Het Christusbewustzijn ontwikkelen.
 • Goed. Wat nog? Wat zou je doen om die vlam groter te laten worden?
 • Zuurstof geven.
 • Zuurstof geven, inderdaad,  pranajana, juist ademen.
 • Ontvankelijk zijn.
 • Ontvankelijk zijn, zeker waar. Wat nog?

Het belangrijkste is hier: denken! Denken! U verbinden in denk­vermogen, in het eeuwigdurende Verbond verbonden te zijn met Jezus Christus. Dus, u weet al, Onze Heer heeft gezegd: “Ik ben gekomen om een nieuw eeuwigdurend Verbond te stichten.” Een eeuwigdurend verbond wil zeggen iets wat eeuwig zal blijven duren. Hij heeft het gesticht en niemand kan het Verbond verbreken, niemand. Als ge dat nu weet dat ge eeuwigdurend verbonden zijt in alle eeuwigheid, AUM, dan moet er toch een zaligheid in uw hart te voelen zijn. Want ge weet dan toch dat ge nooit verloren kunt gaan, als ge die verbondenheid wilt voelen. Voelt u dat? Dus zo maakt u uw vlam groter.  (Ludo)

kaarsvlam

 

 

 

 

 

 

š›