Avondgebeden van Ludo

Dat moet u altijd willen: het goede voor ogen houden, maar ook het andere leren kennen, er niet naar toe leven, nee, maar leren kennen, lessen eruit trekken en het goede willen herinneren. Als ik ’s avonds ga slapen, dan zeg ik:

Ik wil deze nacht in een gebied van Licht en Liefde zijn,

in verbondenheid met mijn Vader- en mijn Moederbewustzijn.

Ik wens door de Christus Licht en Liefde in mijn wezen.

Ik wil deze nacht leren in de gebieden van Licht.

Ik wil lichtend zijn voor mezelf, voor de naaste en voor Hem.

Ik wil mij morgenvroeg alleen maar het goede herinneren

van hetgeen ik deze nacht heb meegemaakt.

Zo zal het zijn door Gods Almachtige Wil. AUM.

 

‘Ik wil mij alleen maar het goede herinneren van wat ik deze nacht heb meegemaakt’: en daar gaat het op aankomen. Als u dat durft zeggen, dan zult gij ’s morgens alleen maar het goede herinnerd worden. En een andere wet zegt zo: ‘Wie het goede aantrekt, gaat het goede doen.’ Zo verplicht gij u ’s morgens met goede energieën wakker te worden en wat gaat die dag moeten zijn? Liefdevol, gelukkig en blij, omdat ge het goede hebt aangetrokken. Het andere is op zijn plaats, waar het denkt te moeten zijn.

Als u dan slapen gaat dan zegt u: “Heer, ik ga vandaag rusten en ik weet dat ik niet ga rusten, want ik wil nu pas gaan werken. Ik heb de hele dag nog niets gedaan dan me zorgen gemaakt door mijn verstand, voor mijn werk en nu ga ik pas écht werken.”

Ge legt u neer en zegt:

“Wanneer ik nu slapen ga, vraag ik verbonden te zijn met de Meesters van kennis en de Meesters van wijsheid. In dat eeuwigdurende Verbond verlang ik datgene wat ik ontvang, morgen bewust te weten, mij te kunnen herinneren en het te kunnen toepassen op de juiste tijd en de juiste plaats. Ik verlang dat niet alleen voor mezelf, Heer, ik verlang dat vooral voor U, omdat U dat toekomt dat ik steeds meer en meer mag weten, dat ik daardoor steeds meer en meer liefdevoller kan fungeren in het leven en daardoor steeds meer en meer wezens naar U toe kan brengen. Daarom wil ik het Heer, niet alleen voor mij, maar vooral omdat het U toekomt dat ik Uw kind ben.”

Als men dan gaat slapen met die intentie, dát is een gebed, dat is een machtig gebed met zo’n intentie slapengaan. Dan legt men zich rustig neer en men voelt dat de Meesters u iets komen brengen, kennis. Ge gaat ’s morgens opgewekt wakker worden, ge stapt met het rechterbeen uit het bed!

En als u slapen gaat, en u bent een goed koppel, en een goed koppel dat slapen gaat zegt altijd: “Het is goed even in eigen hart te kijken, nog even voor ik slapen ga, of ik van dageraad tot avond geen enkele ziel en geest heb pijn gedaan.” Dat zegt hij even tegen zichzelf. Zo begint die dan. Dan zou het ideaalste zijn, hoe oud ze ook zijn, dat is van geen belang, dat kan tot 95 jaar gaat dat nog, dat is: dat ze even tegenover mekaar gaan zitten, gewoon rechtop in het bed gaan zitten, met de rug leunen en mekaar de hand nemen, de man de rechterhand naar buiten, handpalm omhoog, de vrouw de linkerhand naar buiten en de handpalm omhoog. De vrouw geeft de rechterhand aan de linkerhand van de man en die wordt in de handpalm gelegd. Men ziet mekaar nu – dat is de lamp, zo houden ze mekaar vast – en zo hangen ze de batterij even aan, aan de ether. Dat is belangrijk. De ether is al hetgeen wat rondom is. Zo hangt de man zijn plus aan de ether en de vrouw haar min aan de ether en hier is de batterij en ze houden dat vast.

 

En als ze kinderen hebben of familieleden hebben die ziek zijn of wat dan ook, dan denken ze die kinderen in die twee handen die ze vastpakken. En zo kunnen ze die kinderen vullen, van op honderdduizenden kilometers afstand kunnen ze die vullen, kunnen ze hun wensen uitzenden naar die kinderen. Die kinderen, die ontwikkelen op die manier hun talenten. Dat moeten ouders doen. Ook als die kinderen getrouwd zijn en ze hebben het eens moeilijk, zo kunnen ouders bewust meewerken, bewust meewerken aan een betere wereld. Dus even een paar minuutjes dat gaan doen.

 

Ik raad u ook aan, als u gaat slapen dat er ook een kaars kan branden. Er is niets zo heerlijk als op de slaapkamer een kaarsje dat brandt, omdat dat negatieve ionen uitzendt. Negatieve ionen zijn ionen die vreugdevol en liefdevol werken op de mensen en die de mens geestelijk laten evolueren. Een kaarsvlam geeft negatieve ionen. Dus ook zo ontwikkelt ge uw talenten door te rusten.

Gedicht van Ludo:

Wees gerust in uw gemoed want ’t is God die u leven doet

Wees blij voor elke dag dat je van God leven mag.

Treur nooit en kijk steeds omhoog daar schijnt steeds de regenboog.

 

Treuren is zich verbinden met het ego.

Omhoog kijken wil zeggen : kijken naar de Zon.

Regenboog: is het spectrum van de Zon.   (Ludo)

 Ik vermoed dat Ludo niet bedoeld heeft dat we ons nooit verdrietig mogen voelen, dat is iets wat menselijk is en spontaan naar voor treedt bij verlies of verwonding. Treuren is echter vasthouden aan het gemis en aan de gedachte ‘het had zo niet mogen zijn’. Dit vasthouden en oordelen beletten dat er genezing kan komen, beletten dat er nog aandacht en openheid is voor wat er mooi en goed was vroeger (de geschenken), en voor het mooie en goede dat iedere nieuwe dag in zich draagt. Treuren kan een vluchtmiddel zijn om niet verder hoeven te gaan, om het verleden en het heden niet te hoeven accepteren.  Het is zichzelf vastzetten.

 

 

Stilte

Als er nooit stilte is in ons leven, dan horen we niet wat de stilte ons wil verduidelijken. Dan voelen we niet wat ons lichaam ons wil vertellen. Dan nemen we niet waar wat er in onze innerlijke wereld gebeurt.
Alles in deze wereld is er op uit om ons weg te leiden van stilte, om ons af leiden van onszelf, van de diepere onderstroom van ons bestaan. Reclame met veel uitbundige taal of geluid, motoren die draaien, verkeer, muziek in een winkelstraat, constant moet er wel een radio of tv aan, gaan joggen met oortjes in … En wat met onze smartphone? Is het nodig om telkens een geluid te horen bij inkomende mail of andere berichten? Kunnen we dan weerstaan om toch te kijken ‘wie of wat?’

Hoe vaak op een dag worden we zo weggeleid van innerlijke aandacht, wordt onze aandacht naar buiten getrokken, weg van onszelf, weg van onze lichaamsbewustzijn? Het hoofd, het brein laat toe dat de buitenwereld het overhand neemt op de binnenwereld. Waarom laten we dit toe?

Om meerdere redenen. Omdat het enerzijds welkom is, we zijn – zonder het te beseffen – vaak ‘blij’ dat we afgeleid worden, afgeleid van onze eigen worstelingen, pijnen en lichaamssignalen. (Dit is ook wat soaps, negatief nieuws en roddelblaadjes met ons doen). Ook angst speelt soms mee: we zouden misschien iets kunnen missen: een signaal van de kinderen, van iemand die ons nodig heeft. Of we willen zeker niet een verwacht nieuws missen, bv. de melding van een geboorte. Of nog een reden: we willen ‘er bij horen’: iedereen doet het het, dus ik doe maar mee …
Is dit op zich niet goed?

Niets is goed of slecht, het is wel interessant om te observeren: hoeveel plaats neemt dit alles in in mijn aandacht en hoeveel plaats en hoeveel ruimte in mijn dag-aandacht is er nog voor stilte? En waarom, waartoe heb ik al die prikkels en signalen nodig? Heb ik ze écht nodig? En wat zou het voor mij betekenen als er meer stilte zou zijn in mijn dag? Schrikt het mij af? Maakt het mij onrustig? Begin ik dan te piekeren? Ben ik bang dat iemand me nodig zou hebben en ik niet bereikbaar ben? Vind ik dat ik er dan niet bij hoor, bij de groep?
Of zou stilte me meer rust brengen? Mezelf beter gewaarworden, mijn lichaamssignalen beter voelen? Mijn eigen verlangens en noden beter aanvoelen en kunnen ruimte geven? Observeer eens wat er met je gebeurt als je een lange tijd in de stilte (voor zover dit nog kan in onze regio) toeft. Gewoon waarnemen, zonder er interpretatie of oordeel aan te geven.

Waartoe hebben nagenoeg alle wijze mensen een lange tijd de stilte, de woestijn of de bergen opgezocht? Het alleen zijn?

Stilte confronteert.
Stilte maakt bewust.
Stilte heelt.
Stilte inspireert.

Stilte kan aanvankelijk heel hard gaan schreeuwen in ons binnenste: niet herkende noden, verwondingen en gemis kunnen om heling vragen, waarna diepere verlangens en dromen naar de oppervlakte kunnen borrelen.
Lastig? Ja, dat kan, en toch heel heilzaam.
Stilte is heel erg nodig om fysiek, emotioneel en mentaal terug gezond, terug héél te worden. Om te worden wie je in wezen bent en wil zijn. Niet langer het ‘aangepaste mensje’ zoals opvoeders en maatschappij je gekneed hebben, de ‘aangepaste mens’ die ze het liefst van je willen zien. Wel die mens waartoe God je gemaakt heeft, Zijn stem laten spreken, Zijn roep laten klinken. Een roep, een verlangen, een droom heel diep opgeborgen in je hart laten fluisteren en gaan luisteren. Om hierbij te komen, om dit te horen, is stilte nodig.

Niet dat je moeder Theresa moet gaan zijn, of pater Damiaan, of welke grote heilige dan ook… Gods stem laten spreken kan heel eenvoudig klinken, basaal, soms zelfs te eenvoudig: wees gewoon jezelf, doe datgene waarvoor je bang bent en toch voelt dat het jou gelukkig gaat maken, doe datgene waarvan je voelt: dit is het hartsverlangen in mij voor deze dag.
Begin vandaag: doe vandaag al een kleine stap om dit verlangen te laten ontkiemen en groeien. Begin met ‘ja’ te zeggen tegen je eigen kracht, ‘ja’ aan jouw eigenste hartsverlangen en potentieel. Zeg tegen je hart dat je bereid bent je hart te volgen, en zie welke mogelijkheden zich openen….!!
(En leer je intuïtie te vertrouwen, dat je intuïtie verwittigt wanneer het echt nodig is om je smartphone te checken)
Stilte: je kan pas weten wat het in je leven kan brengen als je jezelf toestaat stilte te ondergaan.
Stilte ondergaan is kwetsbaar durven zijn: is je ego, saboteurs en verwondingen durven ontmoeten. De talrijke saboterende stem¬metjes in je hoofd horen razen: zoveel motiefjes worden in je brein aangevoerd om toch maar vlug uit die stilte te stappen. “Dit is zinloos, er is zoveel goeds te doen, ik voel me ongemakkelijk, mijn rug doet pijn, ik moet iets opschrijven voor ik het vergeet, ik moet. .. ik mag niet…” en ga zo maar door. Dat is normaal! De eerste stappen, de eerste 5 à 10 minuten zijn vaak de moeilijkste. Als je die doorstaat zonder er tegen te vechten (je neemt ze waar doch je laat ze voor wat ze zijn: als wolken die komen aandrijven en weer verder drijven), daarna komt er meestal een stillere fase, een vorm van leegte, een onbevangenheid, soms een gevoel van tijdloosheid of ruimte.

Wat kan helpen om die eerste lastige fase door te komen:
• Rustig en bewust ademhalen – maak in- en uitademen even lang in tijdsduur.
• Neem een eenvoudige mantra als gedachte-aandacht. Bv.: ‘ik ben’/ ik adem / Alles zijn, niets zijn. / Volheid, leegte / Ik ben vrede.
• Kies er 1 uit, je kan dit verbinden met het in- en uitademen.
• Verwacht niets. Het belangrijkste is dat je het doet, dat je het regelmatig doet.

Stilte
Stilte, een lieve moeder
die mij op haar schoot neemt
al wat mijn hart bezwaart
al wat mijn geest beklemt
ze kent het.
Ze voelt, begrijpt.
Ik kan thuiskomen in dit stille oord waar woordeloos gesproken wordt van hart tot hart.

Voeding en meer.

Voeding is nodig om in leven te blijven. Kwaliteit in je voeding neemt toe als je eet met bewuste aandacht voor je voedsel, als je eet met liefde jegens je voedsel, als je eet vanuit rust en in een rustige omgeving, als je vers voedsel neemt. 

Een ander belangrijk aspect – waar vaak te weinig wordt bij stil gestaan – is het volgende: de levensenergie die ons lichaam uit het voedsel haalt, dit noemt met voedsel-KI dient opgeladen te worden met lucht-KI om bruikbare lichaams-KI te zijn.

In de Oosterse visie spreekt men van KI (Chi): energie die ons in leven houdt.

En er zijn 3 soorten KI:

 • pre-natale KI: de levensenergie die al voor je geboorte vastligt.  Daarin kun  je zelf niets toevoegen, wel door een foute levenswijze / denkwijze deze hoeveelheid te vroeg uitputten. (Dus je voorziene levensduur verkorten)
 • voedsel-KI: energie die je haalt uit je voeding.
 • lucht-KI: energie die je haalt uit de ademhaling.
  adem
   

Gelukkig is er al bij heel veel mensen aandacht voor gezonde voeding. Men beseft dat gezond eten een belangrijke factor is voor het algemeen welzijn. Klopt ook, en deze bewustwording is al een heel belangrijke stap om aan ons lichaam goede dingen aan te bieden. Dit is een goede vorm van zelfzorg en zelfliefde.

Doe de test.

Het derde soort KI: deze is de belangrijkste; daarin kan de mensheid nog heel veel gaan ontdekken. Waarom is lucht-KI de belangrijkste?  Dat kan je heel makkelijk zelf testen.  Op die manier:

 • De eerstvolgende 15 minuten mag je niets eten, niets drinken, en niet naar toilet gaan. Let op wat er in je lichaam gebeurt.
 • De volgende 15 minuten mag je niet inademen en niet uitademen.  Let op wat er in je lichaam gebeurt.  
 • Ben je er nog???

Je merkt dat deze test duidelijk het belang laat zien van lucht-KI. Onze cellen – vooral hart- en zenuwcellen – hebben voortdurend adem-KI nodig om normaal te kunnen functioneren. En dan nog dit: het voedsel Ki (energie uit onze voeding) dient ‘opgeladen’ te worden met lucht-KI wil ons lichaam er baat bij hebben.  Indien we – als voorbeeld heel gezond eten en heel beperkt ademen – dan kan ons lichaam met deze voedingsstoffen weinig doen, dan heeft het er eerder nadeel van. (Dit is al lang geweten in de Oosterse geneeswijzen)

 

Tegenwoordig nemen heel veel mensen voedingssupplementen. Vaak is dit nuttig, vaak echter verdwijnen deze ook in het toilet, vooral als de ademhaling niet geoptimaliseerd wordt. De ademhaling bepaalt de kracht van het ‘vuur’ waarmee ons voedsel verteerd en opgenomen wordt. Een zwakke ademhaling is als een zwak vuur.  Als men op een zwak vuur veel hout gooit (voeding inneemt) bestaat de kans dat het vuurtje dooft. Zo werkt ook ons lichaam: als er verhoudingsgewijs te veel voeding binnenkomt en te weinig adem-KI aanwezig is, dan neemt ons lichaam het voedsel niet geheel óp want er is onvoldoende ‘brandstof’ (zuurstof en prana uit de ademhaling) om alles verwerkt te krijgen. En de voedings­stoffen verdwijnen dus via uitscheidingskanalen. (urine, ontlasting, zweet edg.)

Dit alles heeft ook een grote emotionele en mentale component. Angst, zorgelijkheid, verdriet, boosheid, gejaagdheid, gepieker.., beïnvloeden onze ademhaling, meestal in ongunstige zin: de ademstroom wordt even onderbroken of kleiner, oppervlakkiger, of er wordt niet goed uitgeademd.  De meeste mensen staan hier niet stil bij. Ook bij kinderen gebeurt dit al,  (er is nog geen adem-vak op school, jammer) en ziet men dat allergieën gaan optreden. Gebrek aan kennis hiervan leidt tot onbewuste adem­patronen die onze mentale, emotionele en spirituele capaciteiten flink onder­­mijnen, alsook onze fysieke gezondheid. En zo ontstaat een vicieuze cirkel: minder mentale helderheid, minder emotionele veerkracht, vermoeidheid edg. geven beperkter ademen; en beperkter ademen doet deze symptomen en klachten toenemen. De mens heeft minder levensvreugde, zo kan er een bewuste of onbewuste vorm van ‘levensmoeheid’ aanwezig zijn en deze zorgt er dan ook voor dat het lichaam voeding minder opneemt ofwel allergisch reageert op de aangeboden voeding.

 Als je merkt: ik probeer gezond te leven en te eten, doch mijn conditie is al een tijdje niet optimaal, ik neem supplementen / medicatie en merk hiervan weinig of geen positieve verandering, dan kan in bovenstaande een verklaring liggen. Dan kan het heel nuttig zijn om iemand te raadplegen die de ‘ademschool’ gevolgd heeft, iemand die je ademhaling kan analyseren en jou kan adviseren wat beter kan.

adem

 

 

 

overweging

 

vergeving

We zijn onschuldig.

We hoeven niet zozeer onze fouten goed te maken

(al is deze intentie zeer waardevol),

dan onderschatten we Gods kracht en leiding in Liefde.

Doch het verlangen ‘goed te doen’ helpt ons

onze diepere Liefde te ontdekken

en te evolueren van besef ‘goed te doen’ naar bewustzijn van ‘goed Zijn’.

God heeft geen slechte kinderen gemaakt, 

Hij is wel slimmer dan we kunnen bevroeden. 

Het is niet omdat menselijke gedachten kunnen afwijken van de Liefde

dat daardoor ook de Kern in de mens kan afwijken van de Liefde.

De Kern is goed.

Niets of niemand kan dit veranderen,

zelfs de mens niet, ook als hij dit zélf zou proberen of willen.

Laten we in dit besef de Goddelijke wijsheid en liefde eren en danken!!

 

Ik vergeef mezelf keuzes die ik maak(te) vanuit onmacht,

angst, onwetendheid of verwonding.

Ik ben ook bereid anderen te vergeven die keuzes maken (maakten) vanuit onmacht, onwetendheid, angst of verwonding.

Ik weet dat in het hoger plan Liefde ons verbindt, leidt en beschermt.

Ik verbind mijn bewuste aandacht met dit Goddelijk veld

en ik geloof dat alle verwarring en pijn oplost,

zowel in mezelf als in de ander.

Dit is mijn bewuste keuze.

En ik weet dat dit waar is en leidt naar vrijheid en innerlijke vrede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarheid maakt Vrij

Wat waar is, wat aansluit bij de Goddelijke ordening, kan soms even confronterend zijn: het botst op meningen, overtuigingen waarvan we dáchten, geloofden, dat ze juist en waar waren.  Die meningen worden aan wankelen gebracht, ‘stellingen vallen om’. Dit kan in het brein zelfs even kortsluiting geven, zeker als daar ook veel emotie aan vasthangt. Maar zodra het licht van inzicht – het universele gegeven, de Waarheid – wordt toegelaten, dan voelt met een opluchting, een verlichting. Het oude idee of de overtuiging, die gebaseerd was op manke conclusies, wordt losgelaten en we voelen een lichtere stroom door ons gaan, we voelen ons dichter aangsloten op onze ware natuur.

 Jezus zegt: Waarheid maakt vrij.  Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”

De weg is: welke richting kies jij in je leven: liefde en verbinding ofwel afwijzing en verdeeldheid. Die keuze bepaalt of je waarheid op je weg krijgt, of dat je in illusies verder blijft leven. (in die illusies verder leven kan ook een hele tijd schijnbaar goed gaan, tot de ziel je halt toeroept via conflicten of ziekten). Telkens je kiest voor Liefde haal je Waarheid naar je toe. Beiden horen onlosmakelijk samen. Als je kiest voor Liefde heb je nog niet direct de Wijsheid, de Waarheid in pacht, maar je blijft op het goede spoor. En als je op het goede spoor zit, dan brengt de levenstrein je naar goede tussenstations. Momenten van inzicht en rust, momenten van heling en groei. Je leert beter met jezelf omgaan! En hoe beter je met jezelf omgaat, des te makkelijker verloopt de omgang met de mensen. Je leert de samenhang der dingen doorzien, je leert Gods leiding herkennen in jouw levenspuzzel.

De vrucht van de Waarheid is Vrede. En Vrede is het hoogste goed!! Al heb je miljoenen euro’s in bezit, maar als je geen innerlijke Vrede hebt … Je kunt met je geld geen Vrede en diepe rust kopen. Gelukkig maar. Begin met Liefde, liefdevol willen dénken, over jezelf, over anderen, over de wereld. Liefdevol denken over je verleden, heden en toekomst!! Dan komen Waarheid en inzicht ten gepaste tijd aankloppen bij je met de boodschap: “We gaan je leren hoe je nog effectiever met je Liefde kunt leven, werken en vooral genieten in je leven”.  En dit leren kost geen moeite, meestal toch niet.

Wel kan het zijn dat je af en toe het gevoel hebt in een diepe, donkere ravijn te zitten. Ja, dat hoort er ook bij. Maar steeds sterker groeit je vertrouwen en je geloof in die Kracht van Liefde. Je ontwikkelt vertrouwen en geduld in die ravijn: geduldig en vertrouwvol wachten tot er weer een touwladder naar beneden valt die je kan vastgrijpen om eruit te klimmen.  En net op het moment dat het wachten te lang duurt en je denkt te zullen sterven, ja, dan is er toch weer een reddingslijn beschikbaar.

 

 

Er worden altijd kansen gegeven, nooit is het te laat.

Iedere dag is een nieuwe dag,

en de Son komt iedere morgen op,

ook al vraagt ge het niet.

(Ludo)

                       Levenskunst?          Leer al spelend         En speel al lerend

 

Hoe groot is mijn licht?

Als spirituele mens onderweg vragen we ons wel eens af: “Hoe ver zou ik staan?  Hoe groot of hoe klein zou mijn licht wel zijn…?” En we weten het antwoord niet. Het ene moment voelt men zich gegroeid, en dan weer helemaal klein en ‘nog o zovéél te leren’.  Heel menselijk dat dit door ons heen gaat. En graag weten we het antwoord, maar er is geen antwoord op deze vraag, toch niet in aardse termen of waarden uit te drukken.

Gisteren hoorde ik een eenvoudig liedje dat me ‘aanstak’, een liedje waarin veel kracht zit als we het durven zingen of in ons hoofd en hart laten klinken; een liedje met leuke melodie waaruit we troost, vreugde, enthousiasme kunnen putten:

This little light of mine, I’m gonne let it shine…

let it shine, let is shine, let is shine…

‘Dit kleine lichtje van mij, ik ga het laten schijnen…’

(Een heel aanstekelijk in jongerenversie op Youtube)

 De vraag is niet: “Hoe groot of hoe klein is mijn licht?” Wel het wéten dat God ons vanuit Zijn Licht heeft geschapen en dat telkens we hieraan denken en hier blij voor zijn, dit vlammetje straalt. Onze adem geeft dit vlammetje zuurstof en onze warme aandacht geeft dit aan vlammetje straling. Niet moeilijk toch? Daar hoeven we geen geleerde boeken voor te lezen, geen intense cursussen volgen. Dit mag natuurlijk, maar hoeft niet perse!

 Je hebt ze vast ook wel al ontmoet: mensen die stralen en die – voor zo ver we weten – nooit bewust spiritueel bezig zijn. Maar ze zijn blij met wie ze zijn, ze stralen iets uit dat raakt, dat je een positief gevoel geeft, iets dat je voedt binnenin. Dus niet de vraag ‘hoe groot is mijn licht’ is van belang,  wel het weten dat  ik, jij, dat ieder mens een lichtje in zich draagt. En gewoon héél blij zijn met jezelf, blij zijn met jouw lichtje. Want vele kleine lichtjes maken de wereld helder. En een klein lichtje kan toch iemand die je ontmoet – die misschien net heel diep zit – toch weer ‘aansteken’ en zijn of haar smeulend vlammetje weer aansporen en doen opleven.  Gewoon blij en dankbaar zijn om jezelf, genieten van wie je bent, en innerlijk of uiterlijk een liedje zingen… Kost niets, maar het verwarmt de hele mensheid!!

En is er een stemmetje van triest, boosheid, afkeer of ontgoocheling, laat het ook even klinken! Duw het niet weg, maar geef er klank aan, of schrijf het van je af, of vertel het aan de natuur, of spreek met iemand in vertrouwen… Dan kan het je lichaam verlaten.  Als dit er óók mag zijn en ook eens mag gehoord worden (vooral door jezelf) dan komt er ruimte vrij voor vernieuwing. Het krampachtig wegduwen, het ‘niet spiritueel’ vinden of het wégredeneren is een vorm van zelfbedrog. Het is er toch, of je het nu wilt voelen of niet. In het doorvoelen – wat uiteraard niet altijd prettig is –  ligt toch de bevrijding.

This pain in me, this sadness in me, I’m gonne let it flow…

Deze pijn, deze droefheid in mij, ik laat het stromen…

 Als de emotie mag stromen, als je ze uit+drukt, geeft dat verlichting. Het voelt lichter en stilaan komt er weer plaats vrij voor het lichtstemmetje

This little licht of mine, I’m gonne let it shine…

This little soul of me, I’m gonne let it shine,

this little heart of me, I’m gonne let it speak,

this little love in me, I’m gonne let it flow,

… …

Laat de kunstenaar in jou zijn gangetje maar gaan!

Ludo geeft het zo aan :

Die vonk die in u zit, moet u groter durven laten zijn. Als u nu durft zeggen: “Ik heb een klein kaarsvlammeke in mijn lichaam, de grootte van dat. Dat is al heel groot, hoor. Want een atoom is klein. Dat vlammeke wil ik groter maken.” Wat doet ge dan? Wie kan antwoorden? (schuin = antwoorden uit de zaal )  

 • Lief zijn.
 • Heel zeker. Wat nog?
 • Het Christusbewustzijn ontwikkelen.
 • Goed. Wat nog? Wat zou je doen om die vlam groter te laten worden?
 • Zuurstof geven.
 • Zuurstof geven, inderdaad,  pranajana, juist ademen.
 • Ontvankelijk zijn.
 • Ontvankelijk zijn, zeker waar. Wat nog?

Het belangrijkste is hier: denken! Denken! U verbinden in denk­vermogen, in het eeuwigdurende Verbond verbonden te zijn met Jezus Christus. Dus, u weet al, Onze Heer heeft gezegd: “Ik ben gekomen om een nieuw eeuwigdurend Verbond te stichten.” Een eeuwigdurend verbond wil zeggen iets wat eeuwig zal blijven duren. Hij heeft het gesticht en niemand kan het Verbond verbreken, niemand. Als ge dat nu weet dat ge eeuwigdurend verbonden zijt in alle eeuwigheid, AUM, dan moet er toch een zaligheid in uw hart te voelen zijn. Want ge weet dan toch dat ge nooit verloren kunt gaan, als ge die verbondenheid wilt voelen. Voelt u dat? Dus zo maakt u uw vlam groter.  (Ludo)

kaarsvlam

 

 

 

 

 

 

š›

Betekenis KERSTMIS vandaag.

Reeds voor de Sint het land wordt uitgejaagd werden de slingers en ballen, de lichten en bomen van kerstmis in de commercie gegooid. Fuiven en feesten, dat lijkt kerstmis te zijn voor de hedendaagse westerling.

En ja, misschien is het ook wel goed zo!

Dat het oude verhaal van het kerstgebeuren uit het collectief geheugen gewist wordt, om plaats te maken voor een nieuwe en meer accurate visie. Het oude moet eerst verdorren voor er iets nieuws kan ontluiken. De lente komt pas na de winter!

Uiteraard behoudt kerstmis als blije herinnering aan de geboorte van Jezus van Nazareth 2016 jaar geleden zijn waarde en betekenis. Het blijft een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid, zowel op Aarde als in heel het Universum. We kunnen de Hemel en de Avatar Jezus niet genoeg dankbaarheid betuigen, ook al beseffen we nauwelijks de betekenis en impact van Zijn leven en gave. Dát historisch feit blijft, en we mogen er eeuwig dankbaar voor zijn.

Maar er is meer.

We zitten in de laatste fase van de overgang van het oude Vissentijdperk naar het nieuwe Aquariustijdperk. De kwintessens van Aquarius werd door onze Leraar Ludo als volgt verwoordt:

“In het Aquariustijdperk krijgt de biologische mens opnieuw de kans van de Schepper om in zijn biologische structuur, in zijn menselijk wezen, opnieuw in contact te komen met de Oerkracht, met de Oerenergie, waardoor vol+ledigheid ontstaat; contact maken met de Waarheid, met het ware, en niet meer met de schijn.”

Die verbondenheid met de Oerkern zijn we reeds lang verloren (2de tijdperk van Atlantis) waardoor we wegzakten naar deze verdwaalde wereld van dualiteit, van niet-weten, angst, geweld, maar ook van willen, verlangen naar liefde en wijsheid, zelfkennis… Een verbindende schakel was verbroken, en dáárvoor was de komst en het leven als fysiek mens van de grote Avatar nodig om opnieuw die verbinding tussen de goddelijke wereld en de duale, materiële wereld mogelijk te maken.

“Christus – zo genoemd in onze religie – is de verbindende schakel tussen de mens in de stof en de Oorsprong, de Oerkracht, de Oerenergie van het Wezen zelf dat wij God noemen. Christus is pure Liefde en daarom de enige ware en volmaakte schakel tot volbrenging van de wil van de Vader door wezens.

Die Christusgeest IS nu reeds hier aanwezig, in de aardeaura, en dus ook in de aura van mensen, dit sinds het Pinkstergebeuren ongeveer 1990 jaar geleden. Het mysterie van Golgotha en het scheuren van de voorhang in de tempel, het Pinkstergebeuren…

pinksteren

Nu, in deze nieuwe tijd, waarin de mens 2000 jaar de tijd heeft gehad om aan zichzelf te werken, zijn eigen driften onder controle te brengen, zijn psyche te richten op hogere krachten, wordt opnieuw een sluier opgelicht om de mens de kans te gunnen, opnieuw, vanuit zijn biologische toestand in contact te komen met de grote waarheden van het Universum.

Er wordt ons straks de kans gegeven die Christus dieper in ons te laten doordringen, Hem in ons hart te verwelkomen, te laten geboren worden. En ‘geboren worden’ betekent toch: iets wat onzichtbaar reeds aanwezig is, komt naar buiten, wordt manifest in het leven. Zo moet die Christusgeest stilaan meer en meer in ons leven zichtbaar worden. Om dit mogelijk te maken moet de Solar-plexuschakra optimaal ontwikkeld zijn. Mede door evoluties van onze Aardeplaneet zullen mensen nieuwe mogelijkheden krijgen:

Dus de mensen krijgen kansen die verbondenheid met de solar-plexus te maken, waardoor de hogere psychische krachten, de hogere psychische krachten aan hen geopenbaard worden. De solar-plexuschakra is de derde chakra en is een spirituele chakra.

Als deze chakra, Manipura, goed tot ontwikkeling komt en de juiste draaiingshoek is ingesteld, kan de mens ook optimaal de (geestelijke) zonnekrachten opnemen, waardoor hij opgeladen wordt met eeuwige kracht, eeuwige wijsheid. Hij zal vernieuwd, verlicht worden tot in de kern van zijn atomen… Lijkt voor ons nu een onmogelijke fantasie. Maar voor hen die zoekende zijn, voor hen die kunnen standhouden in de storm die woedt op Aarde, zullen er enorme kansen en mogelijkheden geboden worden.

“Als ge voldoende (zonnekracht) opneemt, gaat ge de Christus kennen…. Gaat ge de Christus in alles herkennen, in alles, in alles, in de natuur, in de TV, in mensen, in doen en laten van wezens, in alles gaat ge de Christus herkennen. Ge gaat voelen hoe die Christus op Aarde werkt, hoe die zich manifesteert.”

solar-plexus

Dié geboorte staat voor de deur. De geboorte van de Christus in ons eigen biologische wezen. Daarnaar kijken wij uit, dat verwachten wij in deze adventsperiode, symbolisch. En deze advent stopt dus niet op 25 december 2016. Wanneer dan wel? Dat weet niemand. Op de laatste zondag voor het begin van de advent werd in onze kerken de evangelietekst (Mat:24, 37-44) gelezen: ‘… Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.’

En hoe kunnen we ons voor+bereiden? Er werd ons gevraagd veel te bidden, te mediteren : het bereiden van het stalletje = ons eigen hart. En zuiver, liefdevol te denken, te voelen, te handelen, te Zijn = de 4 kaarsen (fasen) van de advent. Wanneer dat klaar is, dan kan het Christuskind ook in ons geboren worden.

Ludo zei het zo:

Daar kunnen we allen aan meerwerken. Weet ge hoe ge meewerkt?

* Door lief te zijn,

* door het goed te bedoelen,

* door mekaar te willen helpen in veel dingen,

* door opbouwend te spreken,

* door opbouwend te denken,

* door opbouwend te doen,

* door gewoon te doen wat ge in feite al zijt.

Want ge zijt al Liefde, ge moet niets doen, ge moet alleen maar doen wat ge zijt. Wat is makkelijker als doen wat ge zijt? Een kat schreeuwt gelijk een kat, niet gelijk een hond. Voelt u dat? Als ge toch kunt doen wat ge zijt, dan kost dat toch geen moeite?! Dus ik vraag u alleen te doen wat ge zijt en al het andere zijt ge niet! Dat zijt ge niet, dat hebt ge u aangetrokken gelijk ge uw kleren aantrekt om iets te zijn, wat ge soms niet zijt. Dus doe wat ge zijt. Leer doen wat ge zijt en ge bouwt aan die immense Liefdeskracht, die dit gaat veranderen…

 

 

 

Bidden voor Vrede

 

Ik aanvaard op dit moment Vrede voor mezelf

en voor alle bewuste wezens op deze en elke andere planeet.

Ik aanvaard mijn rol als afgezant van het Licht

en ik laat dit gevoel van Vrede van me uitgaan

als een zegening voor het hele universum.

Er heerst Vrede op Aarde omdat ik daarvoor heb gekozen

en ik verenig me met iedereen op Aarde

die op ditzelfde moment dezelfde keus maakt.

Laat er Vrede heersen op Aarde.

Laat er Vrede heersen op Aarde.

Laat er Vrede heersen op Aarde.

Eer heerst Vrede op Aarde.

 

 

Duiding van het gebed – meditatie.

Wanneer men bidt voor Vrede is het belangrijk dat men zichzelf in vrede voelt. Een gedachte van het hoofd heeft niet veel kracht. Het zijn de gedachten van het hart die echt scheppend zijn. Dus een gedachte die volledig gedragen wordt door een analoog gevoel. De gedachte wordt dan een wens, en Ludo hechte veel belang aan “wenskracht” – b.v. het gebed ‘De wens uiten vanuit het Anahatcentrum’ !

Voor het echte gebed aan te vatten gaan we ons eerst goed aarden en ontspannen. De voeten naast mekaar plat op de grond, de rug rechtop, hals en schouders ontspannen. Dan kan je b.v. zeggen (in stilte):

 “De vibratie van mijn lichaam is in harmonie

met de vibratie van Moeder Aarde.”

Je kan dit herhalen tot je werkelijk voelt dat er contact is met de aarde, dat wat je zegt ook op enige manier, hoe subtiel ook, voelbaar wordt; dat je de rust voelt in je lichaam. Dan zeg je:

 “De vibratie van mijn lichaam is in harmonie

met de vibratie van mijn ziel.”

Zoals je weet is de ziel de tussenschakel, de transformator tussen de geestelijke wereld, je geestelijke lichamen en je fysieke lichaam. Met deze acclamatie roep je harmonie op tussen je lichaam en je geestelijke lichamen, tussen lichaam en ziel. Blijf ook dit herhalen tot je een subtiele verlichting merkt, tot het goed aanvoelt, tot de verbinding voelbaar wordt.

Vervolgens kunnen we ons gaan verbinden met de hogere geestelijke gebieden, de Christusliefde, het Broederschap of waar jij aan wil denken.

 “De vibratie van mijn ziel is in harmonie

met de vibratie van de Christus.”

 

Blijf ook dit herhalen tot het voor jou oké voelt. Dan ben je echt klaar om met hart en ziel te zeggen:

Ik aanvaard op dit moment Vrede voor mezelf.

Blijf ook dit herhalen tot je een subtiel (of sterker) gevoel van Vrede krijgt. We kunnen dit nog meer specifiëren en zeggen:

 

Ik aanvaard vrede in mijn mentaal lichaam.

 (mijn denken, de mentale sfeer)

Ik aanvaard vrede in mijn gevoelslichaam. (de astrale sfeer)

Ik aanvaarde vrede in mijn fysieke lichaam. (het stoffelijke gebied)

Blijf dit zo nodig ook herhalen tot je er echt voeling mee krijgt, of tot je het echt aanvaardt…

Dan kunnen we dit uiteraard ook wensen voor alle mensen op deze en elke andere planeet, in deze 3 sferen. Op deze wijze vervullen we onze rol als afgezant van het Licht – wat in feite elke mens is, en zou moeten zijn – en we visualiseren dat dit fijne gevoel van vrede en liefde uitstraalt om ons heen… Zover je het wenst te sturen, het kan dus door heel het universum, want een gedachte stopt nooit.

Een afgezant van het Licht werkt nooit op zichzelf, maar altijd in verbondenheid met de lichtende krachten, God, met allen die op één of andere manier werkzaam zijn voor het heil van onze bijzondere planeet. Daarom breid ik de zin uit tot:

en ik verenig me met iedereen op Aarde en in de Aardesfeer

Zo ben ik niet alleen verbonden met alle mensen op Aarde die dit wensen, maar ook met alle geestelijke Helpers rondom de Aarde, in de aardesfeer.

Dan spreken we 3x onze hartewens uit. 3x omdat we het wensen op de materiële Aarde, in de astrale aardesfeer en in de mentale aardesfeer.  Het is belangrijk dat daar, in de mentale en astrale sfeer van de Aarde vrede komt, gedachten en gevoelens van vrede, liefde, harmonie, broederlijkheid, vergevings-gezindheid, barmhartigheid enz. Als het daar voldoende gevestigd is, MOET het uitzakken naar deze materiële wereld en kan er hier ook een blijvende, echte vrede komen, meer dan ‘afwezigheid van geweld en oorlog’.

Dan volgt nog de krachtige bevestiging van wat in de hogere sferen – de werkelijkheid –  altijd al is geweest en altijd zal zijn: VREDE

 Er heerst Vrede op Aarde,

Omdat God Liefde,Vrede en Harmonie is. Vervolgens is het ook mooi te eindigen met een dankbetuiging aan allen die hieraan willen meewerken, aan allen die hier reeds werkzaam voor zijn, God de Vader te danken dat we op deze eenvoudige wijze aan zijn scheppingplan mogen en kunnen meewerken. God te danken dat wij nog bij de gelukkigen zijn die in een landje van vrede en welstand mogen leven… En eindig dan met het zegenend kruisteken: “Zo zal het zijn in naam van de Vader en de Zoon en de H.Geest. Amen.”

Zie dit gebed niet als een vast ritueel. Doe het op uw eigen wijze, met de woorden en beelden die bij u opkomen. Het gaat ‘m niet om de woorden, maar om wat er gebeurt in je hart, je scheppende hart. Maar ik vind de tekst eenvoudig, krachtig en veel zeggend. Als het u past, ga er in vrijheid mee om. En voel wat het bij u doet. Moge het ook een voorbeeld zijn dat een gebed niet zo maar een tekstje opzeggen is, maar dat het een stille, krachtige communicatie mag zijn met de geestelijke wereld. 

bidden-1

 

 

 

Meditatie: Vrij zijn

 

Maak even stilte. Kies één van onderstaande zinnetjes en laat het meegaan in je meditatie. Neem het ook verder méé gedurende de dag en laat het zijn werk maar doen. Of voel wat er in jezelf naar boven komt als ‘vrij zijn’.

 Vrij zijn: de Waarheid toelaten wie ik echt ben.

Vrij zijn: me laten dragen door mijn onvoorwaardelijk Zelf

Vrij zijn: afscheid nemen van mijn zelfbeperking

Vrij zijn: blij zijn met mezelf

Vrij zijn: geen toestemming van anderen nodig hebben, mijn hart volgen

Vrij zijn: vrede sluiten met mijn evoluerend bewustzijn

Vrij zijn: met een glimlach zelfverantwoordelijkheid opnemen

Vrij zijn: voelen en volgen wat mijn hart ingeeft

Vrij zijn: is geen eindbestemming, is spelend onderweg zijn

Vrij zijn: alles zijn en niets zijn

Vrij zijn:  … …

vrijzijn-hart

 

 

Aquariusevangelie-3

En dan zult ge ook zien dat b.v. wanneer een mens zeer creatief is, dat die onderste chacra ontzettend snel draait. En b.v. een mens die heel hard is, streng en hard is en brutaal is, ziet ge de onderste chacra zo héél traag draaien en al die lotusbladeren staan dicht, dat draait zo heel traag. Oi-oi-oi, als ge dat al ziet aankomen dan maak al zo’n boog en ga zo door, dan moet ik daar niet zijn. Voelt ge? En dan kunt ge wel zeggen: “Ge ziet er mooi uit!”, dat is allemaal wel waar, maar als ge dit toch ziet jongens, dat liegt toch niet, dat is toch de werkelijkheid van het bestaan. Maar ja, men ziet dat niet, en dat is de tragedie van de wereld, snapt ge? Ik heb die mensen ook graag, maar ik ga daar niet echt bij zitten of mee praten of hoe ge dat noemt, die staan daar niet voor open. Maar iemand die b.v. in zijn hartcentrum nou-nou-nou… En in het keelcentrum! En hier, die de 96 lotussen heeft ontwikkeld, hier, 96 zitten er hier, weet ge wat dat is?! Dat is een bloem jongens van anderhalve meter! Anderhalve meter is dat hier, het derde oog! Anderhalve meter, heeft nog nooit iemand gezegd. 96 bloembladeren zitten er hier, wat een spectrum is dat?! Als dát ontwikkeld is, nou-nou-nou, dat is prachtig om te zien bij mensen. Dat heeft een práchtige kleur: het is lilablauw met paars en dat beweegt allemaal, dat gaat zo helemaal voor de mens uit, heel breed, anderhalve meter, zo, een aurool, zo is die gespannen hier.

En dát is het wat ik u wil zeggen. En dat moet ge proberen, mensen, echt waar, het ware leven te zien gelijk het werkelijk is. En dat is geen kunst, geloof mij, het is aan iedere mens gegund dit te zien, dit te weten. Men moet alleen verlangen, een onnoemlijk verlangen hebben. En tijd is van geen belang. Ik ga u een verhaal vertellen, ik heb het misschien al verteld, over een meester. En de meester ging naar een jongen en hij zat onder een grote boom. En die jongen zegt tegen zijn meester: “Meester, hoeveel levens moet ik nog komen doen voor ik alles geleerd heb om zo wijs te zijn als u?” En de meester zegt tegen hem: “Kijk eens omhoog, jongen. Net zoveel blaadjes als aan de boom, zoveel duizenden jaren moet gij terugkomen.” En die jongen springt op en zegt: “Oh, is dat alles!” Voelt u? Dat wil ik u leren. Wij zouden zeggen: “Nog zo lang!!” Dat zouden wij allemaal zeggen. Nog zo lang? Als dat nu 2000  bladeren waren aan de boom, er zijn er meer, maal duizend jaar kunt ge rekenen hoeveel jaar wij nog nodig hebben. En die wijze jongen zegt: “Is dat alles?” En waarom? Omdat de meester nog had kunnen zeggen: “Al de bomen hier die ik zie, al die bladeren, zoveel levens moet ge terugkomen.” En hij zei maar van éne boom, en zo dacht die jongen. Voelt ge hoe ik u wil leren denken? Voelt ge de positiviteit die ik wil brengen?! Dat is het geheim van het leven! Ge kunt alles zo keren, door de wet van om-kering, omkering; want de zalm gaat tegen de stroom in, die past de wet van de omkering toe. Dat de stroom die de mens op Aarde ziet, dat hij tegen die stroom in loopt en die keert alles om in het goéde. Want het ego van de mens is er op uit om het minder-goede wakker te maken. En de ziél van de mens is er op uit om het goede te activeren. Dat is de kracht van het positief denken. Dat is heel belangrijk dat ge dat weet hé. Dus u bent steeds in staat om in iedere situatie, iedere situatie om te vormen tot iets positiefs. Geloof mij, dat is zo. En als ge dat begrijpt dat ge die macht hebt, dan zult ge in die omkering werkelijk verlicht geraken. Werkelijk verlicht geraken, ja.  Want hebt ge dat nooit gemerkt dat vroeger de martelaren verplicht werden hun geheimen openbaar te maken. Maar die hadden omkering gedaan, die ontfutselt ge niks, helemaal niks, helemaal niks.

Is dat geen mooi verhaal? Zo overkomt het degene die denkt de dans te ontlopen. Dus ontloop de dans niet, want ge kunt hem niet ontlopen, we vinden u altijd. Das heerlijk dat te zeggen. De Eeuwigheid vindt u, zij blij. Gun het iedereen goed, want ge ontloopt de dans niét! En degene die het doet, heb ik het meeste plezier in, want hij kan het niet doen. Er is niets buiten de gerechtigheid van God, er is niets buiten. En daar hou ik van, u dát mede te delen. Dat moet de kracht zijn van een discipel, dat moet zijn vreugde zijn, want hij wordt al genoeg bedrukt, en zwart gemaakt, en benadeeld. Maar zijn kracht is te weten: er is gerechtigheid, zijnen tijd komt ook nog.

Gij moet iedereen Liefde wensen. God zal wel zorgen dat alles in orde komt, dat is onze taak niet. Ze ontlopen toch hun dans niet. Ze kunnen u nu treiteren, ze kunnen u nu zwart maken, maar ge blijft wit. Ge blijft wit! Denk daar eens goed over na. Wat verandert er aan u als ze u zwart maken? Niks. Aan hun verandert iets, maar aan u niks. En dát wil ik u maar zeggen. Jezus is even wit gebleven, ik heb Hem nooit zien veranderen. Kunt ge dat begrijpen? Dát is uw sterkte! Daar moet gij u aan optrekken, gij die wilt leren. Want ik heb u gezegd: als ge wilt leren, dan zult ge strijd krijgen en dan gaat ge mensen op uw weg krijgen, die proberen u van die weg af te zetten. Dat zult ge tegenkomen! Ik heb dat honderden keren al gezegd in lezingen. En dat is zo. En waarom komt ge die tegen? Om u te sterken, dient dat voor. Een boom die nooit geen harde wind ontmoet, die zijn wortels zitten veel te hoog en die waait om. Als die boom wind krijgt, dan gaat die zeggen: “Oei, ik moet oppassen, ik moet mijn wortels in de diepte gaan leggen, dieper in de grond gaan zitten.” En dan gaat ie zich vasthechten, ontzettend sterk worden. En zo moet gij worden. Gij zijt bomen die in de diepte moeten gaan. De lotus heeft zijn wortels in de modder, daar moet gij uw wortels zetten, diep in de grond dat niks u kan overkomen en laat het maar waaien. Want het is zelfs nog zo: als er een orkaan komt, als er een orkaan komt, en dat is dan het ergste wat u ooit kan overkomen als mens, dat wil zeggen: dat hij door een groep zielen geestelijk wordt aangevallen. En dat kan! Dat kan, dat een grote massa tegen u is, en dan zal de Eeuwige de Serafijnen sturen, de gróte Geesten, en die zullen al die wezens in een orkaan opzuigen en omhoog trekken, dat ze niet aan u kunnen. Dat gebeurt, jongens. Dat kunt u nog niet begrijpen, maar… er is zoveel want daar weet u nog niks van af. Als ik zo iets zeg, dan zegt men: “Wat zeg hij nu weer!” Nou, dát is het geheim van het leven. Dat is waardoor de ene wél iets overkomt en de andere niet. En dan zeggen ze: “Die heeft altijd pech, die is altijd ziek, die heeft altijd vanalles. En die heeft altijd geluk.” Ja, die heeft geen geluk, maar dat is een verdienste. Ge krijgt niks zomaar cadeau, daar moet ge voor werken. Voelt u hoe dat gaat? Dus hecht daar heel veel waarde aan, aan wat ik u vandaag zeg, want dit is Aquariusevangelie. Dat moet ik u duidelijk maken in deze voordracht, dat zij die de weg van het geestelijke kiezen, met hun ziel weerstand nodig hebben om zich te sterken. Een beitel wordt warm gemaakt, en dan wordt hij afgekoeld in olie om te harden. Awel, u bent beitels van staal en u bent aan het opwarmen, u warmt zich op. En dan koelt de Eeuwige u soms af, in olie, ‘olly’ koelt Hij u af. Waarom doet Hij dat? Om u af te koelen? Neen. Waarom geeft Hij u strijd? Om u pijn te doen? Neen. Omdat ge daardoor zult verharden. Verharding, sterker worden, maar dat doet efkens pijn, dat weet ik wel, maar ge wordt er harder door. In goeie zin hé, niet hard om te vechten, nee, liever, liever, veel liever, maar harder. Ze krijgen u niet meer vernietigd. En ge gaat zo hard worden, dat niks u nog kan raken. Ge wordt zo hard als de zon, want die is het zachtst van alles. Maar ze doordringt met haar zachtheid als hardheid, alle kernen van atomen. En wie kan dat? Wie kan dat, alle kernen van atomen doordringen? Dat kan alleen de zon. Er is geen énkel ander wezen dat, dat kan, alle kernen van atomen doordringen. Want als ge moest beseffen wat een energie dáár voor nodig is!! Nou, als ge iets van kernfusie afweet en dergelijke dingen allemaal, dat is nog maar een naaldenkoppeke van wat ik u wil duidelijk maken van wat de zon doet, met haar zachtheid, die sterk is. Voelt u? En zo moeten wij worden, wij zijn kinderen van de zon. Dat zijn wij, afgezanten van de zon.

zonnekind

Dat is Aquariusevangelie, de mens die moet leren omgaan met zijn spirituele gaven en zijn spirituele vermogens, en dan komt dat goed. Dat komt wel goed. En ge moet weten dat die sturing bezig is. Niemand kan dat tegenhouden. Niemand, niemand. Troost u in de tijden dat ge het moeilijk hebt, troost u met die woorden dat niemand dat kan tegenhouden. En degene die het nu nog mag doen, die mag dat nog doen een tijdje. Het is toegelaten dat mensen nog alles doen, dat is toegelaten. Dat noemen wij ‘eindtijd’. Ik ga u nog iets zeggen, vóór Atlantis onderging werd gewaarschuwd door grote en wijze mensen. En wat zag men? Het was net alsof ze het wisten, dat in het laatste momentje, ze begonnen brastig te worden, te drinken, zotte dingen gebeurden daar, dat kunt ge niet geloven. De mensen zeiden: “Ah, als het toch zo is…” Maar ze geloofden het niet hé, want niemand… Want er werd gezegd: “Kom mee naar de grote berg. En waar die ligt dat kan ik u nu niet zeggen, want die staat er nog die grote berg, die is niet ondergegaan, de grote berg. En de wijzen vroeger, en de mensen die geloofden naar de grote berg te gaan, want in die berg waren holtes. En het zou zeer hard gaan regenen en er zou een enorme zondvloed komen, werd gezegd. En ze vroegen de mensen om mee te gaan en eten en dergelijke mee te nemen. En geloof mij, een onnoémlijk klein aantal geloofde dat. En de rest: “Wij geloven het niet”, maar gelijktijdig begonnen ze de hele boel op te leven. Echt waar, en er gebeurde van alles, rare dingen allemaal. En het was echt zo een gevoel van, hoe moet ik dat uitleggen, “Awel, ’t is de laatste keer, als het dan toch ophoudt, dan leef ik het maar op.” Maar het moment dat het duister werd boven, en dat het vloedgolfde uit de hemel, als de zeeën in opstand kwamen, toen was het gedaan met schreeuwen en plezier maken. Toen hoorde men een andere mantram, dat kan ik u garanderen. En toen de vloedgolven over de steden kwamen, toen was het zo gedaan met alles. Toen was het binnen de kortste tijd dóód-stil over deze wereld. Hoorde ge niks van dieren, hoorde ge niks van mensen, alleen maar het donderen van de hemel en een onnoemlijk vuur dat uit de hemel viel als bliksemschicht. Dat zag men toen. En wat is er van die mensen overgebleven? Ze liggen in de modder, in de Atlantische Oceaan, liggen ze begraven. En de zielen zitten boven, heel hoog ergens. Dat is hun overkomen. Dat waren ook die dachten dat ze het wisten. Nou, dat is eindtijd. Dat is nu ook, het gaat niet gebeuren zo, maar ’t is nu hetzelfde, ik zie hetzelfde gebeuren. Kijk maar na, in de grote steden wat er allemaal gebeurt, hetzelfde, zjust hetzelfde. De mensen doen maar op, ’t is allemaal niet nodig, ’t zal wel niet gebeuren. Ja, ’t zal wel niet gebeuren, daar heb ik niks aan, ge moet zeker zijn van de zaak. Als er hier een ravijn is, “Kom ik er wel over?” Ja, als ik er niet overkom, val ik er in, ge moet zeker zijn. Ja, dát is wat ik u duidelijk wil maken. En ik vraag voor u, als u mensen wilt zijn die meegaan naar de grote berg. Er was zelfs een man die zei: “Ik ga mee naar de berg om te kijken als de zon opkomt.” Maar dat was toch Jezus hé, die wist daar ook iets van af, of niet? Hij zei dat de zon daar al geschenen had. ‘De berg met drie bazuinen’ noemde Hij dat. Dat is toch niet voor niks. De drie bazuinen zijn de drie oergeesten: de Atman, de Boeddhi en de Manas, die daar waakten dat er niks gebeurde. Dat zijn allemaal oerkrachten. Dus de Heer heeft daar ook over gesproken in de tijd dat Hij op Aarde was. Hij wist daar ook van af. Voelt u?

Dat gebeurt nu, nu gaan ze onder in de vloedgolf van het astrale. Er zijn in de astrale wereld vloedgolven, heel grote vloedgolven. En de mens heeft geen rust meer. Er is altijd lawaai, op de straat, op de radio, thuis, op het werk. Er is onnoemlijk veel lawaai, geloof mij nu. Onnoemlijk, in de lucht door vliegtuigen, noem maar op wat er allemaal gebeurt. Dat zijn de vloedgolven van het astrale. Dus wat toen gebeurde in het stoffelijke gebied, is nu bezig in het astrale bij ons. En daarom merken we dat niet en zeggen we: “Ja, dat deert ons niet.” Wie van u kent nog het gevoel van de rust, in het bos te zijn waar het zo rustig is en zeggen ze: “Hier kan ik bekomen, hier krijg ik energie en kracht.” Awel, dat kan ik mij heel goed voorstellen, dat kan ik mij heel goed voorstellen, want het is ook zo, daar krijgt ge energie en daar krijgt ge kracht. Duidelijk? Dus dat zijn zaken die voor u ontzettend belangrijk zijn. Nu, er gaat niks ernstigs gebeuren, ik vraag u alleen maar lief te zijn. Geloof mij nu.

Ik heb verteld dat Aquariustijdperk een beweeglijk tijdperk is waarin er velen zullen reizen. Want waarom komt dat? Dat ga ik u ook uitleggen. Ik heb verteld straks dat men bezig is die solar-plexus­energie  op te spannen, dat vlies. Dus die solar-plexusenergie is een zeer beweeglijke energie. Beweeglijk in het spirituele veld, niet in de lagere velden en evenredig die spirituele beweeglijkheid… Want alles ‘zakt’ noemen wij dat, wat in de hemel gebeurt, zakt op Aarde. Dus die beweeglijkheid hier, wat bij u gebeurt allemaal (?), vindt ge terug in uw stoffelijk gebied: dat is verplaatsing. Dat is reizen, reizen, op reis gaan. Dus wat hier in het spirituele gebied gebeurt, gebeurt ook in het stoffelijk gebied, omdat, wanneer er spirituele groei is, gaan mensen verlangen op plaatsen te zijn waar ze in een oerverleden geweest zijn. Ja. En nu gaan we niet meer op reis om specifiek naar Spanje aan het strand te liggen gelijk 20 jaar geleden, om daar met duizenden te bakken in de zon. Neen, men gaat meer op reis om de cultuur te bekijken, om te voelen, om te leren. Dat bedoel ik, die beweeglijkheid is nu in Aquariustijdperk noodzakelijk om voor de zoekende zielen een erkentelijkheid te geven van het gebied waar ze ooit geweest zijn. Ik ga een voorbeeld geven. Moest u, voor u tenminste, in  Luxor komen in Egypte, daar zou u zich goed voelen, omdat gij daar ooit geweest zijt. Dat moogt ge nu echt van mij aannemen, daar zijt ge ooit geweest. Dus moest ge daar komen, dan krijgt ge daar herkentelijkheid, dat gaat u aanspreken, maar ge weet zelf niet waarom! Maar dat komt omdat ge in een ver verleden daar ooit geweest zijt. Daarom beweegt de Schepper nu zijn wezens naar plaatsen waar ze herkentelijkheid hebben, omdat die vibratie helpt in de spirituele groei die nu bezig is. Is dat duidelijk voor u? Dat is het antwoord.

? – Als ge als waterman geboren wordt in het Aquariustijdperk zijt ge dan aangepast aan dat tijdperk?

Als ge als Waterman geboren wordt in het Aquariustijdperk, zijt ge dan aangepast aan dat tijdperk? Ja. Is dat een voordeel? Neen. Is dat goed? Ja, want alles is gelijk voor de Eeuwigheid. Een vis leeft ook in het water, voelt ge’t? Maar toch is het als Waterman in het Watermantijdperk, dat is prachtig meegenomen hé! Als ik ga joggen, doe ik dat kleed niet aan, maar mijn trainingsbroek. Voelt ge wat ik bedoel? Dat bedoel ik, zo is waterman het kleed voor het Watermantijdperk. Dat is mooi, dat is meegenomen. Maar álle kleren passen daarin, want de Eeuwige wil dat nu zo. Maar toch is dat meegenomen. Voelt ge wat ik wil duidelijk maken, dat is geen bevoorrechting…

 

aquarius

 

 

Geestelijke Helpers

De onzichtbare Helpers, dat zijn geen Engelbewaarders, zij staan veel hoger. Het zijn machtige, grote Wezens die miljarden en miljarden jaren oud zijn en die alles al meegemaakt hebben op Aarde en die in de geesteswereld blijven en van daar uit, de mensen, die bereid zijn te groeien, willen inspireren, om zo ook wijsheid van het universum in de mensheid door te seinen.
Onzichtbare helpers die men niet ziet, daarom is het ónzichtbaar, maar wel zichtbaar voor diegene die ziet met het derde oog, de aina. En dan kunt ge uw ogen toe doen en u daarmee verbinden en dan voelt ge en ziet ge en voelt ge die informatie ook. Als ge gaat slapen ’s avonds, treedt ge uit en gaat ge hen bezoeken en zij informeren u en zeggen: “Kijk, dat en dat gaat gebeuren. Dat en dat zijn we bezig en we vragen u mee te werken”, of we vragen u dit of dat. Zo is er ook een werkzaamheid tussen de mens en de geesteswereld, voelt ge. Net gelijk mensen op Aarde samenwerken, is er ook een werkzaamheid tussen de mens en de geesteswereld, ook dat bestaat.

geestelijke helpers– Kunt ge die helpers voelen?
Als ge heel rustig zijt wel. Het kan zijn als een soort bries, als een soort wind die geen wind is. Hij voelt koud maar is niet koud. Soms voelen mensen het ook heel vreemd, als een werveling, ergens, op sommige plaatsen in de chacras, als een werveling, als iets dat heel snel draait. Zo kan het soms gevoeld worden. Maar het kan, zeker, het kan. – Als ge het zo voelt, wat willen ze u dan duidelijk maken?- Als ge ze voelt, hebben ze contact met u en moet ge ze vragen stellen. Ge moet ermee spreken alsof ge een mens spreekt. Alleen ge ziet hem niet, zo moet ge dat voorstellen. Dus spreek ermee alsof ge voor een mens staat te spreken, maar ge ziet hem niet. En zo komt er een dieper contact ermee. En vroeg of laat voelt ge werkelijk heel diepere dingen aan. Is dat duidelijk?
? – Kunt ge Geestelijke Helpers sturen naar mensen die daar niet van op de hoogte zijn? – Zeker weten. Als gij nu ergens bent en ge stuurt energie
23
en ge denkt aan haar, dan kan ik wezens sturen naar haar, naar u of gelijk naar wie, zeker, zonder dat de andere daar van weet. Maar gij kunt ze sturen en ge kunt zelfs zeggen: “Gaat daar dát doen.” Er is één uitzondering: ze doen alleen maar wat licht is, nooit iets anders, nooit. En dat moet ik er aan toevoegen: wanneer ge ooit een geestelijke helper stuurt naar iemand – dat deden de mensen vroeger, dan stuurden ze negativiteit – dat krijgt gij dan terug, 70 keren x 7 keren versterkt. Zo werken de Geestelijke Helpers. Dus oppassen hé! Wanneer ge ooit iemand wegstuurt naar een ander met een verkeerde bedoeling, krijgt gij ze terug, de andere krijgt ze niet. Want ze geven ze niet door aan de ander, ze projecteren ze onmiddellijk in u. Onmiddellijk. En dat weten sommige mensen niet. Als ge moest weten dat sommige mensen thuis in hun huiskamer zitten, bepaalde negatieve gedachten aan het denken zijn van andere mensen… Wat gebeurt dan? Die negatieve gedachten worden naar henzelf teruggekaatst. Voelt ge? Maar ge kunt ze gebruiken voor het goeie, inderdaad.
Als ge nu edele gedachten hebt en ge zegt: “Ik wil die zuivere gedachte naar iemand sturen, wilt Gij die gedachte overbrengen daar naar toe?” Zo moogt ge met hen spreken en geloof mij, dat wordt gedaan. Het zijn boodschappers, Parsifals, boodschappers. En ik wil die gedachte die ik nu heb versterken om ze door te sturen naar hetgeen wat ge denkt. Snapt ge? Omdat dat mag. Als ge gedachten leest van mensen… dan kan ik nu onmiddellijk lezen wat ge denkt en aan wat ge denken zijt, met welke intentie ge het zelfs doet, dat wordt nu zichtbaar in uw ether. Daarom wil ik ze ook versterken, omdat het een goede gedachte is. Want we mogen als mens gedachten van andere mensen versterken. Dat kan de geesteswereld niet doen. De geesteswereld kan de gedachte exact weergeven gelijk gij ze formuleert, daar is ze voor gebouwd. Ge moet dit goed onthouden hé. Ze kan ze niet versterken. Een aards mens is in staat gedachtes te versterken, daar hij wezen is, drie-eenheidswezen is. Dat is zeer belangrijk. Daarom is het goed dat ge vrienden of vriendinnen hebt, daarom is het goed, daarom kwam Jezus als mens, als gedachtenversterker. Het is een versterker, het signaal wordt versterkt in een versterker. Jezus was een versterker, letterlijk en figuurlijk.

Jezus in licht