Over Dromen

Ge moet drie dingen onthouden:

 1. Het eerste is: waar dient een droom voor? Een droom dient om de mens te laten leven. Het eerste antwoord.
 2. Ten tweede: wat gebeurt tijdens de droom? In de droom gebeurt het verwerken van afval van de dag. Storingen van de dag worden in de droom verwerkt. Eerste aspect. Tweede aspect: wanneer die eruit zijn kan de mens hoger opstijgen, kan hij in de leringen komen, in de geestelijke school.
 3. Derde aspect: als hij dan hoger opgestegen is, kan er energie vanuit de hogere gebieden in de mens komen als energie. Hij heeft minder slaap nodig, hij blijft gezond. Hij zal sneller inslapen, minder slapen en krachtiger zijn, meer energie hebben.
 4. De droom dient om de mens een nieuwe mogelijkheid te verschaffen om het contact met zijn ziel te herstellen en te begrijpen, en zo die ziele+leiding te aanvaarden en te respecteren, en daaruit te gaan leven. Dat is het doel van de droom.

Men heeft soorten dromen:

 • Men heeft voorspellende dromen, toekomstvoorspellende dromen.
 • Men heeft dromen, wit-zwart in de materie.
 • Men heeft kleurendromen in het spirituele leven, het geestelijke leven. Als men in kleuren droomt heeft het te maken met spiritualiteit van de mens.
 • Als men voelt of ruikt in een droom, dan is het niet alleen een etherische uittreding, heb ik u gezegd, maar is het een astrale uittreding. Dan zit ge hoger in de geestelijke wereld en daar is mogelijkheid tot ruiken en voelen en dieper waarnemen.

Dat zijn de basisregels die men hoort te onthouden als men over dromen spreekt. Goed. Daar wil ik nu mee eindigen vandaag over de droom. Is er nog een specifieke vraag over dromen welke niet beantwoord is? Een vraag over droom hé.

? – Wat heeft melk of voeding te maken met dromen?

Als een mens gaat slapen en zijn maag is gevuld met dierlijk voedsel, dan krijgt zo’n mens bijna altijd negatieve dromen. Waarom? Omdat… Het dier, een zoogdier, heeft een astraal lichaam, een vis niet. Dat astrale van het zoogdier dat gaat ’s nachts nog moeten verwerkt worden, een maag moet verteren. Dat astrale gaat ook in beelden te voorschijn komen. Ik ga er een voorbeeld van geven. Zoudt u een konijn fokken en dat dier – dat moogt ge nooit doen wat ik nu zeg, dat is een voorbeeld hé – dat dier zoudt ge niet goed behandeld hebben. Ge zoudt dat dier slachten en ge zoudt dat om 10 uur ’s avonds eten; en ge zoudt de hele dag goed geleefd hebben, geen zorgen gemaakt, niet gezeurd of niet en ge eet om 10 u. dat konijn. Wel, als ge dan om 2 of 3 uur een droom krijgt, krijgt ge verschrikkelijke dromen. Waarom? Dat konijn dat projecteert al zijn gevoelens astraal in uw astraal gebied en gij moet dat verwerken. Voelt u hoe dat werkt? Zo speelt voeding in op de droom.

Het tegenovergestelde is ook waar. U drinkt melk en u zegent de melk en ge heiligt. Want melk is zo’n groot geheim, zelfs melk van de koe, dat is zo’n groot geheim. Uit het gras komt melk, ooit over nagedacht? Uit stenen maakt men melk, want gras wordt gemaakt van mineralen en mineralen zijn steentjes. Uit stenen maakt men melk, het geheim van de koe. Kuayi (?) is levenskracht. De koe als heilig dier in India, de koe als offerdier in Egypte. De koe als ritueel dier, de stier in het oude Griekenland, in de Griekse school. Koe is zo belangrijk, daar kent ge het geheim nog niet van. Een koe heeft… Dat is nu te veel.

Dus op dat moment als ge die melk drinkt ’s avonds, men heiligt dat, dan trekt men goddelijke wezens aan. En ik raad ook aan vóór het slapengaan een glaasje melk te drinken, in plaats van koffie. Koffie is goed rond een uur of vier, om het negatieve te neutraliseren, dat plakt aan de cafeïne, u gaat naar het toilet en het is weg, daar dient koffie voor. Daarom drinkt men zoveel koffie in het Westen. Goed onthouden hé. Koffie is goed tot 4 uur. Na 4 uur hoort melk gedronken te worden, om de engelen aan te trekken. Ik heb grote wijze mensen gekend die veel koffie dronken. Eigenaardig, toch waar. Want het negatieve trekt naar de cafeïne en het wordt via de uitscheidingssystemen naar buiten gebracht. Daar is koffie heel belangrijk voor. Dit moet men weten hé, geloof mij nu. Koffie is ontzettend oud. Ik heb leraars vroeger gekend die op koffiebonen zaten te kauwen, uren aan een stuk. En het waren wijze mensen, hoor, geloof mij, het waren wijze mensen. De koffieboon is veel ouder als men denkt, duizenden en duizenden jaren oud. Dus, terug over de melk. Dan trekt men die goddelijke wezens aan en dan gaat men over die goddelijke wezens dromen. Dus men kan de droom een beetje beïnvloeden, sturen.

Een ander aspect is, als gij een lelie in de kamer zet waar gij slaapt, of een kaars aansteekt… U denkt: ‘die verkopen zomaar kaarsen.’ Ik verkoop kaarsen, die kaarsen werden ingestraald. Daar ligt een bepaald aspect van Liefde in die was. En als gij dat aansteekt, dan gaat die Liefde dampen in de kamer waar gij zijt. Het is niet zomaar een kaarsje branden. Want een kaars en een kaars is een verschil. Daar zit een kracht in, in dat vuur. Die kracht spiritueel verspreidt zich in de huiskamer. In de oude school vroeger kreeg men van de leraar een steen, een kleine steen, iedere discipel, en die werd ingenaaid in een koker en dat moest hij dragen om zijn nek. Dat moest hij heel zijn leven meedragen, heel zijn leven. En als de discipel ging overgaan, bij de begrafenis kwam de leraar en die hielp de discipel in zijn overgangsfase. Dat werd op hem gebonden, zijn handen werden gekruist zo erover. En in een volgend leven kwam de leraar hetzelfde steentje terugbrengen aan de discipel en hing het opnieuw rond zijn nek. Ziet u het belang van de dingen?

Ik doe dit niet voor niets, er zit een reden achter die u verloren zijt, een grote reden, een heilige reden, om opnieuw broederschap te krijgen in deze wereld. Het eeuwige Broederschap van de heilige Graal moet terugkomen. Ook in de stof, ook in de stoffelijke materiewereld van mensen, wil ik die zien. Daarom doen we dit op dit moment, het is een bewuste actie in de wereld en die moet ge weten, daar moet voor gezorgd worden. Want er moet een grote familie komen op Aarde, van heilige mensen, van mensen die voor Licht gekozen hebben. Daar dient het licht voor, om de weg naar het Licht te wijzen. Voelt ge hoe die kracht werkt op Aarde? Zo eenvoudig, maar toch belangrijk dat ge er iets van af weet.

Dus men kan de droom sturen: bloemen, kaarslicht, melk, men kan sturen. Wil men echt zuivere wezens aantrekken tijdens de droom, raad ik u aan, dichtbij uw bed een bergkristal te zetten. Dat is altijd goed. Zeker voor kleine kinderen, een bergkristal in de buurt. Bergkristal trekt goddelijke Intelligenties aan, en geloof mij, dan gaat ge heerlijke en fijne dromen krijgen. Dat zijn heel belangrijke dingen, dat is toch goed dat ge dat weet zulke zaken. Dan krijgt ge nog meer contact, en dat zal zeker komen in de toekomst. Ook dit hoort men te weten op Aarde. Dat zo een beetje over de essentie van de droom en de belangrijkheid van de dingen.

♥ ♥ ♥

 

 

 

 

Voeding en meer.

Voeding is nodig om in leven te blijven. Kwaliteit in je voeding neemt toe als je eet met bewuste aandacht voor je voedsel, als je eet met liefde jegens je voedsel, als je eet vanuit rust en in een rustige omgeving, als je vers voedsel neemt. 

Een ander belangrijk aspect – waar vaak te weinig wordt bij stil gestaan – is het volgende: de levensenergie die ons lichaam uit het voedsel haalt, dit noemt met voedsel-KI dient opgeladen te worden met lucht-KI om bruikbare lichaams-KI te zijn.

In de Oosterse visie spreekt men van KI (Chi): energie die ons in leven houdt.

En er zijn 3 soorten KI:

 • pre-natale KI: de levensenergie die al voor je geboorte vastligt.  Daarin kun  je zelf niets toevoegen, wel door een foute levenswijze / denkwijze deze hoeveelheid te vroeg uitputten. (Dus je voorziene levensduur verkorten)
 • voedsel-KI: energie die je haalt uit je voeding.
 • lucht-KI: energie die je haalt uit de ademhaling.
  adem
   

Gelukkig is er al bij heel veel mensen aandacht voor gezonde voeding. Men beseft dat gezond eten een belangrijke factor is voor het algemeen welzijn. Klopt ook, en deze bewustwording is al een heel belangrijke stap om aan ons lichaam goede dingen aan te bieden. Dit is een goede vorm van zelfzorg en zelfliefde.

Doe de test.

Het derde soort KI: deze is de belangrijkste; daarin kan de mensheid nog heel veel gaan ontdekken. Waarom is lucht-KI de belangrijkste?  Dat kan je heel makkelijk zelf testen.  Op die manier:

 • De eerstvolgende 15 minuten mag je niets eten, niets drinken, en niet naar toilet gaan. Let op wat er in je lichaam gebeurt.
 • De volgende 15 minuten mag je niet inademen en niet uitademen.  Let op wat er in je lichaam gebeurt.  
 • Ben je er nog???

Je merkt dat deze test duidelijk het belang laat zien van lucht-KI. Onze cellen – vooral hart- en zenuwcellen – hebben voortdurend adem-KI nodig om normaal te kunnen functioneren. En dan nog dit: het voedsel Ki (energie uit onze voeding) dient ‘opgeladen’ te worden met lucht-KI wil ons lichaam er baat bij hebben.  Indien we – als voorbeeld heel gezond eten en heel beperkt ademen – dan kan ons lichaam met deze voedingsstoffen weinig doen, dan heeft het er eerder nadeel van. (Dit is al lang geweten in de Oosterse geneeswijzen)

 

Tegenwoordig nemen heel veel mensen voedingssupplementen. Vaak is dit nuttig, vaak echter verdwijnen deze ook in het toilet, vooral als de ademhaling niet geoptimaliseerd wordt. De ademhaling bepaalt de kracht van het ‘vuur’ waarmee ons voedsel verteerd en opgenomen wordt. Een zwakke ademhaling is als een zwak vuur.  Als men op een zwak vuur veel hout gooit (voeding inneemt) bestaat de kans dat het vuurtje dooft. Zo werkt ook ons lichaam: als er verhoudingsgewijs te veel voeding binnenkomt en te weinig adem-KI aanwezig is, dan neemt ons lichaam het voedsel niet geheel óp want er is onvoldoende ‘brandstof’ (zuurstof en prana uit de ademhaling) om alles verwerkt te krijgen. En de voedings­stoffen verdwijnen dus via uitscheidingskanalen. (urine, ontlasting, zweet edg.)

Dit alles heeft ook een grote emotionele en mentale component. Angst, zorgelijkheid, verdriet, boosheid, gejaagdheid, gepieker.., beïnvloeden onze ademhaling, meestal in ongunstige zin: de ademstroom wordt even onderbroken of kleiner, oppervlakkiger, of er wordt niet goed uitgeademd.  De meeste mensen staan hier niet stil bij. Ook bij kinderen gebeurt dit al,  (er is nog geen adem-vak op school, jammer) en ziet men dat allergieën gaan optreden. Gebrek aan kennis hiervan leidt tot onbewuste adem­patronen die onze mentale, emotionele en spirituele capaciteiten flink onder­­mijnen, alsook onze fysieke gezondheid. En zo ontstaat een vicieuze cirkel: minder mentale helderheid, minder emotionele veerkracht, vermoeidheid edg. geven beperkter ademen; en beperkter ademen doet deze symptomen en klachten toenemen. De mens heeft minder levensvreugde, zo kan er een bewuste of onbewuste vorm van ‘levensmoeheid’ aanwezig zijn en deze zorgt er dan ook voor dat het lichaam voeding minder opneemt ofwel allergisch reageert op de aangeboden voeding.

 Als je merkt: ik probeer gezond te leven en te eten, doch mijn conditie is al een tijdje niet optimaal, ik neem supplementen / medicatie en merk hiervan weinig of geen positieve verandering, dan kan in bovenstaande een verklaring liggen. Dan kan het heel nuttig zijn om iemand te raadplegen die de ‘ademschool’ gevolgd heeft, iemand die je ademhaling kan analyseren en jou kan adviseren wat beter kan.

adem