Over Dromen

Ge moet drie dingen onthouden:

  1. Het eerste is: waar dient een droom voor? Een droom dient om de mens te laten leven. Het eerste antwoord.
  2. Ten tweede: wat gebeurt tijdens de droom? In de droom gebeurt het verwerken van afval van de dag. Storingen van de dag worden in de droom verwerkt. Eerste aspect. Tweede aspect: wanneer die eruit zijn kan de mens hoger opstijgen, kan hij in de leringen komen, in de geestelijke school.
  3. Derde aspect: als hij dan hoger opgestegen is, kan er energie vanuit de hogere gebieden in de mens komen als energie. Hij heeft minder slaap nodig, hij blijft gezond. Hij zal sneller inslapen, minder slapen en krachtiger zijn, meer energie hebben.
  4. De droom dient om de mens een nieuwe mogelijkheid te verschaffen om het contact met zijn ziel te herstellen en te begrijpen, en zo die ziele+leiding te aanvaarden en te respecteren, en daaruit te gaan leven. Dat is het doel van de droom.

Men heeft soorten dromen:

  • Men heeft voorspellende dromen, toekomstvoorspellende dromen.
  • Men heeft dromen, wit-zwart in de materie.
  • Men heeft kleurendromen in het spirituele leven, het geestelijke leven. Als men in kleuren droomt heeft het te maken met spiritualiteit van de mens.
  • Als men voelt of ruikt in een droom, dan is het niet alleen een etherische uittreding, heb ik u gezegd, maar is het een astrale uittreding. Dan zit ge hoger in de geestelijke wereld en daar is mogelijkheid tot ruiken en voelen en dieper waarnemen.

Dat zijn de basisregels die men hoort te onthouden als men over dromen spreekt. Goed. Daar wil ik nu mee eindigen vandaag over de droom. Is er nog een specifieke vraag over dromen welke niet beantwoord is? Een vraag over droom hé.

? – Wat heeft melk of voeding te maken met dromen?

Als een mens gaat slapen en zijn maag is gevuld met dierlijk voedsel, dan krijgt zo’n mens bijna altijd negatieve dromen. Waarom? Omdat… Het dier, een zoogdier, heeft een astraal lichaam, een vis niet. Dat astrale van het zoogdier dat gaat ’s nachts nog moeten verwerkt worden, een maag moet verteren. Dat astrale gaat ook in beelden te voorschijn komen. Ik ga er een voorbeeld van geven. Zoudt u een konijn fokken en dat dier – dat moogt ge nooit doen wat ik nu zeg, dat is een voorbeeld hé – dat dier zoudt ge niet goed behandeld hebben. Ge zoudt dat dier slachten en ge zoudt dat om 10 uur ’s avonds eten; en ge zoudt de hele dag goed geleefd hebben, geen zorgen gemaakt, niet gezeurd of niet en ge eet om 10 u. dat konijn. Wel, als ge dan om 2 of 3 uur een droom krijgt, krijgt ge verschrikkelijke dromen. Waarom? Dat konijn dat projecteert al zijn gevoelens astraal in uw astraal gebied en gij moet dat verwerken. Voelt u hoe dat werkt? Zo speelt voeding in op de droom.

Het tegenovergestelde is ook waar. U drinkt melk en u zegent de melk en ge heiligt. Want melk is zo’n groot geheim, zelfs melk van de koe, dat is zo’n groot geheim. Uit het gras komt melk, ooit over nagedacht? Uit stenen maakt men melk, want gras wordt gemaakt van mineralen en mineralen zijn steentjes. Uit stenen maakt men melk, het geheim van de koe. Kuayi (?) is levenskracht. De koe als heilig dier in India, de koe als offerdier in Egypte. De koe als ritueel dier, de stier in het oude Griekenland, in de Griekse school. Koe is zo belangrijk, daar kent ge het geheim nog niet van. Een koe heeft… Dat is nu te veel.

Dus op dat moment als ge die melk drinkt ’s avonds, men heiligt dat, dan trekt men goddelijke wezens aan. En ik raad ook aan vóór het slapengaan een glaasje melk te drinken, in plaats van koffie. Koffie is goed rond een uur of vier, om het negatieve te neutraliseren, dat plakt aan de cafeïne, u gaat naar het toilet en het is weg, daar dient koffie voor. Daarom drinkt men zoveel koffie in het Westen. Goed onthouden hé. Koffie is goed tot 4 uur. Na 4 uur hoort melk gedronken te worden, om de engelen aan te trekken. Ik heb grote wijze mensen gekend die veel koffie dronken. Eigenaardig, toch waar. Want het negatieve trekt naar de cafeïne en het wordt via de uitscheidingssystemen naar buiten gebracht. Daar is koffie heel belangrijk voor. Dit moet men weten hé, geloof mij nu. Koffie is ontzettend oud. Ik heb leraars vroeger gekend die op koffiebonen zaten te kauwen, uren aan een stuk. En het waren wijze mensen, hoor, geloof mij, het waren wijze mensen. De koffieboon is veel ouder als men denkt, duizenden en duizenden jaren oud. Dus, terug over de melk. Dan trekt men die goddelijke wezens aan en dan gaat men over die goddelijke wezens dromen. Dus men kan de droom een beetje beïnvloeden, sturen.

Een ander aspect is, als gij een lelie in de kamer zet waar gij slaapt, of een kaars aansteekt… U denkt: ‘die verkopen zomaar kaarsen.’ Ik verkoop kaarsen, die kaarsen werden ingestraald. Daar ligt een bepaald aspect van Liefde in die was. En als gij dat aansteekt, dan gaat die Liefde dampen in de kamer waar gij zijt. Het is niet zomaar een kaarsje branden. Want een kaars en een kaars is een verschil. Daar zit een kracht in, in dat vuur. Die kracht spiritueel verspreidt zich in de huiskamer. In de oude school vroeger kreeg men van de leraar een steen, een kleine steen, iedere discipel, en die werd ingenaaid in een koker en dat moest hij dragen om zijn nek. Dat moest hij heel zijn leven meedragen, heel zijn leven. En als de discipel ging overgaan, bij de begrafenis kwam de leraar en die hielp de discipel in zijn overgangsfase. Dat werd op hem gebonden, zijn handen werden gekruist zo erover. En in een volgend leven kwam de leraar hetzelfde steentje terugbrengen aan de discipel en hing het opnieuw rond zijn nek. Ziet u het belang van de dingen?

Ik doe dit niet voor niets, er zit een reden achter die u verloren zijt, een grote reden, een heilige reden, om opnieuw broederschap te krijgen in deze wereld. Het eeuwige Broederschap van de heilige Graal moet terugkomen. Ook in de stof, ook in de stoffelijke materiewereld van mensen, wil ik die zien. Daarom doen we dit op dit moment, het is een bewuste actie in de wereld en die moet ge weten, daar moet voor gezorgd worden. Want er moet een grote familie komen op Aarde, van heilige mensen, van mensen die voor Licht gekozen hebben. Daar dient het licht voor, om de weg naar het Licht te wijzen. Voelt ge hoe die kracht werkt op Aarde? Zo eenvoudig, maar toch belangrijk dat ge er iets van af weet.

Dus men kan de droom sturen: bloemen, kaarslicht, melk, men kan sturen. Wil men echt zuivere wezens aantrekken tijdens de droom, raad ik u aan, dichtbij uw bed een bergkristal te zetten. Dat is altijd goed. Zeker voor kleine kinderen, een bergkristal in de buurt. Bergkristal trekt goddelijke Intelligenties aan, en geloof mij, dan gaat ge heerlijke en fijne dromen krijgen. Dat zijn heel belangrijke dingen, dat is toch goed dat ge dat weet zulke zaken. Dan krijgt ge nog meer contact, en dat zal zeker komen in de toekomst. Ook dit hoort men te weten op Aarde. Dat zo een beetje over de essentie van de droom en de belangrijkheid van de dingen.

♥ ♥ ♥

 

 

 

 

Aquariusevangelie-3

En dan zult ge ook zien dat b.v. wanneer een mens zeer creatief is, dat die onderste chacra ontzettend snel draait. En b.v. een mens die heel hard is, streng en hard is en brutaal is, ziet ge de onderste chacra zo héél traag draaien en al die lotusbladeren staan dicht, dat draait zo heel traag. Oi-oi-oi, als ge dat al ziet aankomen dan maak al zo’n boog en ga zo door, dan moet ik daar niet zijn. Voelt ge? En dan kunt ge wel zeggen: “Ge ziet er mooi uit!”, dat is allemaal wel waar, maar als ge dit toch ziet jongens, dat liegt toch niet, dat is toch de werkelijkheid van het bestaan. Maar ja, men ziet dat niet, en dat is de tragedie van de wereld, snapt ge? Ik heb die mensen ook graag, maar ik ga daar niet echt bij zitten of mee praten of hoe ge dat noemt, die staan daar niet voor open. Maar iemand die b.v. in zijn hartcentrum nou-nou-nou… En in het keelcentrum! En hier, die de 96 lotussen heeft ontwikkeld, hier, 96 zitten er hier, weet ge wat dat is?! Dat is een bloem jongens van anderhalve meter! Anderhalve meter is dat hier, het derde oog! Anderhalve meter, heeft nog nooit iemand gezegd. 96 bloembladeren zitten er hier, wat een spectrum is dat?! Als dát ontwikkeld is, nou-nou-nou, dat is prachtig om te zien bij mensen. Dat heeft een práchtige kleur: het is lilablauw met paars en dat beweegt allemaal, dat gaat zo helemaal voor de mens uit, heel breed, anderhalve meter, zo, een aurool, zo is die gespannen hier.

En dát is het wat ik u wil zeggen. En dat moet ge proberen, mensen, echt waar, het ware leven te zien gelijk het werkelijk is. En dat is geen kunst, geloof mij, het is aan iedere mens gegund dit te zien, dit te weten. Men moet alleen verlangen, een onnoemlijk verlangen hebben. En tijd is van geen belang. Ik ga u een verhaal vertellen, ik heb het misschien al verteld, over een meester. En de meester ging naar een jongen en hij zat onder een grote boom. En die jongen zegt tegen zijn meester: “Meester, hoeveel levens moet ik nog komen doen voor ik alles geleerd heb om zo wijs te zijn als u?” En de meester zegt tegen hem: “Kijk eens omhoog, jongen. Net zoveel blaadjes als aan de boom, zoveel duizenden jaren moet gij terugkomen.” En die jongen springt op en zegt: “Oh, is dat alles!” Voelt u? Dat wil ik u leren. Wij zouden zeggen: “Nog zo lang!!” Dat zouden wij allemaal zeggen. Nog zo lang? Als dat nu 2000  bladeren waren aan de boom, er zijn er meer, maal duizend jaar kunt ge rekenen hoeveel jaar wij nog nodig hebben. En die wijze jongen zegt: “Is dat alles?” En waarom? Omdat de meester nog had kunnen zeggen: “Al de bomen hier die ik zie, al die bladeren, zoveel levens moet ge terugkomen.” En hij zei maar van éne boom, en zo dacht die jongen. Voelt ge hoe ik u wil leren denken? Voelt ge de positiviteit die ik wil brengen?! Dat is het geheim van het leven! Ge kunt alles zo keren, door de wet van om-kering, omkering; want de zalm gaat tegen de stroom in, die past de wet van de omkering toe. Dat de stroom die de mens op Aarde ziet, dat hij tegen die stroom in loopt en die keert alles om in het goéde. Want het ego van de mens is er op uit om het minder-goede wakker te maken. En de ziél van de mens is er op uit om het goede te activeren. Dat is de kracht van het positief denken. Dat is heel belangrijk dat ge dat weet hé. Dus u bent steeds in staat om in iedere situatie, iedere situatie om te vormen tot iets positiefs. Geloof mij, dat is zo. En als ge dat begrijpt dat ge die macht hebt, dan zult ge in die omkering werkelijk verlicht geraken. Werkelijk verlicht geraken, ja.  Want hebt ge dat nooit gemerkt dat vroeger de martelaren verplicht werden hun geheimen openbaar te maken. Maar die hadden omkering gedaan, die ontfutselt ge niks, helemaal niks, helemaal niks.

Is dat geen mooi verhaal? Zo overkomt het degene die denkt de dans te ontlopen. Dus ontloop de dans niet, want ge kunt hem niet ontlopen, we vinden u altijd. Das heerlijk dat te zeggen. De Eeuwigheid vindt u, zij blij. Gun het iedereen goed, want ge ontloopt de dans niét! En degene die het doet, heb ik het meeste plezier in, want hij kan het niet doen. Er is niets buiten de gerechtigheid van God, er is niets buiten. En daar hou ik van, u dát mede te delen. Dat moet de kracht zijn van een discipel, dat moet zijn vreugde zijn, want hij wordt al genoeg bedrukt, en zwart gemaakt, en benadeeld. Maar zijn kracht is te weten: er is gerechtigheid, zijnen tijd komt ook nog.

Gij moet iedereen Liefde wensen. God zal wel zorgen dat alles in orde komt, dat is onze taak niet. Ze ontlopen toch hun dans niet. Ze kunnen u nu treiteren, ze kunnen u nu zwart maken, maar ge blijft wit. Ge blijft wit! Denk daar eens goed over na. Wat verandert er aan u als ze u zwart maken? Niks. Aan hun verandert iets, maar aan u niks. En dát wil ik u maar zeggen. Jezus is even wit gebleven, ik heb Hem nooit zien veranderen. Kunt ge dat begrijpen? Dát is uw sterkte! Daar moet gij u aan optrekken, gij die wilt leren. Want ik heb u gezegd: als ge wilt leren, dan zult ge strijd krijgen en dan gaat ge mensen op uw weg krijgen, die proberen u van die weg af te zetten. Dat zult ge tegenkomen! Ik heb dat honderden keren al gezegd in lezingen. En dat is zo. En waarom komt ge die tegen? Om u te sterken, dient dat voor. Een boom die nooit geen harde wind ontmoet, die zijn wortels zitten veel te hoog en die waait om. Als die boom wind krijgt, dan gaat die zeggen: “Oei, ik moet oppassen, ik moet mijn wortels in de diepte gaan leggen, dieper in de grond gaan zitten.” En dan gaat ie zich vasthechten, ontzettend sterk worden. En zo moet gij worden. Gij zijt bomen die in de diepte moeten gaan. De lotus heeft zijn wortels in de modder, daar moet gij uw wortels zetten, diep in de grond dat niks u kan overkomen en laat het maar waaien. Want het is zelfs nog zo: als er een orkaan komt, als er een orkaan komt, en dat is dan het ergste wat u ooit kan overkomen als mens, dat wil zeggen: dat hij door een groep zielen geestelijk wordt aangevallen. En dat kan! Dat kan, dat een grote massa tegen u is, en dan zal de Eeuwige de Serafijnen sturen, de gróte Geesten, en die zullen al die wezens in een orkaan opzuigen en omhoog trekken, dat ze niet aan u kunnen. Dat gebeurt, jongens. Dat kunt u nog niet begrijpen, maar… er is zoveel want daar weet u nog niks van af. Als ik zo iets zeg, dan zegt men: “Wat zeg hij nu weer!” Nou, dát is het geheim van het leven. Dat is waardoor de ene wél iets overkomt en de andere niet. En dan zeggen ze: “Die heeft altijd pech, die is altijd ziek, die heeft altijd vanalles. En die heeft altijd geluk.” Ja, die heeft geen geluk, maar dat is een verdienste. Ge krijgt niks zomaar cadeau, daar moet ge voor werken. Voelt u hoe dat gaat? Dus hecht daar heel veel waarde aan, aan wat ik u vandaag zeg, want dit is Aquariusevangelie. Dat moet ik u duidelijk maken in deze voordracht, dat zij die de weg van het geestelijke kiezen, met hun ziel weerstand nodig hebben om zich te sterken. Een beitel wordt warm gemaakt, en dan wordt hij afgekoeld in olie om te harden. Awel, u bent beitels van staal en u bent aan het opwarmen, u warmt zich op. En dan koelt de Eeuwige u soms af, in olie, ‘olly’ koelt Hij u af. Waarom doet Hij dat? Om u af te koelen? Neen. Waarom geeft Hij u strijd? Om u pijn te doen? Neen. Omdat ge daardoor zult verharden. Verharding, sterker worden, maar dat doet efkens pijn, dat weet ik wel, maar ge wordt er harder door. In goeie zin hé, niet hard om te vechten, nee, liever, liever, veel liever, maar harder. Ze krijgen u niet meer vernietigd. En ge gaat zo hard worden, dat niks u nog kan raken. Ge wordt zo hard als de zon, want die is het zachtst van alles. Maar ze doordringt met haar zachtheid als hardheid, alle kernen van atomen. En wie kan dat? Wie kan dat, alle kernen van atomen doordringen? Dat kan alleen de zon. Er is geen énkel ander wezen dat, dat kan, alle kernen van atomen doordringen. Want als ge moest beseffen wat een energie dáár voor nodig is!! Nou, als ge iets van kernfusie afweet en dergelijke dingen allemaal, dat is nog maar een naaldenkoppeke van wat ik u wil duidelijk maken van wat de zon doet, met haar zachtheid, die sterk is. Voelt u? En zo moeten wij worden, wij zijn kinderen van de zon. Dat zijn wij, afgezanten van de zon.

zonnekind

Dat is Aquariusevangelie, de mens die moet leren omgaan met zijn spirituele gaven en zijn spirituele vermogens, en dan komt dat goed. Dat komt wel goed. En ge moet weten dat die sturing bezig is. Niemand kan dat tegenhouden. Niemand, niemand. Troost u in de tijden dat ge het moeilijk hebt, troost u met die woorden dat niemand dat kan tegenhouden. En degene die het nu nog mag doen, die mag dat nog doen een tijdje. Het is toegelaten dat mensen nog alles doen, dat is toegelaten. Dat noemen wij ‘eindtijd’. Ik ga u nog iets zeggen, vóór Atlantis onderging werd gewaarschuwd door grote en wijze mensen. En wat zag men? Het was net alsof ze het wisten, dat in het laatste momentje, ze begonnen brastig te worden, te drinken, zotte dingen gebeurden daar, dat kunt ge niet geloven. De mensen zeiden: “Ah, als het toch zo is…” Maar ze geloofden het niet hé, want niemand… Want er werd gezegd: “Kom mee naar de grote berg. En waar die ligt dat kan ik u nu niet zeggen, want die staat er nog die grote berg, die is niet ondergegaan, de grote berg. En de wijzen vroeger, en de mensen die geloofden naar de grote berg te gaan, want in die berg waren holtes. En het zou zeer hard gaan regenen en er zou een enorme zondvloed komen, werd gezegd. En ze vroegen de mensen om mee te gaan en eten en dergelijke mee te nemen. En geloof mij, een onnoémlijk klein aantal geloofde dat. En de rest: “Wij geloven het niet”, maar gelijktijdig begonnen ze de hele boel op te leven. Echt waar, en er gebeurde van alles, rare dingen allemaal. En het was echt zo een gevoel van, hoe moet ik dat uitleggen, “Awel, ’t is de laatste keer, als het dan toch ophoudt, dan leef ik het maar op.” Maar het moment dat het duister werd boven, en dat het vloedgolfde uit de hemel, als de zeeën in opstand kwamen, toen was het gedaan met schreeuwen en plezier maken. Toen hoorde men een andere mantram, dat kan ik u garanderen. En toen de vloedgolven over de steden kwamen, toen was het zo gedaan met alles. Toen was het binnen de kortste tijd dóód-stil over deze wereld. Hoorde ge niks van dieren, hoorde ge niks van mensen, alleen maar het donderen van de hemel en een onnoemlijk vuur dat uit de hemel viel als bliksemschicht. Dat zag men toen. En wat is er van die mensen overgebleven? Ze liggen in de modder, in de Atlantische Oceaan, liggen ze begraven. En de zielen zitten boven, heel hoog ergens. Dat is hun overkomen. Dat waren ook die dachten dat ze het wisten. Nou, dat is eindtijd. Dat is nu ook, het gaat niet gebeuren zo, maar ’t is nu hetzelfde, ik zie hetzelfde gebeuren. Kijk maar na, in de grote steden wat er allemaal gebeurt, hetzelfde, zjust hetzelfde. De mensen doen maar op, ’t is allemaal niet nodig, ’t zal wel niet gebeuren. Ja, ’t zal wel niet gebeuren, daar heb ik niks aan, ge moet zeker zijn van de zaak. Als er hier een ravijn is, “Kom ik er wel over?” Ja, als ik er niet overkom, val ik er in, ge moet zeker zijn. Ja, dát is wat ik u duidelijk wil maken. En ik vraag voor u, als u mensen wilt zijn die meegaan naar de grote berg. Er was zelfs een man die zei: “Ik ga mee naar de berg om te kijken als de zon opkomt.” Maar dat was toch Jezus hé, die wist daar ook iets van af, of niet? Hij zei dat de zon daar al geschenen had. ‘De berg met drie bazuinen’ noemde Hij dat. Dat is toch niet voor niks. De drie bazuinen zijn de drie oergeesten: de Atman, de Boeddhi en de Manas, die daar waakten dat er niks gebeurde. Dat zijn allemaal oerkrachten. Dus de Heer heeft daar ook over gesproken in de tijd dat Hij op Aarde was. Hij wist daar ook van af. Voelt u?

Dat gebeurt nu, nu gaan ze onder in de vloedgolf van het astrale. Er zijn in de astrale wereld vloedgolven, heel grote vloedgolven. En de mens heeft geen rust meer. Er is altijd lawaai, op de straat, op de radio, thuis, op het werk. Er is onnoemlijk veel lawaai, geloof mij nu. Onnoemlijk, in de lucht door vliegtuigen, noem maar op wat er allemaal gebeurt. Dat zijn de vloedgolven van het astrale. Dus wat toen gebeurde in het stoffelijke gebied, is nu bezig in het astrale bij ons. En daarom merken we dat niet en zeggen we: “Ja, dat deert ons niet.” Wie van u kent nog het gevoel van de rust, in het bos te zijn waar het zo rustig is en zeggen ze: “Hier kan ik bekomen, hier krijg ik energie en kracht.” Awel, dat kan ik mij heel goed voorstellen, dat kan ik mij heel goed voorstellen, want het is ook zo, daar krijgt ge energie en daar krijgt ge kracht. Duidelijk? Dus dat zijn zaken die voor u ontzettend belangrijk zijn. Nu, er gaat niks ernstigs gebeuren, ik vraag u alleen maar lief te zijn. Geloof mij nu.

Ik heb verteld dat Aquariustijdperk een beweeglijk tijdperk is waarin er velen zullen reizen. Want waarom komt dat? Dat ga ik u ook uitleggen. Ik heb verteld straks dat men bezig is die solar-plexus­energie  op te spannen, dat vlies. Dus die solar-plexusenergie is een zeer beweeglijke energie. Beweeglijk in het spirituele veld, niet in de lagere velden en evenredig die spirituele beweeglijkheid… Want alles ‘zakt’ noemen wij dat, wat in de hemel gebeurt, zakt op Aarde. Dus die beweeglijkheid hier, wat bij u gebeurt allemaal (?), vindt ge terug in uw stoffelijk gebied: dat is verplaatsing. Dat is reizen, reizen, op reis gaan. Dus wat hier in het spirituele gebied gebeurt, gebeurt ook in het stoffelijk gebied, omdat, wanneer er spirituele groei is, gaan mensen verlangen op plaatsen te zijn waar ze in een oerverleden geweest zijn. Ja. En nu gaan we niet meer op reis om specifiek naar Spanje aan het strand te liggen gelijk 20 jaar geleden, om daar met duizenden te bakken in de zon. Neen, men gaat meer op reis om de cultuur te bekijken, om te voelen, om te leren. Dat bedoel ik, die beweeglijkheid is nu in Aquariustijdperk noodzakelijk om voor de zoekende zielen een erkentelijkheid te geven van het gebied waar ze ooit geweest zijn. Ik ga een voorbeeld geven. Moest u, voor u tenminste, in  Luxor komen in Egypte, daar zou u zich goed voelen, omdat gij daar ooit geweest zijt. Dat moogt ge nu echt van mij aannemen, daar zijt ge ooit geweest. Dus moest ge daar komen, dan krijgt ge daar herkentelijkheid, dat gaat u aanspreken, maar ge weet zelf niet waarom! Maar dat komt omdat ge in een ver verleden daar ooit geweest zijt. Daarom beweegt de Schepper nu zijn wezens naar plaatsen waar ze herkentelijkheid hebben, omdat die vibratie helpt in de spirituele groei die nu bezig is. Is dat duidelijk voor u? Dat is het antwoord.

? – Als ge als waterman geboren wordt in het Aquariustijdperk zijt ge dan aangepast aan dat tijdperk?

Als ge als Waterman geboren wordt in het Aquariustijdperk, zijt ge dan aangepast aan dat tijdperk? Ja. Is dat een voordeel? Neen. Is dat goed? Ja, want alles is gelijk voor de Eeuwigheid. Een vis leeft ook in het water, voelt ge’t? Maar toch is het als Waterman in het Watermantijdperk, dat is prachtig meegenomen hé! Als ik ga joggen, doe ik dat kleed niet aan, maar mijn trainingsbroek. Voelt ge wat ik bedoel? Dat bedoel ik, zo is waterman het kleed voor het Watermantijdperk. Dat is mooi, dat is meegenomen. Maar álle kleren passen daarin, want de Eeuwige wil dat nu zo. Maar toch is dat meegenomen. Voelt ge wat ik wil duidelijk maken, dat is geen bevoorrechting…

 

aquarius

 

 

Geestelijke Helpers

De onzichtbare Helpers, dat zijn geen Engelbewaarders, zij staan veel hoger. Het zijn machtige, grote Wezens die miljarden en miljarden jaren oud zijn en die alles al meegemaakt hebben op Aarde en die in de geesteswereld blijven en van daar uit, de mensen, die bereid zijn te groeien, willen inspireren, om zo ook wijsheid van het universum in de mensheid door te seinen.
Onzichtbare helpers die men niet ziet, daarom is het ónzichtbaar, maar wel zichtbaar voor diegene die ziet met het derde oog, de aina. En dan kunt ge uw ogen toe doen en u daarmee verbinden en dan voelt ge en ziet ge en voelt ge die informatie ook. Als ge gaat slapen ’s avonds, treedt ge uit en gaat ge hen bezoeken en zij informeren u en zeggen: “Kijk, dat en dat gaat gebeuren. Dat en dat zijn we bezig en we vragen u mee te werken”, of we vragen u dit of dat. Zo is er ook een werkzaamheid tussen de mens en de geesteswereld, voelt ge. Net gelijk mensen op Aarde samenwerken, is er ook een werkzaamheid tussen de mens en de geesteswereld, ook dat bestaat.

geestelijke helpers– Kunt ge die helpers voelen?
Als ge heel rustig zijt wel. Het kan zijn als een soort bries, als een soort wind die geen wind is. Hij voelt koud maar is niet koud. Soms voelen mensen het ook heel vreemd, als een werveling, ergens, op sommige plaatsen in de chacras, als een werveling, als iets dat heel snel draait. Zo kan het soms gevoeld worden. Maar het kan, zeker, het kan. – Als ge het zo voelt, wat willen ze u dan duidelijk maken?- Als ge ze voelt, hebben ze contact met u en moet ge ze vragen stellen. Ge moet ermee spreken alsof ge een mens spreekt. Alleen ge ziet hem niet, zo moet ge dat voorstellen. Dus spreek ermee alsof ge voor een mens staat te spreken, maar ge ziet hem niet. En zo komt er een dieper contact ermee. En vroeg of laat voelt ge werkelijk heel diepere dingen aan. Is dat duidelijk?
? – Kunt ge Geestelijke Helpers sturen naar mensen die daar niet van op de hoogte zijn? – Zeker weten. Als gij nu ergens bent en ge stuurt energie
23
en ge denkt aan haar, dan kan ik wezens sturen naar haar, naar u of gelijk naar wie, zeker, zonder dat de andere daar van weet. Maar gij kunt ze sturen en ge kunt zelfs zeggen: “Gaat daar dát doen.” Er is één uitzondering: ze doen alleen maar wat licht is, nooit iets anders, nooit. En dat moet ik er aan toevoegen: wanneer ge ooit een geestelijke helper stuurt naar iemand – dat deden de mensen vroeger, dan stuurden ze negativiteit – dat krijgt gij dan terug, 70 keren x 7 keren versterkt. Zo werken de Geestelijke Helpers. Dus oppassen hé! Wanneer ge ooit iemand wegstuurt naar een ander met een verkeerde bedoeling, krijgt gij ze terug, de andere krijgt ze niet. Want ze geven ze niet door aan de ander, ze projecteren ze onmiddellijk in u. Onmiddellijk. En dat weten sommige mensen niet. Als ge moest weten dat sommige mensen thuis in hun huiskamer zitten, bepaalde negatieve gedachten aan het denken zijn van andere mensen… Wat gebeurt dan? Die negatieve gedachten worden naar henzelf teruggekaatst. Voelt ge? Maar ge kunt ze gebruiken voor het goeie, inderdaad.
Als ge nu edele gedachten hebt en ge zegt: “Ik wil die zuivere gedachte naar iemand sturen, wilt Gij die gedachte overbrengen daar naar toe?” Zo moogt ge met hen spreken en geloof mij, dat wordt gedaan. Het zijn boodschappers, Parsifals, boodschappers. En ik wil die gedachte die ik nu heb versterken om ze door te sturen naar hetgeen wat ge denkt. Snapt ge? Omdat dat mag. Als ge gedachten leest van mensen… dan kan ik nu onmiddellijk lezen wat ge denkt en aan wat ge denken zijt, met welke intentie ge het zelfs doet, dat wordt nu zichtbaar in uw ether. Daarom wil ik ze ook versterken, omdat het een goede gedachte is. Want we mogen als mens gedachten van andere mensen versterken. Dat kan de geesteswereld niet doen. De geesteswereld kan de gedachte exact weergeven gelijk gij ze formuleert, daar is ze voor gebouwd. Ge moet dit goed onthouden hé. Ze kan ze niet versterken. Een aards mens is in staat gedachtes te versterken, daar hij wezen is, drie-eenheidswezen is. Dat is zeer belangrijk. Daarom is het goed dat ge vrienden of vriendinnen hebt, daarom is het goed, daarom kwam Jezus als mens, als gedachtenversterker. Het is een versterker, het signaal wordt versterkt in een versterker. Jezus was een versterker, letterlijk en figuurlijk.

Jezus in licht

Het Aquariusevangelie-2

De oude manier was concentreren.  De nieuwe manier is mediteren. Goed onthouden hé.

Concentratie heeft te maken met het verstand.

Meditatie heeft te maken met het gevoel.

Contemplatie heeft te maken met het zijn.

Identificatie is bewust-zijn.

Goed onthouden hé! Identificatie is bewust zijn. Het Aquariustijdperk is een tijdperk waarin het meditatieve onnoemlijk belangrijk is. En op die fase wordt dan ook gewerkt bij ieder mens.

Media-tatie. En media is een middel. Taal is een media, televisie is een media. Dat is een middel om iets te verschaffen. En wat verschaft die media u? De ‘T’, en de ‘T’ is het symbool van de weg. De ‘A’ is de alfa, de eerste. Dus ‘TA’ betekent de eerste weg. Opnieuw ‘T’ die ‘I’, dus die bevrucht. Dus het middel dat u de eerste weg van de weg geeft die bevrucht, dat is mediatatie, meditatie in onze taal. Ziet u hoe belangrijk woorden zijn? Want in ieder woord zit iets en verbergt iets.

Concentratie. Concentrem, in het Hebreeuws; en in het Sanskriet ‘Dachna’, dat betekent ‘verstand’. Dachna. Dat is concentrem. En ‘TIE’ is ‘T’ en ‘I’ weer bevruchten. Want we hebben ons verstand nodig; want zonder verstand kan ik niet komen spreken. Want de hersencellen, goed onthouden hé, de hersencellen zijn heilig en verbinden zich met de grootste heilige gebieden. De cellen hé, die moogt ge nooit vernietigen, de hersencellen, ge moet er alleen maar werken ermee gelijk het hoort. Niet in een lagere frequentie, maar in een hogere frequentie. Want anders denkt ge dat ik tegen het verstand ben. Ik ben vóór het verstand, maar verstand dat een goede sturing heeft. Daar gaat alles om, en dan komt alles in orde. Nou, dat is de tijd die er nu voor ons komt, waarin wij moeten gaan leren. We kunnen niet anders, en het vraagt aanpassing. U zal wel zien, het vraagt aanpassing

Want op dit moment, de solar-plexuschacra, de wortel zit achter in de ruggenwervel. Ge hebt de stengel, die komt tot hier (buik). En dan hebt ge hier zo een kelk, dat gaat hier binnen in de buikholte en komt hier uit. Dan hebt ge hier allemaal vibraties rond, net gelijk kroontjes. En zo zijn de chacrabladen van de mensen. In dat veld, dat noemen wij het vlies van de chacra, daar wordt nu heel intens opgewerkt door de grote geesten om dat vlies op te spannen. De solar-plexuschacra, in de tijden die geweest zijn, praktisch niet gebruikt is. Er is vooral gewerkt met de stuitchacra en de miltchacra. Stuitenergie is oerenergie, is scheppende vermogens, creativiteit, ontwikkeling. Alles wat wij zien hier mensen, alle technologie hé, weet ge waar dat van komt? Van welke chacra komt dat ? Welke chacra heeft gezorgd dat dit hier ooit kwam te staan?… De stuitchacra, die heeft daar voor gezorgd, geen enkele andere! Dus moest die niet heel goed gewerkt hebben, dan zouden we dat ding hier niet hebben, dan zouden wij geen auto’s hebben, zouden wij geen synthesizer hebben. Dat komt allemaal door die creatieve energie van die slangenkop, dat creatieve, dat scheppende. Dat is prachtig, dat is magnifiek, want die chacra is al zo opgespannen, die staat op zijn uiterste, jongens! Daar kunnen we niéts meer aan doen, dat is zeer gevaarlijk.

En dan zijn we overgestapt, zo rond 1210 onze jaartelling, 1210, zijn we overgestapt naar het miltcentrum en is men begonnen dat op te spannen. En sinds die tijd krijgen we het rustiger en rustiger en rustiger. En we zijn nu verder, we zitten nu solar-plexus, dus spiritualiteit, en dat wordt nu aangespannen, noemen ze dat, en dat is niet fijn voor mensen. Als dat gebeurt, dan voelen ze zich onstabiel, zijn ze onzeker, gaan ze heel veel twijfelen. Dus al die toestanden van onzekerheid, van twijfelen, van niet weten hoe en wat, dat komt door het opspannen van het vlies van de solar. Maar dat weet men niet in de wetenschap. Dan zegt men: “ Ja, hij is nerveus, hij is gespannen.” Dat komt door dat vlies. Dat moet nu opgespannen worden, want door die opspanning van dat vlies, krijgt men een andere frequentie. En de trillingen hier zijn zo hoog (hoge amplitude). En de trilling van de solar is zo hoog. Dus die trilling kan hier niet binnen. Wat doet men nu met u allemaal? Men gaat die frequentie opspannen. En wat krijgt ge als ge een snaar opspant? Die gaat een hogere toon krijgen. Als ge een gitaar hebt en ge spant de snaar aan, dan gaat de toon hoger worden. Dat vindt ge allemaal normaal. Wel, zo gebeurt het met ons ook. Die snaar wordt opgespannen, die gaat sneller vibreren, de frequentie wordt hoger en men spant ze zo op tot die frequentie hier in kan vloeien. En dan krijgt ge dat effect, het versmeltende, waarin het uiterlijke van de macrokosmos kan stromen in het innerlijke van de microkosmos. En dat is een… een zwoele tijd, een rare tijd, waarin de mensen niet goed weten wat ze willen. Vandaag zien ze het zo, en morgen zien ze het zo, vandaag zijn ze blij en morgen zijn ze triestig. Enfin, het is altijd een op en neer gaan, want dat gaat niet zo eenvoudig.

U moet begrijpen: dat opspannen van dat vlies, dat duurt bij een mens die een normaal leven heeft, niet extreem maar een gewoon leven heeft, ongeveer 15 jaar. 15 jaar duurt dat. En men begint met de opspanning zo tussen de 12 en 14 jaar. Dus ge kunt zeggen in het beste geval, iemand die 12 is, bij 27 is dat af. Zo moet ge het onthouden. Wil dat nu zeggen dat iemand onder de 12 minder is? Neen, maar dat mag nog niet. Want 12, ge weet dat 7 jaar, de eerste communie, de eerste inwijding is in de lagere orden. Want men doet niet zomaar zijn communie in de kerk, dat is een overblijfsel van de Essenen. 7 jaar is de eerste lagere inwijding en 12 jaar is de tweede lagere inwijding. En daarom mag men daar niets aan doen tot aan die leeftijd, want die inwijdingen moeten gegeven zijn, want ge moet ‘geolied’ worden, dat weet ge toch. Dan krijgt ge ook het heilig oliesel (chrisma), en dán zijt ge pas klaar om de hogere spirituele energie te gebruiken. Want ik ben er in principe niet echt voor te vinden om iemand, als er nu een seance is, een echte spirituele seance, om iemand van onder de 12 jaar daar naar toe te brengen. Dat is zeker niet goed. Ik heb dat nooit gezien, dat werd vroeger áltijd geweigerd, zulke dingen, omdat het zeer gevaarlijk is voor zo’n kind. Zo eenvoudig is dat. Voelt u? Dus daarom die 12 jaar. Maar dat wil niet zeggen, zo’n kind, dat een oude geest is, kan ontzéttend veel kan leren en het zou best kunnen dat ze al leven boven hun solar-plexus en dan is er geen enkel probleem.

Dus iemand die leeft in zijn hartchacra, als voorbeeld, die wordt geboren op Aarde en die begint onder bij de stuitchacra. Maar die groeit zeer snel, rond zijn 4de jaar is die stuitchacra al totaal af. En die gaat hoger. Bij 5 jaar begint de miltchacra te werken, van 5 tot 8 ongeveer, een jaar of drie en dan is die ook af. Want de milt is een chacra die vooral dient voor gezondheid. En dan is die afgewerkt en zo een kind gaat door: solar, ongeveer van 8 tot 11 en dan gaat het direct naar het hartsysteem en daar leeft het meestal zijn ganse leven in. Dus ge ziet al bij 11 jaar heeft dat kind zijn solar-plexussysteem al verlaten. Voor zo’n kind is die opspanning niet meer nodig. Kunt ge dat begrijpen? Waarom niet? Omdat zo’n kind in het hartsysteem werkt en als ge in het hartsysteem zit, dan zijn die onderste chacras allemaal in de juiste frequentie. Kunt ge dat volgen?  Altijd. Ge kunt hier niet leven als het hier niet in orde is, dat gaat niet, dat gaat niet. Dat moet altijd stap per stap gaan, altijd. Dus voor zo’n kind is dat geen enkel probleem. Dus voor die geldt niet de regel die ik zeg: van 12 tot 27 jaar, dat geldt daar niet voor. Ik heb het over iemand die in de lagere gebieden zit, en daar leeft de grote meerderheid van de wereld; leeft hieronder nog, das logisch.

Niemand, maar ook niemand, geloof mij nu hé, niemand die in zijn hartchacra is, kan echte haatgevoelens hebben. Niemand kan dat. Al hebt ge maar de eerste graad van het hart ontwikkeld, kunt gij geen haatgevoelens meer hebben. Dus vul nu maar bij uzelf allemaal in, dan weet ge uw niveau al. Want het kán niet, dat de zetel van Christus, das de hartchacra, en Jezus zei zelf dat Hij veel meer belang hechtte aan de hartchacra dan aan de kruinchacra, dat waren Jezus zijn eigen woorden, het kán niet dat zo’n wezen die gevoelens opwekt voor anderen of gelijk wie. Dat kán niet! Maar ja, ik stoot nu weer muren om, maar dat maakt mij niet uit, dat kán niet! Het kan niet zijn dat een witte lamp zwart licht maakt. Neen. Een witte lamp geeft wit licht. Voelt ge’t? En dat moet ge vandaag goed onthouden hé. Zo kunt ge analyseren. En als gij bijvoorbeeld heel veel spirituele verlangens hebt, dan moogt ge garantie hebben dat ge in het solar-plexussysteem zijt.

Ik ga een voorbeeld geven, want ik voel hoe sommigen zich triestig voelen, ik voel dat aan de frequentie hier. Haatgevoelens wil zeggen: iemand iets niet gunnen uit een toestand waarvan ge zelf niet weet waarom. Dat is haat. Goed onthouden hé. Het kan best zijn dat ge jaloers zijt, want jaloezie is: ge gunt het een ander niet omdat ge het zelf zou willen; maar dat erkent ge niet en daarom zijt ge jaloers. Ieder mens is zo. Dus als ge ooit jaloers geweest zijt op gelijk wie, dan is dat omdat gij in het diepste van uw wezen ook zo zou willen zijn. Maar als ik u dat zou zeggen, dan is het van: “Dat is niet waar! Dat is niet waar, ik wil dat niet.” Ja, dat is zo, anders kunt ge niet jaloers zijn. Goed onthouden hé. Zo moet ge uzelf analyseren. Denk daar eens goed over na. Want als ge dat begrijpt, dan kunt ge in uw eigen systeem beginnen te werken en weet ge op welke hoogte en frequentie ge vibreert; en dat is ontzettend belangrijk. Want iemand die begrijpt dat hij een deel van het geheel is, kan dat niet doen voor een ander, want hij doet het voor z’n eigen. Voelt ge? En dat wil ik u juist leren. En nogmaals, Jezus benadrukte het onnoémlijke belang van de hartchacra. Hij noemde het niet voor niets ‘Anahat’. Anahat. Het is zo’n grote naam, het betekent zoveel. ‘Daar waar ik rust’, dat noemt Anahat. En dat centrum noemt het Anahatcentrum, dat betekent in het Sanskriet: ‘Daar waar ik rust.’ En Jezus sliep toch in de kribbe?! Wel, dan is dat de plaats, de kribbe, waar Hij rustte. Dat is toch prachtig als ge de analogie begrijpt, als ge dat voelt die diepe mysteriën die daar achter verborgen steken, en dat wil ik u juist leren. Dan gaat ge het leven helemaal anders zien.

Dus in de tijden die komen, moeten we ons daar mee bezig houden, dat vlies wordt opgespannen. En wat u misschien niet weet: als u een kelk hebt hier zo, en hier staat het vlies symbolisch, een snaar in het voorbeeld nu, en men gaat die opspannen, dan gaat hier onder in die kelk iets gebeuren. En in die kelk hier kijkt de ziel. De ziel kijkt in die kelk en dat vlies is het glas van een bril. En ge moogt niet zeggen een glas, ik mag u zeggen: “Het is een vergrootglas.” Niet om scherp te zien, maar om alles groter, ruimer, verder, hoger, zuiverder, edeler te zien. Dus de ziel kijkt daardoor, ja. Dus ge ziet de kelk zo, en hier dat glas en de ziel kijkt daardoor. Dus wanneer dat vlies gerimpeld is, is dat glas vuil, de ziel kan niks zien, weet niet goed wat ze wil. Als dat nu werkelijk opgespannen is, dan weet ze haar doel, ze kan haar grenzen verleggen, ze kan onnoemlijke dingen opbrengen, omdat ze weet dat er iets is. Ze ziet het helder, ze ziet het helder voor haar, ziet het gebeuren. Dat is zo belangrijk voor ons dat we dat weten, dat we de ziel de mogelijkheden moeten verschaffen om de dingen helder te zien. Want dat is voor u wils-kracht. Wanneer de ziel helder begint te zien, dan gaat de wil-S-kracht in de mens vermeerderen. Bij ieder mens, waarbij er te weinig wilskracht is, is het een bewijs dat het vlies van de chacra niet voldoende is opgespannen.  Die ziel ziet niet helder genoeg.

En kunt ge daar iets mee doen? Heel veel. Als ge ’s avonds gaat slapen, dan neemt ge uw linkerhand – ge legt de vingertoppen samen en de duim daar boven –  hier zo die knook die uitsteekt, legt ge onder op het heiligbeentje.  en ge zet u erop. Ge legt de rechterhand met de duim omhoog op de solar-plexuschacra en ge zorgt dat de duim juist bij het begin van het hartcentrum komt. Dat voelt ge. Als dat de navel is, twee vingers boven de navel begint de solar-plexus; voor ieder mens, altijd. Dat is het middelpunt, daar werkt ge op. En zo doet ge een minuutje of drie, als ge in uw bed ligt, of waar dan ook. En dan concentreert ge u, en dan ziet ge uit die driehoek van uw handpalm een gele kleur komen. Geel, en dat geel dringt binnen in de solar. Dat ziet ge werkelijk binnendringen. En meer hoeft ge niet te doen, dat is al wat ik u vraag. En u moet het niet, u mag het doen. U zal wel zien wat er gaat komen, de rest gebeurt boven. Gedachten zijn krachten, en de Eeuwige regelt de zaken als er voldoende vibratie is. Dus goed onthouden: links, opgerolde hand, heiligbeentje, stuit, en rechterhand op middelpunt van de solar, duim omhoog onderkant van het hartcentrum en dan ziet ge daar een minuutje of drie geel licht uitkomen. Vraag u niks af: “Wat gaat het geel licht doen?” Neen, u moet alleen maar doen.

Dus zo hoort ge op dat moment te werken. En dat is heel eenvoudig, en dan werkt dat gelijk het moet. Ik kan er een heel uitgebreide theorie over geven wat er exact gebeurt, hoe die lotusbloemen (-bladen) gaan vibreren. Want u weet: iedere chacra heeft lotusbloemen, en al die lotusbloemen gaan door het geel licht bevrucht worden, daar gaat iets mee gebeuren. Die gaan in pare en onpare getallen vibreren. Het onpaar getal is 1 – 3 – 5 – 7 – 9, die gaan naar links klappen; en 2 – 4 – 6 – 8 gaan naar rechts klappen. Dan ge ziet echt in die lotus die blaadjes echt in mekaar gaan. En als ze in mekaar gaan, is het net echt gelijk de poten van een inktvis, die hangen zo, zo komen ze tegen mekaar toe. En hier komt die kleur binnen. En iedere keer als ze tegen mekaar aankomen, zo, ziet ge die kleur versmelten. Dus 1 – 3 – 5 – 7 – 9 raakt 2 – 4 – 6 – 8 en dan ziet ge die overdracht van energie komen. En dát geeft een spanningsveld en dat trekt zich dan op en dat noemen wij het opspannen van het vlies. Zo, dat is voldoende dat ge daar een beetje van afweet. Zo wordt dat opgespannen, want dat vlies is gespannen aan die lotusbladeren, snapt ge dat? Dus die opening, zo gelijk een tulp, daar hebt ge dan die lotusbladeren op. Die lotusbladeren zijn normaal dicht bij een mens die niet geëvolueerd is. Die staan volledig dicht, gelijk een tulp die zijn blaadjes heeft toegedaan zo. Zo leven de meeste mensen, staat alles dicht. En als ge begint spiritueel te worden, gaan ze een beetje open; een beetje open, een beetje open, tot ge er echt naar verlangt, dan staan ze helemaal open en dat is rondom rond, dan hebt ge zo een krans van die lotusbloemen. En die krans is het vlies, hier over is een vlies gespannen, over dat geheel. En dan klappen die dicht en bewegen zeer snel. En die vibreren zo, maar die roteren ook. Die chacra draait, altijd, ontzettend snel, altijd naar rechts, altijd. Ziet ge, dat is heel eigenaardig, heel mooi om te zien. Dan weet ge welk mechanisme we allemaal hebben.