Liefde als dageraad

Liefde als dageraad,

de Christuszon die aan de hemel staat.

Zij straalt op ieder van jullie’s leven.

Lieve mensen,

als Christallen laat God jullie schitteren:

Strálen van Leven duizendvoud

komen uit jullie harten van goud!

Zijn Zegen is op jullie leven.

Dank, dank, hartelijke dank

om alles wat jullie aan Hem en aan ons geven. Zégen, zégen, Goddelijke Zegen

rust op iéder mensenleven

AUM.

 

DANKEN als geluksbrenger.

Een Liefdesenergie ontvangen, aanvaarden, beleven en door-leven geeft geluk.

Geluk is het voelen van Gods Aanwezigheid in u als een   inspiratie, een inzicht, als wijsheid, of blijheid, of hoe het ook tot u mag komen… Het doorleven van die energie, wat in eerste instantie aanvaarding vereist, zet de daarin geborgen geluksenergie vrij en maakt je blij.

 

Ook het DANKEN als heel hoge liefdesenergie vanuit jezelf (het atmisch lichaam = het lichaam dat steeds dankt) maakt steeds een stukje geluksenergie vrij.  Dat is weer zo’n overbruggingsmiddeltje, een straal van Liefde en Barmhartigheid van Onze Schepper en Vader voor ons, kleine mensen in evolutie.  Om elke moeilijke levensopgave, elk kruis toch te kunnen dragen heeft Hij deze snelkoppeling naar het geluk gemaakt.  Als je moeilijk kan aanvaarden wat je voorgeschoteld wordt, als alles zo’n tegenslag lijkt dat je dreigt ten onder te gaan, bidt dan toch tot Hem en vraag hulp en DANK !   Blijf maar danken voor het goeie dat je eruit zal leren, de sterkte en wijsheid die je te wachten staat maar die je nu nog niet ervaart.  Dank toch al, ook al lijkt het zo absurd en rolt dat woord zo moeilijk over de lippen.  Dank toch want het effent de weg naar aanvaarding, en je krijgt dan al een stukje geluksgevoel – Troost – mee om je te helpen, om je vertrouwen te geven, om je te stimuleren om door te gaan en het hele leerproces af te maken.

Danken is hier een stuwende, bevrijdende en magische kracht vanuit de Godheid zelf in het edelste van de mens gegeven om hem te helpen op zijn weg, rechtstreeks vanuit Hem.

 

 

Gebed


God, U houdt van mij.

Ik  weet dat U mij bemint

Ik  geloof dat U mij lief hebt zoals ik  nu ben.

Daarom God,

aanvaard ik  Uw Liefde  in mijn leven

aanvaard ik  Uw Wijsheid  in mijn wezen

aanvaard ik  Uw Vrede  in mijn bestaan.

Ik neem het aan God,

Ik neem Uw Liefde aan,

Ik neem Uw Wijsheid aan,

Ik neem Uw Vrede aan,

Ik aanvaard het,

met vreugde neem ik het aan,  God

omdat ook Ik  héél véél van U hou, mijn lieve Vader.  Amen.

 

“Zegent elkander, opdat gij de zegen verwerft waartoe gij  geroepen zijt.”

 

Een zo mooie bijbelzin uit de brieven van Petrus waarin zoveel wijsheid en diepte zit. Laat hem, voor aleer verder te lezen, even in uw eigen hart bezinken.  Mediteer er even over op een rustig moment en voel wat hij bij u oproept. Wat die woorden van 2000 jaar geleden u nu vandaag te zeggen hebben.  Vertrouw op de alwetendheid van uw eigen hart, dat ook jou veel te zeggen heeft.

 

  • Zegent elkander’!   Dat doen we toch zo weinig.

 

En wat zegenen?  Elkaar zegenen, alles en iedereen die u ontmoet.  Elkaar zegenen is elkaar het goede wensen en ook toespreken.  Is alleen maar in positiviteit spreken – dus zeker geen roddel of achterklap. Is bewust transformerend over en naar elkaar toespreken. Elkaar zegenen is ook blijheid en vreugde over mekaar strooien, in een aanraking, een handdruk, in speelsheid en kinderlijkheid. Met gevoel!  Plezier maken en zo mekaar en anderen mee optrekken. Spreek Gods zegen over mekaar uit, steeds opnieuw : “God zegent u!”   Zeg een oprechte  “Goeie dag”   of in variant: “Een Goddelijke Dag!”   –   “God houdt van u!”.

 

  • Opdat gij de zegen verwerft waartoe gij geroepen zijt.

 

Door zo in oprechtheid te leven en te handelen, zal Gods zegen, al die gaven die voor u voorzien, zijn tot u kunnen komen.  Het kán u dan gegeven worden omdat gij ‘ruimte’ maakt door Liefde te geven.  U groeit door te doen, niet door af te wachten, te bidden of te smeken. Doén, leven, geven.  “J’aime la vie” herinnerde Ludo ons steeds.  Liefde is een werkwoord!  Wees bewust en blij dat God alleen maar ‘zegeningen’ voor u in petto heeft. Dat Hij klaar staat om het u te geven als gij er ontvankelijk en klaar voor zijt.  En dat komt als men al lerende doet,  toepast.

 

Wat Hij voor ons heeft zullen we wel zien, maar al doende groeien we er naar toe, ontplooien onze capaciteiten zich wel. Als we Zijn Stem volgen, Zijn ‘roep in ons hart’ en daarnaar handelen dan is er een weg om te gaan, een leidraad om te leven, een weg die leidt naar onze ‘zegeningen’, onze gaven. Dus: maak u geen zorgen voor de dag van morgen.

 

Leef nu, zegen mekaar en God zegent u, gaande weg!

 

 

En men vroeg: “Meester, wat is zegenen?”    En de Meester sprak:

Een zegening is een verbinding zoeken tussen een aards gebied en een kosmisch gebied.  U bouwt een leiding op door uw woord, en uw runeteken wat ge doet, dat is een krachtteken, en door dat teken ontstaat vanuit het universum een energie die over de voeding (bv.) straalt. En een zegen is een kracht, is een energie die draait over wezens, die energetisch iets verandert.

En zegenen wil zeggen : in de stof veranderen.  Jezus zégende de mensen om ze in de stóf te laten veranderen.  Ge kunt geestelijk werken om de geest te helpen, maar ge kunt ook zegenen om de stof te laten veranderen naar beeld en gelijkenis.  Niets op aarde zal ooit bij u binnendringen wat niet goed is, als ge dit toepast.

  • Niets op Aarde zal ooit bij u binnendringen wat niet goed is, als ge dit toepast.
  • De énigste manier om te verhogen is de zegening.  U verhoogt zichzelf en de andere rijken.