“Mijn Koninkrijk is niet van deze Aarde, maar geestelijk.”

Lief mens, kind van God,

dit moment van nu is van u.

Laat Mijn Liefde toe in geheel uw wezen

zo kan Ik vernieuwen, genezen, inspireren.

Klamp u niet vast aan gisteren of morgen,

geef aan Mij al uw zorgen.

Stel uw hoop en vertrouwen voor alles in Mij,

zo worden uw hart en geest weer vrij.

Wonderen gebeuren in uw leven

als u in Mijn vreugde durft bewegen.

Vergeef, heb lief en vertrouw

dat Ik steeds van u houd.

En als u zo in uw hart steeds dankbaar kunt zijn

zal u in iedere heden

gelukkig zijn.

 

 “Mijn Koninkrijk is niet van deze Aarde, maar geestelijk.”

God is niet ergens ver weg.

Jezus zit niet ergens hoog in de hemel.

De energie van  Christus is niet verhinderd door tijd, afstand of plaats.  Zij is alomtegenwoordig, al-aanwezig en is ter beschikking voor ieder mens.  Het enige wat de mens kan doen, is door twijfels, angsten en lagere gedachtepatronen deze energieën niet benutten.

Men kan het vergelijken met lucht : ieder mens ademt in en ademt uit.  En toch ademt ieder mens anders in en uit.  De kwaliteit van je ademhaling wordt geregeld door je bewustzijn, door jouw verlangens en de emoties.  De ene mens benut de lucht maar voor tien procent en werkt er soms nog vervuilend mee.  De andere mens is zich bewust dat Hij God inademt, dat hij Licht, Liefde en Leven inademt, dat deze krachten door zijn bloedstroom worden opgenomen om iedere cel van zijn lichaam te reinigen, te voeden en te bevruchten met nieuwe krachten, met inzichten en met dienstbaarheid.

Het Koninkrijk Gods is niet van deze aarde, maar de Aarde en haar bewoners behoren tot het Koninkrijk van God.  Deze Aarde behoort toe aan een groter geheel, aan een groter geestelijk en goddelijk project.  En zij die enkel met aardse termen denken, voelen en handelen; zij hebben geen besef van dit groot omvattende project dat de Hemel met de Aarde op het oog heeft.

Mensen die het aardse kunnen relativeren – relativeren dat wil zeggen ‘in een relatief verband zien’ – zij wéten en voelen dat deze bol met haar bewoners maar één cel is in het grote goddelijke Lichaam.  Zij wenden zich in hun bewustzijn dan ook tot dit grote geheel in een onnoemlijk vertrouwen dat dit grote Geheel – de Eénheid – zorg draagt voor ieder deel!  Niets of niemand kan ooit buiten het grote goddelijke Lichaam zich begeven.  Allen, waar ze ook zijn of wat ze ook doen, worden gevoed door het Hart van de VaderMoeder.

Dat is wat Jezus zei: “Mijn Vader en Ik zijn één.  Mijn Koninkrijk is geestelijk.  Ik leef in  het bewustzijn dat Mijn Vader Mij altijd in Zijn Liefde verwent en daardoor voel Ik mij altijd koninklijk.  In Mij vibreert altijd Vaders Liefde.  Alle aardse pijn, vernedering of dood zijn niet bij machte om deze innerlijke resonantie te verstoren.  Deze resonantie is geestelijk, dat wil zeggen : ze is nooit onderhevig, nooit te verstoren door lagere trillingen van aardse situaties en  ervaringswerelden.

Heel Mijn leven op aarde was gevuld met deze grote uitdagingen, beproevingen noemen jullie het, de uitdagingen van het aardse die probeerden mijn bewustzijn, mijn aandacht voor zich op te eisen; daardoor zou de kans bestaan dat Ik afweek van de resonantie van Mijn Vader.  Dan zou Ik week worden, zwak worden, mezelf verliezen, opgeslorpt zou Ik worden door zovele indrukken en bedrukkingen van buitenaf die binnen willen komen, die willen binnen dringen in Mijn Koninkrijk.

Lieve mensen, er mag maar één koning zijn in jouw bestaan, één die alle lof, alle eer en al jouw aandacht, jouw Liefde, toewijding en vreugde verdient en dat is Gods Liefde in je hart; in jouw geestelijk hart en jouw fysieke hart.

 “God is mijn Vader, Hij houdt van mij

    ik hou zo veel van U, mijn lieve Vader!”

 

Als dit gekoesterd wordt door je hart, je hoofd, je gevoel en al jouw waarnemingskanalen, dan bevindt je je in het Koninkrijk, in jouw Koninkrijk dat behoort tot Zijn groot Koninkrijk.  En dan zié je en ervaar je ook hoe intens je geliefd wordt.  Dan gaan jouw hart en jouw geestelijke ogen ópen voor de wonderen van Liefde die iedere dag in je leven gebeuren!  Iedere dag zit vol wonderen, vol mirakels van Liefde!  Waarom zie je ze niet?  Omdat je Mij niet betrekt in wat je doet en laat.  Doe je boodschappen met Mij, kleedt je eens met Mijn Liefde, kijk eens naar je voedsel met Mijn ogen, adem eens in het besef dat je Mij inademt, wandel in de vreugde dat Ik naast je loop, besef eens dat Ik de collega ben op jouw werk, dat Ik achter die kassa zit, dat Ik de appel ben die je eet, dat Ik die roos ben in je tuin!  Als je zo leert te leven, dan is er geen plaats voor zorg, angst en gejaagdheid, dan voel je Mij in alles.

Neem je tijd om Mij te zien, neem je tijd om Mij te voelen, neem je tijd om Mij te horen, en neem vooral de tijd om Mij te beminnen!  Want Ik bemin jou, en als jij Mij bemint, dan ben je in de hemel op aarde.  Als jij Mij bemint, dan bevindt je je in de Hemel.  Want dat betekent hemel : wezens die mekaar liefhebben.

Mijn hemelrijk is op Aarde,

Mijn Hemel daalt in jou neder

als je het aandurft alles en iedereen te beminnen.

WANT IK BEN ALLES IN IEDEREEN.

Mijn Vrede is in jouw hart …. Om Shakti Ommm.

 

Lieve Heer,

ópen mijn hart voor Uw Liefde,

ópen mijn geest voor Uw bedoelingen.

Heel mijn wezen weze Uw woning:

lééf door mij, met mij  en in mij,

o, lieve goddelijke Koning!

š

 

Het Aquariusevangelie-2

De oude manier was concentreren.  De nieuwe manier is mediteren. Goed onthouden hé.

Concentratie heeft te maken met het verstand.

Meditatie heeft te maken met het gevoel.

Contemplatie heeft te maken met het zijn.

Identificatie is bewust-zijn.

Goed onthouden hé! Identificatie is bewust zijn. Het Aquariustijdperk is een tijdperk waarin het meditatieve onnoemlijk belangrijk is. En op die fase wordt dan ook gewerkt bij ieder mens.

Media-tatie. En media is een middel. Taal is een media, televisie is een media. Dat is een middel om iets te verschaffen. En wat verschaft die media u? De ‘T’, en de ‘T’ is het symbool van de weg. De ‘A’ is de alfa, de eerste. Dus ‘TA’ betekent de eerste weg. Opnieuw ‘T’ die ‘I’, dus die bevrucht. Dus het middel dat u de eerste weg van de weg geeft die bevrucht, dat is mediatatie, meditatie in onze taal. Ziet u hoe belangrijk woorden zijn? Want in ieder woord zit iets en verbergt iets.

Concentratie. Concentrem, in het Hebreeuws; en in het Sanskriet ‘Dachna’, dat betekent ‘verstand’. Dachna. Dat is concentrem. En ‘TIE’ is ‘T’ en ‘I’ weer bevruchten. Want we hebben ons verstand nodig; want zonder verstand kan ik niet komen spreken. Want de hersencellen, goed onthouden hé, de hersencellen zijn heilig en verbinden zich met de grootste heilige gebieden. De cellen hé, die moogt ge nooit vernietigen, de hersencellen, ge moet er alleen maar werken ermee gelijk het hoort. Niet in een lagere frequentie, maar in een hogere frequentie. Want anders denkt ge dat ik tegen het verstand ben. Ik ben vóór het verstand, maar verstand dat een goede sturing heeft. Daar gaat alles om, en dan komt alles in orde. Nou, dat is de tijd die er nu voor ons komt, waarin wij moeten gaan leren. We kunnen niet anders, en het vraagt aanpassing. U zal wel zien, het vraagt aanpassing

Want op dit moment, de solar-plexuschacra, de wortel zit achter in de ruggenwervel. Ge hebt de stengel, die komt tot hier (buik). En dan hebt ge hier zo een kelk, dat gaat hier binnen in de buikholte en komt hier uit. Dan hebt ge hier allemaal vibraties rond, net gelijk kroontjes. En zo zijn de chacrabladen van de mensen. In dat veld, dat noemen wij het vlies van de chacra, daar wordt nu heel intens opgewerkt door de grote geesten om dat vlies op te spannen. De solar-plexuschacra, in de tijden die geweest zijn, praktisch niet gebruikt is. Er is vooral gewerkt met de stuitchacra en de miltchacra. Stuitenergie is oerenergie, is scheppende vermogens, creativiteit, ontwikkeling. Alles wat wij zien hier mensen, alle technologie hé, weet ge waar dat van komt? Van welke chacra komt dat ? Welke chacra heeft gezorgd dat dit hier ooit kwam te staan?… De stuitchacra, die heeft daar voor gezorgd, geen enkele andere! Dus moest die niet heel goed gewerkt hebben, dan zouden we dat ding hier niet hebben, dan zouden wij geen auto’s hebben, zouden wij geen synthesizer hebben. Dat komt allemaal door die creatieve energie van die slangenkop, dat creatieve, dat scheppende. Dat is prachtig, dat is magnifiek, want die chacra is al zo opgespannen, die staat op zijn uiterste, jongens! Daar kunnen we niéts meer aan doen, dat is zeer gevaarlijk.

En dan zijn we overgestapt, zo rond 1210 onze jaartelling, 1210, zijn we overgestapt naar het miltcentrum en is men begonnen dat op te spannen. En sinds die tijd krijgen we het rustiger en rustiger en rustiger. En we zijn nu verder, we zitten nu solar-plexus, dus spiritualiteit, en dat wordt nu aangespannen, noemen ze dat, en dat is niet fijn voor mensen. Als dat gebeurt, dan voelen ze zich onstabiel, zijn ze onzeker, gaan ze heel veel twijfelen. Dus al die toestanden van onzekerheid, van twijfelen, van niet weten hoe en wat, dat komt door het opspannen van het vlies van de solar. Maar dat weet men niet in de wetenschap. Dan zegt men: “ Ja, hij is nerveus, hij is gespannen.” Dat komt door dat vlies. Dat moet nu opgespannen worden, want door die opspanning van dat vlies, krijgt men een andere frequentie. En de trillingen hier zijn zo hoog (hoge amplitude). En de trilling van de solar is zo hoog. Dus die trilling kan hier niet binnen. Wat doet men nu met u allemaal? Men gaat die frequentie opspannen. En wat krijgt ge als ge een snaar opspant? Die gaat een hogere toon krijgen. Als ge een gitaar hebt en ge spant de snaar aan, dan gaat de toon hoger worden. Dat vindt ge allemaal normaal. Wel, zo gebeurt het met ons ook. Die snaar wordt opgespannen, die gaat sneller vibreren, de frequentie wordt hoger en men spant ze zo op tot die frequentie hier in kan vloeien. En dan krijgt ge dat effect, het versmeltende, waarin het uiterlijke van de macrokosmos kan stromen in het innerlijke van de microkosmos. En dat is een… een zwoele tijd, een rare tijd, waarin de mensen niet goed weten wat ze willen. Vandaag zien ze het zo, en morgen zien ze het zo, vandaag zijn ze blij en morgen zijn ze triestig. Enfin, het is altijd een op en neer gaan, want dat gaat niet zo eenvoudig.

U moet begrijpen: dat opspannen van dat vlies, dat duurt bij een mens die een normaal leven heeft, niet extreem maar een gewoon leven heeft, ongeveer 15 jaar. 15 jaar duurt dat. En men begint met de opspanning zo tussen de 12 en 14 jaar. Dus ge kunt zeggen in het beste geval, iemand die 12 is, bij 27 is dat af. Zo moet ge het onthouden. Wil dat nu zeggen dat iemand onder de 12 minder is? Neen, maar dat mag nog niet. Want 12, ge weet dat 7 jaar, de eerste communie, de eerste inwijding is in de lagere orden. Want men doet niet zomaar zijn communie in de kerk, dat is een overblijfsel van de Essenen. 7 jaar is de eerste lagere inwijding en 12 jaar is de tweede lagere inwijding. En daarom mag men daar niets aan doen tot aan die leeftijd, want die inwijdingen moeten gegeven zijn, want ge moet ‘geolied’ worden, dat weet ge toch. Dan krijgt ge ook het heilig oliesel (chrisma), en dán zijt ge pas klaar om de hogere spirituele energie te gebruiken. Want ik ben er in principe niet echt voor te vinden om iemand, als er nu een seance is, een echte spirituele seance, om iemand van onder de 12 jaar daar naar toe te brengen. Dat is zeker niet goed. Ik heb dat nooit gezien, dat werd vroeger áltijd geweigerd, zulke dingen, omdat het zeer gevaarlijk is voor zo’n kind. Zo eenvoudig is dat. Voelt u? Dus daarom die 12 jaar. Maar dat wil niet zeggen, zo’n kind, dat een oude geest is, kan ontzéttend veel kan leren en het zou best kunnen dat ze al leven boven hun solar-plexus en dan is er geen enkel probleem.

Dus iemand die leeft in zijn hartchacra, als voorbeeld, die wordt geboren op Aarde en die begint onder bij de stuitchacra. Maar die groeit zeer snel, rond zijn 4de jaar is die stuitchacra al totaal af. En die gaat hoger. Bij 5 jaar begint de miltchacra te werken, van 5 tot 8 ongeveer, een jaar of drie en dan is die ook af. Want de milt is een chacra die vooral dient voor gezondheid. En dan is die afgewerkt en zo een kind gaat door: solar, ongeveer van 8 tot 11 en dan gaat het direct naar het hartsysteem en daar leeft het meestal zijn ganse leven in. Dus ge ziet al bij 11 jaar heeft dat kind zijn solar-plexussysteem al verlaten. Voor zo’n kind is die opspanning niet meer nodig. Kunt ge dat begrijpen? Waarom niet? Omdat zo’n kind in het hartsysteem werkt en als ge in het hartsysteem zit, dan zijn die onderste chacras allemaal in de juiste frequentie. Kunt ge dat volgen?  Altijd. Ge kunt hier niet leven als het hier niet in orde is, dat gaat niet, dat gaat niet. Dat moet altijd stap per stap gaan, altijd. Dus voor zo’n kind is dat geen enkel probleem. Dus voor die geldt niet de regel die ik zeg: van 12 tot 27 jaar, dat geldt daar niet voor. Ik heb het over iemand die in de lagere gebieden zit, en daar leeft de grote meerderheid van de wereld; leeft hieronder nog, das logisch.

Niemand, maar ook niemand, geloof mij nu hé, niemand die in zijn hartchacra is, kan echte haatgevoelens hebben. Niemand kan dat. Al hebt ge maar de eerste graad van het hart ontwikkeld, kunt gij geen haatgevoelens meer hebben. Dus vul nu maar bij uzelf allemaal in, dan weet ge uw niveau al. Want het kán niet, dat de zetel van Christus, das de hartchacra, en Jezus zei zelf dat Hij veel meer belang hechtte aan de hartchacra dan aan de kruinchacra, dat waren Jezus zijn eigen woorden, het kán niet dat zo’n wezen die gevoelens opwekt voor anderen of gelijk wie. Dat kán niet! Maar ja, ik stoot nu weer muren om, maar dat maakt mij niet uit, dat kán niet! Het kan niet zijn dat een witte lamp zwart licht maakt. Neen. Een witte lamp geeft wit licht. Voelt ge’t? En dat moet ge vandaag goed onthouden hé. Zo kunt ge analyseren. En als gij bijvoorbeeld heel veel spirituele verlangens hebt, dan moogt ge garantie hebben dat ge in het solar-plexussysteem zijt.

Ik ga een voorbeeld geven, want ik voel hoe sommigen zich triestig voelen, ik voel dat aan de frequentie hier. Haatgevoelens wil zeggen: iemand iets niet gunnen uit een toestand waarvan ge zelf niet weet waarom. Dat is haat. Goed onthouden hé. Het kan best zijn dat ge jaloers zijt, want jaloezie is: ge gunt het een ander niet omdat ge het zelf zou willen; maar dat erkent ge niet en daarom zijt ge jaloers. Ieder mens is zo. Dus als ge ooit jaloers geweest zijt op gelijk wie, dan is dat omdat gij in het diepste van uw wezen ook zo zou willen zijn. Maar als ik u dat zou zeggen, dan is het van: “Dat is niet waar! Dat is niet waar, ik wil dat niet.” Ja, dat is zo, anders kunt ge niet jaloers zijn. Goed onthouden hé. Zo moet ge uzelf analyseren. Denk daar eens goed over na. Want als ge dat begrijpt, dan kunt ge in uw eigen systeem beginnen te werken en weet ge op welke hoogte en frequentie ge vibreert; en dat is ontzettend belangrijk. Want iemand die begrijpt dat hij een deel van het geheel is, kan dat niet doen voor een ander, want hij doet het voor z’n eigen. Voelt ge? En dat wil ik u juist leren. En nogmaals, Jezus benadrukte het onnoémlijke belang van de hartchacra. Hij noemde het niet voor niets ‘Anahat’. Anahat. Het is zo’n grote naam, het betekent zoveel. ‘Daar waar ik rust’, dat noemt Anahat. En dat centrum noemt het Anahatcentrum, dat betekent in het Sanskriet: ‘Daar waar ik rust.’ En Jezus sliep toch in de kribbe?! Wel, dan is dat de plaats, de kribbe, waar Hij rustte. Dat is toch prachtig als ge de analogie begrijpt, als ge dat voelt die diepe mysteriën die daar achter verborgen steken, en dat wil ik u juist leren. Dan gaat ge het leven helemaal anders zien.

Dus in de tijden die komen, moeten we ons daar mee bezig houden, dat vlies wordt opgespannen. En wat u misschien niet weet: als u een kelk hebt hier zo, en hier staat het vlies symbolisch, een snaar in het voorbeeld nu, en men gaat die opspannen, dan gaat hier onder in die kelk iets gebeuren. En in die kelk hier kijkt de ziel. De ziel kijkt in die kelk en dat vlies is het glas van een bril. En ge moogt niet zeggen een glas, ik mag u zeggen: “Het is een vergrootglas.” Niet om scherp te zien, maar om alles groter, ruimer, verder, hoger, zuiverder, edeler te zien. Dus de ziel kijkt daardoor, ja. Dus ge ziet de kelk zo, en hier dat glas en de ziel kijkt daardoor. Dus wanneer dat vlies gerimpeld is, is dat glas vuil, de ziel kan niks zien, weet niet goed wat ze wil. Als dat nu werkelijk opgespannen is, dan weet ze haar doel, ze kan haar grenzen verleggen, ze kan onnoemlijke dingen opbrengen, omdat ze weet dat er iets is. Ze ziet het helder, ze ziet het helder voor haar, ziet het gebeuren. Dat is zo belangrijk voor ons dat we dat weten, dat we de ziel de mogelijkheden moeten verschaffen om de dingen helder te zien. Want dat is voor u wils-kracht. Wanneer de ziel helder begint te zien, dan gaat de wil-S-kracht in de mens vermeerderen. Bij ieder mens, waarbij er te weinig wilskracht is, is het een bewijs dat het vlies van de chacra niet voldoende is opgespannen.  Die ziel ziet niet helder genoeg.

En kunt ge daar iets mee doen? Heel veel. Als ge ’s avonds gaat slapen, dan neemt ge uw linkerhand – ge legt de vingertoppen samen en de duim daar boven –  hier zo die knook die uitsteekt, legt ge onder op het heiligbeentje.  en ge zet u erop. Ge legt de rechterhand met de duim omhoog op de solar-plexuschacra en ge zorgt dat de duim juist bij het begin van het hartcentrum komt. Dat voelt ge. Als dat de navel is, twee vingers boven de navel begint de solar-plexus; voor ieder mens, altijd. Dat is het middelpunt, daar werkt ge op. En zo doet ge een minuutje of drie, als ge in uw bed ligt, of waar dan ook. En dan concentreert ge u, en dan ziet ge uit die driehoek van uw handpalm een gele kleur komen. Geel, en dat geel dringt binnen in de solar. Dat ziet ge werkelijk binnendringen. En meer hoeft ge niet te doen, dat is al wat ik u vraag. En u moet het niet, u mag het doen. U zal wel zien wat er gaat komen, de rest gebeurt boven. Gedachten zijn krachten, en de Eeuwige regelt de zaken als er voldoende vibratie is. Dus goed onthouden: links, opgerolde hand, heiligbeentje, stuit, en rechterhand op middelpunt van de solar, duim omhoog onderkant van het hartcentrum en dan ziet ge daar een minuutje of drie geel licht uitkomen. Vraag u niks af: “Wat gaat het geel licht doen?” Neen, u moet alleen maar doen.

Dus zo hoort ge op dat moment te werken. En dat is heel eenvoudig, en dan werkt dat gelijk het moet. Ik kan er een heel uitgebreide theorie over geven wat er exact gebeurt, hoe die lotusbloemen (-bladen) gaan vibreren. Want u weet: iedere chacra heeft lotusbloemen, en al die lotusbloemen gaan door het geel licht bevrucht worden, daar gaat iets mee gebeuren. Die gaan in pare en onpare getallen vibreren. Het onpaar getal is 1 – 3 – 5 – 7 – 9, die gaan naar links klappen; en 2 – 4 – 6 – 8 gaan naar rechts klappen. Dan ge ziet echt in die lotus die blaadjes echt in mekaar gaan. En als ze in mekaar gaan, is het net echt gelijk de poten van een inktvis, die hangen zo, zo komen ze tegen mekaar toe. En hier komt die kleur binnen. En iedere keer als ze tegen mekaar aankomen, zo, ziet ge die kleur versmelten. Dus 1 – 3 – 5 – 7 – 9 raakt 2 – 4 – 6 – 8 en dan ziet ge die overdracht van energie komen. En dát geeft een spanningsveld en dat trekt zich dan op en dat noemen wij het opspannen van het vlies. Zo, dat is voldoende dat ge daar een beetje van afweet. Zo wordt dat opgespannen, want dat vlies is gespannen aan die lotusbladeren, snapt ge dat? Dus die opening, zo gelijk een tulp, daar hebt ge dan die lotusbladeren op. Die lotusbladeren zijn normaal dicht bij een mens die niet geëvolueerd is. Die staan volledig dicht, gelijk een tulp die zijn blaadjes heeft toegedaan zo. Zo leven de meeste mensen, staat alles dicht. En als ge begint spiritueel te worden, gaan ze een beetje open; een beetje open, een beetje open, tot ge er echt naar verlangt, dan staan ze helemaal open en dat is rondom rond, dan hebt ge zo een krans van die lotusbloemen. En die krans is het vlies, hier over is een vlies gespannen, over dat geheel. En dan klappen die dicht en bewegen zeer snel. En die vibreren zo, maar die roteren ook. Die chacra draait, altijd, ontzettend snel, altijd naar rechts, altijd. Ziet ge, dat is heel eigenaardig, heel mooi om te zien. Dan weet ge welk mechanisme we allemaal hebben.