Aquarius, de nieuwe tijd, het tijdperk van het hart.

Dat we in een overgangstijd zitten weet of voelt ieder bewust mens. We beleven de overgangstijd van het Vissentijdperk naar het Aquarius­tijdperk. Alles beweegt, alles kan, alles verandert en verandert zo snel dat we het nauwelijks kunnen bijbenen. Er heerst nog een steeds groeiende druk op mensen, zodat we het al normaal vinden dat we stress hebben, dat er overal drukte en gespannenheid is, dat we moe of ‘burned out’ zijn, dat de kinderen hyperactief zijn… De tijd vliegt sneller en sneller, we hebben haast voor niets tijd meer. Hoe komt dat toch?

Dit heeft inderdaad alles te maken met de overgang naar een volgend tijdperk, naar een andere levenstrilling. Heel het zonnestelsel (onze melkweg?) is aan deze evolutie onderhevig, daarom is het weten­schappelijk ook zo moeilijk aan te tonen. Maar dat onze planeet Aarde het moeilijk heeft wordt toch meer een meer duidelijk: steeds heviger aardbevingen, de ozonlaag wordt verder afgebroken, de temperatuur­stijging heeft reeds zijn kritische grens bereikt, de afbraak van de oerwouden gaat onverminderd voort, de water- en bodemvervuiling idem dito… Allemaal zaken die ons eigen leventje nog nauwelijks beïnvloeden, maar die toch niet te overziene gevolgen hebben voor de natuur en alle leven op Aarde. De magnetische polen van de Aarde zijn aan het verschuiven; veranderingen in het magnetisch veld van de Aarde zijn reeds vastgesteld en worden nauwlettend gevolgd. Toch is dit alles niets nieuws voor de ‘ingewijden’ en wijsheidsbewaarders op Aarde. Het werd reeds lang voorzegd door de Ouden. Het is ook niet de eerste maal dat een poolsverschuiving plaats vindt. Lang geleden gebeurde dit ook, wat het begin van de ijstijd betekende, met alle nare gevolgen voor de toenmalige bewoners, o.a. de dinosauriërs. Mensen hebben deze hachelijke evolutiesprongen toch steeds overleefd. De voorouders van de Mayas en de Aboriginals, van de Hawaïanen, de Waitaha-mensen van Nieuw-Zeeland hebben hun oude leringen en wijsheid opgeslagen en doorgegeven. Zij spraken reeds van een moment op onze planeet dat de polen opnieuw zouden verschuiven. Dit is zich nu aan het voltrekken. Hier stoppen hun  profetieën ook, niemand die weet hoe het daarna zal verder gaan…

Maar in die tijd zal Moeder Aarde ‘herboren worden in haar hemel’. Dit wil zeggen: zij zal opgetrokken worden in een hogere, zuiverder trilling. En in deze tijd zullen de mensen die op Aarde leven moeten veranderen van een leven in verstandsbewustzijn naar een hartbewustzijn. Tenminste als ze verlicht willen worden tijdens deze verschuiving. Verschuiven van de polen ó verschuiven van bewustzijn ! De mensen die dan op Aarde leven zullen de sterksten van de sterksten van alle zielen en geesten zijn, en zij zullen het bewustzijn verschuiven van verstandsbewustzijn naar het bewustzijnsniveau van het hart en zo de wereld veranderen. Zij zullen de ‘Stam van vele Kleuren’ worden genoemd.

Dat zijn wij dus! Hoe ongelooflijk het misschien ook klinkt in je oren. Inderdaad we kennen onszelf niet! Toch ben jij ook hier niet toevallig. Het was jouw keuze, en het is jouw vrijheid om die omschakeling in bewustzijn mee te maken. Jouw vrijheid om te kiezen voor een leven vanuit het hartbewustzijn of te blijven doordraaien en misschien ten ondergaan in een doldraaiend leven vanuit het verstandsbewustzijn en egomanagement. Maar je blijft steeds vrij…

Leven vanuit het hartbewustzijn is leven in liefde en verdraagzaamheid. Liefde tot je Schepper en Oorsprong, liefde tot je Schepper-Moeder, Moeder Aarde. Zij is heilig voor alle wezens en het is niet toegestaan haar te vermoorden! Als wij Haar respecteren en liefhebben, kunnen we met Haar mee evolueren, mee opstijgen naar het bewustzijnsniveau van het hart: de oprechte, zuivere Liefde. Hoe liefdevoller je bent, hoe intelligenter je zal worden, de intelligentie van het hart, gebaseerd op waarachtige inzichten en wijsheid, en zij zal de mens in staat stellen deze Aarde op een juiste, harmonieuze en liefdevolle manier te bewonen, deze planeet te veredelen i.p.v. te verminken. Dit kan alleen vanuit een ‘goddelijke’ intelligentie, nooit vanuit het aardse denken. Zie maar welk onontwarbaar kluwen onze politieke leven en wetgeving wordt, idem dito met het rechtssysteem…

 

Leven vanuit het hart is ten diepste beseffen wie je bent ! Je bent een goddelijk, eeuwig en waarachtig wezen. Je hebt een unieke, hoogst persoonlijke goddelijke kern, je ‘Ik Ben’, dat deel uitmaakt van de éne, alomvattende God ‘Ik Ben’. Dat ben ik, dat bent u, of je dat nu weet of niet, je bent het en je leven gaat erom dit ook werkelijk bewust te worden en te beleven, d.w.z. tot uitdrukking te brengen en goddelijk creatief te zijn! U bent perfect, in zoverre dat je perfectie in uzelf toelaat. U bent goddelijk en NIET afgescheiden van God; dat maakt de Verleider u maar wijs, en gij gelooft het. Uw goddelijke Kern, uw ziel leeft in continue verbondenheid met God. Niemand kan u daar van afbrengen, zolang gij zelf dit niet verkiest. Alle leven gaat erom zowel in ons denken, ons voelen als ons fysieke zijn deze goddelijkheid te manifesteren. Een voorwaardelijke stap hiertoe is de overschakeling van het verstandsbewustzijn naar het hartbewustzijn.

En laat je niet afleiden door wat anderen van je zeggen. De wijzen zeggen: “Het is niet belangrijk wat anderen van u denken.” Het is van belang wat God van u denkt, wat uw eigen ‘Ik Ben’ van u denkt. Net zoals het belangrijk is wat gij van anderen denkt, en dat hoort te zijn: niets! Je hoeft niemand te oordelen en niemand kan een oordeel over jou vellen. Allen zijn we op onze persoonlijke reis, lerende en ervarende.

 

Weet ook dat je status in de maatschappij geen belang heeft, hoeveel geld je verdient is van geen belang. Dit is allemaal veroorzaakt door ego en het leven vanuit het ego is verouderde wijze van leven. Alleen ego scheidt u af van God. Het vernauwt uw levenskanaal. U scheidt u af van uw levensbron door uw aandacht op uzelf te richten. De grootste wonde op de planeet Aarde en de hele mensheid is dat we niet meer in onszelf als goddelijk wezen geloven, dat we niet meer van ons zelf (ons ware Zelf)  houden. Als niemand meer zegt dat je aardig bent, zou je dan jezelf nog aardig en waardevol vinden? … Hoe rap twijfelen we niet aan onszelf! Hoe rap breken we onszelf niet af en zeggen: “Ik ben een stom kieken…”  We doen wel eens domme dingen, maar dat wil nog niet zeggen dat we dom zijn…

We hebben zelf vanuit onze eigen ‘Ik Ben’ voor deze moeilijke wereld en leerschool gekozen, een wereld van onvolmaaktheid om achter de onwetendheid, illusie en leugen de werkelijkheid van wijsheid, liefde en waarachtigheid te ontdekken en doorgronden. Zijn we bereid vandaag onze oeroude patronen los te laten en ons over te geven aan een nieuw, maar onbekend levenspatroon vanuit het hartbewustzijn?

Leven vanuit het hart is eigenlijk heel gemakkelijk. Het is het simpelste wat men ons kan vragen. Elk van ons kan naar die plek gaan waar we Liefde voelen en ons hart openen. Voor de ene is dit in de natuur, bij een boom of een plant, een berg, de zee… Voor de andere is dit bij het beluisteren van mooie muziek, of  in het contact met een kind of een dier… Ieder van ons doet dat op een andere manier. Dus kies je eigen weg waarmee je het gemakkelijkst in het hart geraakt.

Maak contact met de Moeder Aarde, voel even je voeten op de grond staan en de spanning van je aflopen. En blijf dan even in dit goed gevoel, het bewustzijn van je hart, ook al is het maar 5 minuten per dag. Je doet dit niet alleen, je bent dan één van de ‘Stam van vele Kleuren’ en je verhoogt mede het collectief bewustzijn van onze planeet Aarde. Als dat bewustzijn verandert, veranderen we allemaal mee. Als er één derde van ons begint te leven vanuit het hart, en zich herinnert wie we zijn, dan veranderen we echt onze hele planeet. En als het hartbewustzijn sterker en sterker groeit, dan zal het de plaats in nemen van het verstand. (Dan gebeurt de verschuiving!)

Dit is waarom onze voorouders vertellen dat het niet belangrijk is waarheen je gaat of wat je doet, we moeten niets DOEN om onze wereld te veranderen. Alles wat ons gevraagd wordt is lief te zijn. Simpel weg door lief te zijn, door in de bewustzijnstaat van Liefde te verblijven. Door lief te zijn en liefde te geven aan de Aarde, verander je de wereld. We kunnen in het hartbewustzijn verblijven en liefde naar de wateren sturen om ze te helen; we kunnen liefde naar de dieren sturen om ze te helen; we kunnen liefde sturen naar de planeet om ze te helen; of het naar mensen zenden om te genezen.

Er zijn slechts twee dingen op onze planeet die op juist dezelfde frequentie trillen: de planeet Aarde en het menselijk wezen. Dus wat we het vrouwelijke in de mens aandoen, doen we ook onze planeet aan. Wat we de Moeder Aarde aandoen, doen we ook onszelf aan. We moeten terug teder en liefdevol zijn om Moeder Aarde te genezen. En zoals onze Aarde slechts één van de vele levensplaneten is in het universum, zijn ook wij niet alleen als intelligent leven in de kosmos. Vele broeders en zusters op andere werelden zijn bereid om ons te helpen en helpen ons reeds. We staan niet alleen, we leven niet afgescheiden of alleen in het universum. Vertrouw erop dat er nog broeders en zusters zijn in een een machtig Broederschap van Liefde! Vertrouw dat Liefde nog steeds de kracht is die overwint!

Gij zijt het zout der aarde…

Straffe woorden die Jezus op de berg tot Zijn apostelen sprak –  en niet zijn uitgesproken tot de menigte. De apostelen waren al uitgekozen uit de mensenmassa, het waren al mensen met ‘inhoud’, mensen met veel goede wil en spirituele bereidheid. Een aantal van hen waren reeds volgeling van Johannes de Doper maar zijn dan met Jezus verder opgetrokken. Jezus heeft ze verder geleerd, opgeleid, gesterkt en met deze woorden aangespoord om er iets mee te gaan doen, om hun licht te laten stralen in de wereld en niet te verbergen onder de symbolische korenmaat.

Knijpt dit schoentje ook niet aan onze voet? Horen we Jezus die woorden ook niet uitspreken diep in ons hart? Als lezer van ‘Abba’ ben ik ervan overtuigd dat u ook vol goede bedoeling zit, dat u een lief en wijs mens wil zijn die spiritueel vooruit wil. U bent ook niet meer de eerste de beste, u bent niet zomaar één van de velen, één die met de grote massa meeloopt. Je zou eveneens een leerling kunnen zijn die hongerig is naar hogere wijsheid, naar spiritueel voedsel. Tot zo iemand zegt Jezus: “U bent het zout der Aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten?… Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!…” (Matt. 5, 1316)

De wereld van vandaag ziet er nog steeds een geweldige troep uit, een bruisend, kokend vat waar alles door mekaar vloeit, waar de orde en discipline verloren lijkt, waar het nog teveel ‘ieder voor zich’ is en wie niet neemt, niets heeft. Alles staat op zijn kop… Het Koninkrijk waar Jezus voor opriep lijkt verder weg dan ooit… Juist dán zegt Jezus tot zijn getrouwen: “Gij zijt het licht der wereld…” Hij rekent op ons dat we vasthouden aan ons geloof in de kracht en de waarheid van de Liefde, aan ons geloof in goedheid en gerechtigheid en niet klagen en ontmoedigd raken, dat we niet gaan mee discussiëren en meeroepen dat alles om zeep is. Als wij niet meer opkomen voor het goeie, wie zal het dan nog wel doen? Wie zal er nog licht en hoop brengen in deze duistere tijd?

 

Wees u bewust van uw ‘goddelijke oorspronkelijke waarde’ van liefde en wijsheid, die ge al hebt opgebouwd en die uw eeuwige waarde en schoonheid is. Laat dit licht stralen door gewoon uzelf te zijn, conform de principes die ge in uw hart meedraagt, de principes van de Christus, de principes van een waar christen. We hebben geen nieuwe kerk nodig, we hebben christenen nodig die zijn wat ze moeten zijn, die aanstekelijk zijn in goedheid en liefde. En het is geen makkelijke opdracht, want Jezus zei ook: “Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt (pest!) en lasterlijk van kwaad beticht (roddelt) om Mijnentwil. Verheug u en juich, want groot is uw loon in de hemel.

Verheug u als men over u roddelt, als men u pest… Ja, dat is wel omgekeerd als dat we van nature zouden reageren. We worden bang, boos, depressief of agressief en dergelijke meer, en dan zegt Jezus: “Verheugt u…” Ja, wees blij want het betekent dat ge goed bezig zijt, dat het Koninkrijk in u aan het ontwaken is! Dat uw hemelse bankrekening aan het aanhopen is! Opmerkelijk is dat die vreugde juist uw bescherming zal zijn tegen verder geroddel, want uw belagers voelen dat ze u niet meer kunnen raken, dat ge sterker zijt dan ze dachten…

‘Gij zijt het zout der Aarde, het licht van de wereld.”  Laat deze woorden trillen in uw hart, koester ze, laat ze helemaal binnenkomen en het zal krachtvoer zijn voor je ziel. Een ondersteunende Liefde van heel het Broederschap om door te gaan, om vol te houden met lief zijn, om nóg liever te zijn en je best te doen. Niet dat je nog zoveel beter moet worden, neen. God, Jezus gelooft nu al 1000 %  in u! Je bent goed, je bent liefdevol, je bent krachtig en waardevol. Wees het ook, houd vol en ga door met te zijn wie je werkelijk bent, ook al lijkt de wereld dat niet te begrijpen, ook al lijkt het alsof de wereld helemaal andersom te draait. Houd vol, doe voort, jij bent het zout der Aarde. Zout = gekristalliseerde wijsheid. Jezus en alle engelen en broeders staan achter u om te steunen, te inspireren, om uw hart met vreugde te vullen, want jij bent één van hen! Een lichtje in de wereld, die het durft licht te zijn. Als Jezus u en mij daartoe aanspoort, is het juist omdat Hij achter ons staat en ons nooit, nooit ofte nooit in de steek zal laten!

 

zout