Aquariusevangelie-3

En dan zult ge ook zien dat b.v. wanneer een mens zeer creatief is, dat die onderste chacra ontzettend snel draait. En b.v. een mens die heel hard is, streng en hard is en brutaal is, ziet ge de onderste chacra zo héél traag draaien en al die lotusbladeren staan dicht, dat draait zo heel traag. Oi-oi-oi, als ge dat al ziet aankomen dan maak al zo’n boog en ga zo door, dan moet ik daar niet zijn. Voelt ge? En dan kunt ge wel zeggen: “Ge ziet er mooi uit!”, dat is allemaal wel waar, maar als ge dit toch ziet jongens, dat liegt toch niet, dat is toch de werkelijkheid van het bestaan. Maar ja, men ziet dat niet, en dat is de tragedie van de wereld, snapt ge? Ik heb die mensen ook graag, maar ik ga daar niet echt bij zitten of mee praten of hoe ge dat noemt, die staan daar niet voor open. Maar iemand die b.v. in zijn hartcentrum nou-nou-nou… En in het keelcentrum! En hier, die de 96 lotussen heeft ontwikkeld, hier, 96 zitten er hier, weet ge wat dat is?! Dat is een bloem jongens van anderhalve meter! Anderhalve meter is dat hier, het derde oog! Anderhalve meter, heeft nog nooit iemand gezegd. 96 bloembladeren zitten er hier, wat een spectrum is dat?! Als dát ontwikkeld is, nou-nou-nou, dat is prachtig om te zien bij mensen. Dat heeft een práchtige kleur: het is lilablauw met paars en dat beweegt allemaal, dat gaat zo helemaal voor de mens uit, heel breed, anderhalve meter, zo, een aurool, zo is die gespannen hier.

En dát is het wat ik u wil zeggen. En dat moet ge proberen, mensen, echt waar, het ware leven te zien gelijk het werkelijk is. En dat is geen kunst, geloof mij, het is aan iedere mens gegund dit te zien, dit te weten. Men moet alleen verlangen, een onnoemlijk verlangen hebben. En tijd is van geen belang. Ik ga u een verhaal vertellen, ik heb het misschien al verteld, over een meester. En de meester ging naar een jongen en hij zat onder een grote boom. En die jongen zegt tegen zijn meester: “Meester, hoeveel levens moet ik nog komen doen voor ik alles geleerd heb om zo wijs te zijn als u?” En de meester zegt tegen hem: “Kijk eens omhoog, jongen. Net zoveel blaadjes als aan de boom, zoveel duizenden jaren moet gij terugkomen.” En die jongen springt op en zegt: “Oh, is dat alles!” Voelt u? Dat wil ik u leren. Wij zouden zeggen: “Nog zo lang!!” Dat zouden wij allemaal zeggen. Nog zo lang? Als dat nu 2000  bladeren waren aan de boom, er zijn er meer, maal duizend jaar kunt ge rekenen hoeveel jaar wij nog nodig hebben. En die wijze jongen zegt: “Is dat alles?” En waarom? Omdat de meester nog had kunnen zeggen: “Al de bomen hier die ik zie, al die bladeren, zoveel levens moet ge terugkomen.” En hij zei maar van éne boom, en zo dacht die jongen. Voelt ge hoe ik u wil leren denken? Voelt ge de positiviteit die ik wil brengen?! Dat is het geheim van het leven! Ge kunt alles zo keren, door de wet van om-kering, omkering; want de zalm gaat tegen de stroom in, die past de wet van de omkering toe. Dat de stroom die de mens op Aarde ziet, dat hij tegen die stroom in loopt en die keert alles om in het goéde. Want het ego van de mens is er op uit om het minder-goede wakker te maken. En de ziél van de mens is er op uit om het goede te activeren. Dat is de kracht van het positief denken. Dat is heel belangrijk dat ge dat weet hé. Dus u bent steeds in staat om in iedere situatie, iedere situatie om te vormen tot iets positiefs. Geloof mij, dat is zo. En als ge dat begrijpt dat ge die macht hebt, dan zult ge in die omkering werkelijk verlicht geraken. Werkelijk verlicht geraken, ja.  Want hebt ge dat nooit gemerkt dat vroeger de martelaren verplicht werden hun geheimen openbaar te maken. Maar die hadden omkering gedaan, die ontfutselt ge niks, helemaal niks, helemaal niks.

Is dat geen mooi verhaal? Zo overkomt het degene die denkt de dans te ontlopen. Dus ontloop de dans niet, want ge kunt hem niet ontlopen, we vinden u altijd. Das heerlijk dat te zeggen. De Eeuwigheid vindt u, zij blij. Gun het iedereen goed, want ge ontloopt de dans niét! En degene die het doet, heb ik het meeste plezier in, want hij kan het niet doen. Er is niets buiten de gerechtigheid van God, er is niets buiten. En daar hou ik van, u dát mede te delen. Dat moet de kracht zijn van een discipel, dat moet zijn vreugde zijn, want hij wordt al genoeg bedrukt, en zwart gemaakt, en benadeeld. Maar zijn kracht is te weten: er is gerechtigheid, zijnen tijd komt ook nog.

Gij moet iedereen Liefde wensen. God zal wel zorgen dat alles in orde komt, dat is onze taak niet. Ze ontlopen toch hun dans niet. Ze kunnen u nu treiteren, ze kunnen u nu zwart maken, maar ge blijft wit. Ge blijft wit! Denk daar eens goed over na. Wat verandert er aan u als ze u zwart maken? Niks. Aan hun verandert iets, maar aan u niks. En dát wil ik u maar zeggen. Jezus is even wit gebleven, ik heb Hem nooit zien veranderen. Kunt ge dat begrijpen? Dát is uw sterkte! Daar moet gij u aan optrekken, gij die wilt leren. Want ik heb u gezegd: als ge wilt leren, dan zult ge strijd krijgen en dan gaat ge mensen op uw weg krijgen, die proberen u van die weg af te zetten. Dat zult ge tegenkomen! Ik heb dat honderden keren al gezegd in lezingen. En dat is zo. En waarom komt ge die tegen? Om u te sterken, dient dat voor. Een boom die nooit geen harde wind ontmoet, die zijn wortels zitten veel te hoog en die waait om. Als die boom wind krijgt, dan gaat die zeggen: “Oei, ik moet oppassen, ik moet mijn wortels in de diepte gaan leggen, dieper in de grond gaan zitten.” En dan gaat ie zich vasthechten, ontzettend sterk worden. En zo moet gij worden. Gij zijt bomen die in de diepte moeten gaan. De lotus heeft zijn wortels in de modder, daar moet gij uw wortels zetten, diep in de grond dat niks u kan overkomen en laat het maar waaien. Want het is zelfs nog zo: als er een orkaan komt, als er een orkaan komt, en dat is dan het ergste wat u ooit kan overkomen als mens, dat wil zeggen: dat hij door een groep zielen geestelijk wordt aangevallen. En dat kan! Dat kan, dat een grote massa tegen u is, en dan zal de Eeuwige de Serafijnen sturen, de gróte Geesten, en die zullen al die wezens in een orkaan opzuigen en omhoog trekken, dat ze niet aan u kunnen. Dat gebeurt, jongens. Dat kunt u nog niet begrijpen, maar… er is zoveel want daar weet u nog niks van af. Als ik zo iets zeg, dan zegt men: “Wat zeg hij nu weer!” Nou, dát is het geheim van het leven. Dat is waardoor de ene wél iets overkomt en de andere niet. En dan zeggen ze: “Die heeft altijd pech, die is altijd ziek, die heeft altijd vanalles. En die heeft altijd geluk.” Ja, die heeft geen geluk, maar dat is een verdienste. Ge krijgt niks zomaar cadeau, daar moet ge voor werken. Voelt u hoe dat gaat? Dus hecht daar heel veel waarde aan, aan wat ik u vandaag zeg, want dit is Aquariusevangelie. Dat moet ik u duidelijk maken in deze voordracht, dat zij die de weg van het geestelijke kiezen, met hun ziel weerstand nodig hebben om zich te sterken. Een beitel wordt warm gemaakt, en dan wordt hij afgekoeld in olie om te harden. Awel, u bent beitels van staal en u bent aan het opwarmen, u warmt zich op. En dan koelt de Eeuwige u soms af, in olie, ‘olly’ koelt Hij u af. Waarom doet Hij dat? Om u af te koelen? Neen. Waarom geeft Hij u strijd? Om u pijn te doen? Neen. Omdat ge daardoor zult verharden. Verharding, sterker worden, maar dat doet efkens pijn, dat weet ik wel, maar ge wordt er harder door. In goeie zin hé, niet hard om te vechten, nee, liever, liever, veel liever, maar harder. Ze krijgen u niet meer vernietigd. En ge gaat zo hard worden, dat niks u nog kan raken. Ge wordt zo hard als de zon, want die is het zachtst van alles. Maar ze doordringt met haar zachtheid als hardheid, alle kernen van atomen. En wie kan dat? Wie kan dat, alle kernen van atomen doordringen? Dat kan alleen de zon. Er is geen énkel ander wezen dat, dat kan, alle kernen van atomen doordringen. Want als ge moest beseffen wat een energie dáár voor nodig is!! Nou, als ge iets van kernfusie afweet en dergelijke dingen allemaal, dat is nog maar een naaldenkoppeke van wat ik u wil duidelijk maken van wat de zon doet, met haar zachtheid, die sterk is. Voelt u? En zo moeten wij worden, wij zijn kinderen van de zon. Dat zijn wij, afgezanten van de zon.

zonnekind

Dat is Aquariusevangelie, de mens die moet leren omgaan met zijn spirituele gaven en zijn spirituele vermogens, en dan komt dat goed. Dat komt wel goed. En ge moet weten dat die sturing bezig is. Niemand kan dat tegenhouden. Niemand, niemand. Troost u in de tijden dat ge het moeilijk hebt, troost u met die woorden dat niemand dat kan tegenhouden. En degene die het nu nog mag doen, die mag dat nog doen een tijdje. Het is toegelaten dat mensen nog alles doen, dat is toegelaten. Dat noemen wij ‘eindtijd’. Ik ga u nog iets zeggen, vóór Atlantis onderging werd gewaarschuwd door grote en wijze mensen. En wat zag men? Het was net alsof ze het wisten, dat in het laatste momentje, ze begonnen brastig te worden, te drinken, zotte dingen gebeurden daar, dat kunt ge niet geloven. De mensen zeiden: “Ah, als het toch zo is…” Maar ze geloofden het niet hé, want niemand… Want er werd gezegd: “Kom mee naar de grote berg. En waar die ligt dat kan ik u nu niet zeggen, want die staat er nog die grote berg, die is niet ondergegaan, de grote berg. En de wijzen vroeger, en de mensen die geloofden naar de grote berg te gaan, want in die berg waren holtes. En het zou zeer hard gaan regenen en er zou een enorme zondvloed komen, werd gezegd. En ze vroegen de mensen om mee te gaan en eten en dergelijke mee te nemen. En geloof mij, een onnoémlijk klein aantal geloofde dat. En de rest: “Wij geloven het niet”, maar gelijktijdig begonnen ze de hele boel op te leven. Echt waar, en er gebeurde van alles, rare dingen allemaal. En het was echt zo een gevoel van, hoe moet ik dat uitleggen, “Awel, ’t is de laatste keer, als het dan toch ophoudt, dan leef ik het maar op.” Maar het moment dat het duister werd boven, en dat het vloedgolfde uit de hemel, als de zeeën in opstand kwamen, toen was het gedaan met schreeuwen en plezier maken. Toen hoorde men een andere mantram, dat kan ik u garanderen. En toen de vloedgolven over de steden kwamen, toen was het zo gedaan met alles. Toen was het binnen de kortste tijd dóód-stil over deze wereld. Hoorde ge niks van dieren, hoorde ge niks van mensen, alleen maar het donderen van de hemel en een onnoemlijk vuur dat uit de hemel viel als bliksemschicht. Dat zag men toen. En wat is er van die mensen overgebleven? Ze liggen in de modder, in de Atlantische Oceaan, liggen ze begraven. En de zielen zitten boven, heel hoog ergens. Dat is hun overkomen. Dat waren ook die dachten dat ze het wisten. Nou, dat is eindtijd. Dat is nu ook, het gaat niet gebeuren zo, maar ’t is nu hetzelfde, ik zie hetzelfde gebeuren. Kijk maar na, in de grote steden wat er allemaal gebeurt, hetzelfde, zjust hetzelfde. De mensen doen maar op, ’t is allemaal niet nodig, ’t zal wel niet gebeuren. Ja, ’t zal wel niet gebeuren, daar heb ik niks aan, ge moet zeker zijn van de zaak. Als er hier een ravijn is, “Kom ik er wel over?” Ja, als ik er niet overkom, val ik er in, ge moet zeker zijn. Ja, dát is wat ik u duidelijk wil maken. En ik vraag voor u, als u mensen wilt zijn die meegaan naar de grote berg. Er was zelfs een man die zei: “Ik ga mee naar de berg om te kijken als de zon opkomt.” Maar dat was toch Jezus hé, die wist daar ook iets van af, of niet? Hij zei dat de zon daar al geschenen had. ‘De berg met drie bazuinen’ noemde Hij dat. Dat is toch niet voor niks. De drie bazuinen zijn de drie oergeesten: de Atman, de Boeddhi en de Manas, die daar waakten dat er niks gebeurde. Dat zijn allemaal oerkrachten. Dus de Heer heeft daar ook over gesproken in de tijd dat Hij op Aarde was. Hij wist daar ook van af. Voelt u?

Dat gebeurt nu, nu gaan ze onder in de vloedgolf van het astrale. Er zijn in de astrale wereld vloedgolven, heel grote vloedgolven. En de mens heeft geen rust meer. Er is altijd lawaai, op de straat, op de radio, thuis, op het werk. Er is onnoemlijk veel lawaai, geloof mij nu. Onnoemlijk, in de lucht door vliegtuigen, noem maar op wat er allemaal gebeurt. Dat zijn de vloedgolven van het astrale. Dus wat toen gebeurde in het stoffelijke gebied, is nu bezig in het astrale bij ons. En daarom merken we dat niet en zeggen we: “Ja, dat deert ons niet.” Wie van u kent nog het gevoel van de rust, in het bos te zijn waar het zo rustig is en zeggen ze: “Hier kan ik bekomen, hier krijg ik energie en kracht.” Awel, dat kan ik mij heel goed voorstellen, dat kan ik mij heel goed voorstellen, want het is ook zo, daar krijgt ge energie en daar krijgt ge kracht. Duidelijk? Dus dat zijn zaken die voor u ontzettend belangrijk zijn. Nu, er gaat niks ernstigs gebeuren, ik vraag u alleen maar lief te zijn. Geloof mij nu.

Ik heb verteld dat Aquariustijdperk een beweeglijk tijdperk is waarin er velen zullen reizen. Want waarom komt dat? Dat ga ik u ook uitleggen. Ik heb verteld straks dat men bezig is die solar-plexus­energie  op te spannen, dat vlies. Dus die solar-plexusenergie is een zeer beweeglijke energie. Beweeglijk in het spirituele veld, niet in de lagere velden en evenredig die spirituele beweeglijkheid… Want alles ‘zakt’ noemen wij dat, wat in de hemel gebeurt, zakt op Aarde. Dus die beweeglijkheid hier, wat bij u gebeurt allemaal (?), vindt ge terug in uw stoffelijk gebied: dat is verplaatsing. Dat is reizen, reizen, op reis gaan. Dus wat hier in het spirituele gebied gebeurt, gebeurt ook in het stoffelijk gebied, omdat, wanneer er spirituele groei is, gaan mensen verlangen op plaatsen te zijn waar ze in een oerverleden geweest zijn. Ja. En nu gaan we niet meer op reis om specifiek naar Spanje aan het strand te liggen gelijk 20 jaar geleden, om daar met duizenden te bakken in de zon. Neen, men gaat meer op reis om de cultuur te bekijken, om te voelen, om te leren. Dat bedoel ik, die beweeglijkheid is nu in Aquariustijdperk noodzakelijk om voor de zoekende zielen een erkentelijkheid te geven van het gebied waar ze ooit geweest zijn. Ik ga een voorbeeld geven. Moest u, voor u tenminste, in  Luxor komen in Egypte, daar zou u zich goed voelen, omdat gij daar ooit geweest zijt. Dat moogt ge nu echt van mij aannemen, daar zijt ge ooit geweest. Dus moest ge daar komen, dan krijgt ge daar herkentelijkheid, dat gaat u aanspreken, maar ge weet zelf niet waarom! Maar dat komt omdat ge in een ver verleden daar ooit geweest zijt. Daarom beweegt de Schepper nu zijn wezens naar plaatsen waar ze herkentelijkheid hebben, omdat die vibratie helpt in de spirituele groei die nu bezig is. Is dat duidelijk voor u? Dat is het antwoord.

? – Als ge als waterman geboren wordt in het Aquariustijdperk zijt ge dan aangepast aan dat tijdperk?

Als ge als Waterman geboren wordt in het Aquariustijdperk, zijt ge dan aangepast aan dat tijdperk? Ja. Is dat een voordeel? Neen. Is dat goed? Ja, want alles is gelijk voor de Eeuwigheid. Een vis leeft ook in het water, voelt ge’t? Maar toch is het als Waterman in het Watermantijdperk, dat is prachtig meegenomen hé! Als ik ga joggen, doe ik dat kleed niet aan, maar mijn trainingsbroek. Voelt ge wat ik bedoel? Dat bedoel ik, zo is waterman het kleed voor het Watermantijdperk. Dat is mooi, dat is meegenomen. Maar álle kleren passen daarin, want de Eeuwige wil dat nu zo. Maar toch is dat meegenomen. Voelt ge wat ik wil duidelijk maken, dat is geen bevoorrechting…

 

aquarius

 

 

Geestelijke Helpers

De onzichtbare Helpers, dat zijn geen Engelbewaarders, zij staan veel hoger. Het zijn machtige, grote Wezens die miljarden en miljarden jaren oud zijn en die alles al meegemaakt hebben op Aarde en die in de geesteswereld blijven en van daar uit, de mensen, die bereid zijn te groeien, willen inspireren, om zo ook wijsheid van het universum in de mensheid door te seinen.
Onzichtbare helpers die men niet ziet, daarom is het ónzichtbaar, maar wel zichtbaar voor diegene die ziet met het derde oog, de aina. En dan kunt ge uw ogen toe doen en u daarmee verbinden en dan voelt ge en ziet ge en voelt ge die informatie ook. Als ge gaat slapen ’s avonds, treedt ge uit en gaat ge hen bezoeken en zij informeren u en zeggen: “Kijk, dat en dat gaat gebeuren. Dat en dat zijn we bezig en we vragen u mee te werken”, of we vragen u dit of dat. Zo is er ook een werkzaamheid tussen de mens en de geesteswereld, voelt ge. Net gelijk mensen op Aarde samenwerken, is er ook een werkzaamheid tussen de mens en de geesteswereld, ook dat bestaat.

geestelijke helpers– Kunt ge die helpers voelen?
Als ge heel rustig zijt wel. Het kan zijn als een soort bries, als een soort wind die geen wind is. Hij voelt koud maar is niet koud. Soms voelen mensen het ook heel vreemd, als een werveling, ergens, op sommige plaatsen in de chacras, als een werveling, als iets dat heel snel draait. Zo kan het soms gevoeld worden. Maar het kan, zeker, het kan. – Als ge het zo voelt, wat willen ze u dan duidelijk maken?- Als ge ze voelt, hebben ze contact met u en moet ge ze vragen stellen. Ge moet ermee spreken alsof ge een mens spreekt. Alleen ge ziet hem niet, zo moet ge dat voorstellen. Dus spreek ermee alsof ge voor een mens staat te spreken, maar ge ziet hem niet. En zo komt er een dieper contact ermee. En vroeg of laat voelt ge werkelijk heel diepere dingen aan. Is dat duidelijk?
? – Kunt ge Geestelijke Helpers sturen naar mensen die daar niet van op de hoogte zijn? – Zeker weten. Als gij nu ergens bent en ge stuurt energie
23
en ge denkt aan haar, dan kan ik wezens sturen naar haar, naar u of gelijk naar wie, zeker, zonder dat de andere daar van weet. Maar gij kunt ze sturen en ge kunt zelfs zeggen: “Gaat daar dát doen.” Er is één uitzondering: ze doen alleen maar wat licht is, nooit iets anders, nooit. En dat moet ik er aan toevoegen: wanneer ge ooit een geestelijke helper stuurt naar iemand – dat deden de mensen vroeger, dan stuurden ze negativiteit – dat krijgt gij dan terug, 70 keren x 7 keren versterkt. Zo werken de Geestelijke Helpers. Dus oppassen hé! Wanneer ge ooit iemand wegstuurt naar een ander met een verkeerde bedoeling, krijgt gij ze terug, de andere krijgt ze niet. Want ze geven ze niet door aan de ander, ze projecteren ze onmiddellijk in u. Onmiddellijk. En dat weten sommige mensen niet. Als ge moest weten dat sommige mensen thuis in hun huiskamer zitten, bepaalde negatieve gedachten aan het denken zijn van andere mensen… Wat gebeurt dan? Die negatieve gedachten worden naar henzelf teruggekaatst. Voelt ge? Maar ge kunt ze gebruiken voor het goeie, inderdaad.
Als ge nu edele gedachten hebt en ge zegt: “Ik wil die zuivere gedachte naar iemand sturen, wilt Gij die gedachte overbrengen daar naar toe?” Zo moogt ge met hen spreken en geloof mij, dat wordt gedaan. Het zijn boodschappers, Parsifals, boodschappers. En ik wil die gedachte die ik nu heb versterken om ze door te sturen naar hetgeen wat ge denkt. Snapt ge? Omdat dat mag. Als ge gedachten leest van mensen… dan kan ik nu onmiddellijk lezen wat ge denkt en aan wat ge denken zijt, met welke intentie ge het zelfs doet, dat wordt nu zichtbaar in uw ether. Daarom wil ik ze ook versterken, omdat het een goede gedachte is. Want we mogen als mens gedachten van andere mensen versterken. Dat kan de geesteswereld niet doen. De geesteswereld kan de gedachte exact weergeven gelijk gij ze formuleert, daar is ze voor gebouwd. Ge moet dit goed onthouden hé. Ze kan ze niet versterken. Een aards mens is in staat gedachtes te versterken, daar hij wezen is, drie-eenheidswezen is. Dat is zeer belangrijk. Daarom is het goed dat ge vrienden of vriendinnen hebt, daarom is het goed, daarom kwam Jezus als mens, als gedachtenversterker. Het is een versterker, het signaal wordt versterkt in een versterker. Jezus was een versterker, letterlijk en figuurlijk.

Jezus in licht

Leven is

Leven is leren omgaan
met verdriet en vreugde
met ziekte en gezondheid
met pijn en genot
met falen en lukken
met boosheid en liefde
met afwijzing en verbinding
met de andere
met mij zelf

Til aan dit alles niet te zwaar.
Lach, zing, dans,
maak het leven tot een spel,
een spelen met energie.
En vooral:
glimlach vaker naar je innerlijke zelf.
Kijk in de spiegel,
kijk jezelf in de ogen
en zeg hartgemeend:
Dag liefste ik,
ik zie dat je goed genoeg bent.
Ik zie dat je al bij al heel goed je best doet.
Ik hou van je,
ik hou echt van je !
Dag mooie lichaam,
dag liefste Zelf.

dancin joy

Duisternis en Licht

We kunnen niet vooruit gaan met onszelf
als we niet alle stukjes van ons ‘ik’ meenemen.
Delen van ons ‘ik’ waaraan nog pijn, schuldgevoel, spijt,
veroordeling (van onszelf of van de ander),
boosheid, schaamte, verdriet … aan hangt;
deze delen wensen niet ‘gedumpt’, vergeten, afgewezen
noch geamputeerd te worden.
Deze delen maken evenzeer deel uit
van ons mooie wijze en liefdevolle Zelf
en telkens wanneer we een deel hiervan verwelkomen
in onze vergeving, begrip en Liefde
worden we lichter, vrijer en geheeld.
Als het donkere en het zware
van ons de toestemming krijgen om in het licht te komen
+ de onvoorwaardelijke Liefde van God die in ons hart leeft +
dan wordt het zware licht
het donkere wordt verlicht
en we voelen ons lichter
lichtender en heler
geheeld door Liefde.

donkerte inlicht