Bidden voor Vrede

 

Ik aanvaard op dit moment Vrede voor mezelf

en voor alle bewuste wezens op deze en elke andere planeet.

Ik aanvaard mijn rol als afgezant van het Licht

en ik laat dit gevoel van Vrede van me uitgaan

als een zegening voor het hele universum.

Er heerst Vrede op Aarde omdat ik daarvoor heb gekozen

en ik verenig me met iedereen op Aarde

die op ditzelfde moment dezelfde keus maakt.

Laat er Vrede heersen op Aarde.

Laat er Vrede heersen op Aarde.

Laat er Vrede heersen op Aarde.

Eer heerst Vrede op Aarde.

 

 

Duiding van het gebed – meditatie.

Wanneer men bidt voor Vrede is het belangrijk dat men zichzelf in vrede voelt. Een gedachte van het hoofd heeft niet veel kracht. Het zijn de gedachten van het hart die echt scheppend zijn. Dus een gedachte die volledig gedragen wordt door een analoog gevoel. De gedachte wordt dan een wens, en Ludo hechte veel belang aan “wenskracht” – b.v. het gebed ‘De wens uiten vanuit het Anahatcentrum’ !

Voor het echte gebed aan te vatten gaan we ons eerst goed aarden en ontspannen. De voeten naast mekaar plat op de grond, de rug rechtop, hals en schouders ontspannen. Dan kan je b.v. zeggen (in stilte):

 “De vibratie van mijn lichaam is in harmonie

met de vibratie van Moeder Aarde.”

Je kan dit herhalen tot je werkelijk voelt dat er contact is met de aarde, dat wat je zegt ook op enige manier, hoe subtiel ook, voelbaar wordt; dat je de rust voelt in je lichaam. Dan zeg je:

 “De vibratie van mijn lichaam is in harmonie

met de vibratie van mijn ziel.”

Zoals je weet is de ziel de tussenschakel, de transformator tussen de geestelijke wereld, je geestelijke lichamen en je fysieke lichaam. Met deze acclamatie roep je harmonie op tussen je lichaam en je geestelijke lichamen, tussen lichaam en ziel. Blijf ook dit herhalen tot je een subtiele verlichting merkt, tot het goed aanvoelt, tot de verbinding voelbaar wordt.

Vervolgens kunnen we ons gaan verbinden met de hogere geestelijke gebieden, de Christusliefde, het Broederschap of waar jij aan wil denken.

 “De vibratie van mijn ziel is in harmonie

met de vibratie van de Christus.”

 

Blijf ook dit herhalen tot het voor jou oké voelt. Dan ben je echt klaar om met hart en ziel te zeggen:

Ik aanvaard op dit moment Vrede voor mezelf.

Blijf ook dit herhalen tot je een subtiel (of sterker) gevoel van Vrede krijgt. We kunnen dit nog meer specifiëren en zeggen:

 

Ik aanvaard vrede in mijn mentaal lichaam.

 (mijn denken, de mentale sfeer)

Ik aanvaard vrede in mijn gevoelslichaam. (de astrale sfeer)

Ik aanvaarde vrede in mijn fysieke lichaam. (het stoffelijke gebied)

Blijf dit zo nodig ook herhalen tot je er echt voeling mee krijgt, of tot je het echt aanvaardt…

Dan kunnen we dit uiteraard ook wensen voor alle mensen op deze en elke andere planeet, in deze 3 sferen. Op deze wijze vervullen we onze rol als afgezant van het Licht – wat in feite elke mens is, en zou moeten zijn – en we visualiseren dat dit fijne gevoel van vrede en liefde uitstraalt om ons heen… Zover je het wenst te sturen, het kan dus door heel het universum, want een gedachte stopt nooit.

Een afgezant van het Licht werkt nooit op zichzelf, maar altijd in verbondenheid met de lichtende krachten, God, met allen die op één of andere manier werkzaam zijn voor het heil van onze bijzondere planeet. Daarom breid ik de zin uit tot:

en ik verenig me met iedereen op Aarde en in de Aardesfeer

Zo ben ik niet alleen verbonden met alle mensen op Aarde die dit wensen, maar ook met alle geestelijke Helpers rondom de Aarde, in de aardesfeer.

Dan spreken we 3x onze hartewens uit. 3x omdat we het wensen op de materiële Aarde, in de astrale aardesfeer en in de mentale aardesfeer.  Het is belangrijk dat daar, in de mentale en astrale sfeer van de Aarde vrede komt, gedachten en gevoelens van vrede, liefde, harmonie, broederlijkheid, vergevings-gezindheid, barmhartigheid enz. Als het daar voldoende gevestigd is, MOET het uitzakken naar deze materiële wereld en kan er hier ook een blijvende, echte vrede komen, meer dan ‘afwezigheid van geweld en oorlog’.

Dan volgt nog de krachtige bevestiging van wat in de hogere sferen – de werkelijkheid –  altijd al is geweest en altijd zal zijn: VREDE

 Er heerst Vrede op Aarde,

Omdat God Liefde,Vrede en Harmonie is. Vervolgens is het ook mooi te eindigen met een dankbetuiging aan allen die hieraan willen meewerken, aan allen die hier reeds werkzaam voor zijn, God de Vader te danken dat we op deze eenvoudige wijze aan zijn scheppingplan mogen en kunnen meewerken. God te danken dat wij nog bij de gelukkigen zijn die in een landje van vrede en welstand mogen leven… En eindig dan met het zegenend kruisteken: “Zo zal het zijn in naam van de Vader en de Zoon en de H.Geest. Amen.”

Zie dit gebed niet als een vast ritueel. Doe het op uw eigen wijze, met de woorden en beelden die bij u opkomen. Het gaat ‘m niet om de woorden, maar om wat er gebeurt in je hart, je scheppende hart. Maar ik vind de tekst eenvoudig, krachtig en veel zeggend. Als het u past, ga er in vrijheid mee om. En voel wat het bij u doet. Moge het ook een voorbeeld zijn dat een gebed niet zo maar een tekstje opzeggen is, maar dat het een stille, krachtige communicatie mag zijn met de geestelijke wereld. 

bidden-1

 

 

 

Meditatie: Vrij zijn

 

Maak even stilte. Kies één van onderstaande zinnetjes en laat het meegaan in je meditatie. Neem het ook verder méé gedurende de dag en laat het zijn werk maar doen. Of voel wat er in jezelf naar boven komt als ‘vrij zijn’.

 Vrij zijn: de Waarheid toelaten wie ik echt ben.

Vrij zijn: me laten dragen door mijn onvoorwaardelijk Zelf

Vrij zijn: afscheid nemen van mijn zelfbeperking

Vrij zijn: blij zijn met mezelf

Vrij zijn: geen toestemming van anderen nodig hebben, mijn hart volgen

Vrij zijn: vrede sluiten met mijn evoluerend bewustzijn

Vrij zijn: met een glimlach zelfverantwoordelijkheid opnemen

Vrij zijn: voelen en volgen wat mijn hart ingeeft

Vrij zijn: is geen eindbestemming, is spelend onderweg zijn

Vrij zijn: alles zijn en niets zijn

Vrij zijn:  … …

vrijzijn-hart