Betekenis KERSTMIS vandaag.

Reeds voor de Sint het land wordt uitgejaagd werden de slingers en ballen, de lichten en bomen van kerstmis in de commercie gegooid. Fuiven en feesten, dat lijkt kerstmis te zijn voor de hedendaagse westerling.

En ja, misschien is het ook wel goed zo!

Dat het oude verhaal van het kerstgebeuren uit het collectief geheugen gewist wordt, om plaats te maken voor een nieuwe en meer accurate visie. Het oude moet eerst verdorren voor er iets nieuws kan ontluiken. De lente komt pas na de winter!

Uiteraard behoudt kerstmis als blije herinnering aan de geboorte van Jezus van Nazareth 2016 jaar geleden zijn waarde en betekenis. Het blijft een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid, zowel op Aarde als in heel het Universum. We kunnen de Hemel en de Avatar Jezus niet genoeg dankbaarheid betuigen, ook al beseffen we nauwelijks de betekenis en impact van Zijn leven en gave. Dát historisch feit blijft, en we mogen er eeuwig dankbaar voor zijn.

Maar er is meer.

We zitten in de laatste fase van de overgang van het oude Vissentijdperk naar het nieuwe Aquariustijdperk. De kwintessens van Aquarius werd door onze Leraar Ludo als volgt verwoordt:

“In het Aquariustijdperk krijgt de biologische mens opnieuw de kans van de Schepper om in zijn biologische structuur, in zijn menselijk wezen, opnieuw in contact te komen met de Oerkracht, met de Oerenergie, waardoor vol+ledigheid ontstaat; contact maken met de Waarheid, met het ware, en niet meer met de schijn.”

Die verbondenheid met de Oerkern zijn we reeds lang verloren (2de tijdperk van Atlantis) waardoor we wegzakten naar deze verdwaalde wereld van dualiteit, van niet-weten, angst, geweld, maar ook van willen, verlangen naar liefde en wijsheid, zelfkennis… Een verbindende schakel was verbroken, en dáárvoor was de komst en het leven als fysiek mens van de grote Avatar nodig om opnieuw die verbinding tussen de goddelijke wereld en de duale, materiële wereld mogelijk te maken.

“Christus – zo genoemd in onze religie – is de verbindende schakel tussen de mens in de stof en de Oorsprong, de Oerkracht, de Oerenergie van het Wezen zelf dat wij God noemen. Christus is pure Liefde en daarom de enige ware en volmaakte schakel tot volbrenging van de wil van de Vader door wezens.

Die Christusgeest IS nu reeds hier aanwezig, in de aardeaura, en dus ook in de aura van mensen, dit sinds het Pinkstergebeuren ongeveer 1990 jaar geleden. Het mysterie van Golgotha en het scheuren van de voorhang in de tempel, het Pinkstergebeuren…

pinksteren

Nu, in deze nieuwe tijd, waarin de mens 2000 jaar de tijd heeft gehad om aan zichzelf te werken, zijn eigen driften onder controle te brengen, zijn psyche te richten op hogere krachten, wordt opnieuw een sluier opgelicht om de mens de kans te gunnen, opnieuw, vanuit zijn biologische toestand in contact te komen met de grote waarheden van het Universum.

Er wordt ons straks de kans gegeven die Christus dieper in ons te laten doordringen, Hem in ons hart te verwelkomen, te laten geboren worden. En ‘geboren worden’ betekent toch: iets wat onzichtbaar reeds aanwezig is, komt naar buiten, wordt manifest in het leven. Zo moet die Christusgeest stilaan meer en meer in ons leven zichtbaar worden. Om dit mogelijk te maken moet de Solar-plexuschakra optimaal ontwikkeld zijn. Mede door evoluties van onze Aardeplaneet zullen mensen nieuwe mogelijkheden krijgen:

Dus de mensen krijgen kansen die verbondenheid met de solar-plexus te maken, waardoor de hogere psychische krachten, de hogere psychische krachten aan hen geopenbaard worden. De solar-plexuschakra is de derde chakra en is een spirituele chakra.

Als deze chakra, Manipura, goed tot ontwikkeling komt en de juiste draaiingshoek is ingesteld, kan de mens ook optimaal de (geestelijke) zonnekrachten opnemen, waardoor hij opgeladen wordt met eeuwige kracht, eeuwige wijsheid. Hij zal vernieuwd, verlicht worden tot in de kern van zijn atomen… Lijkt voor ons nu een onmogelijke fantasie. Maar voor hen die zoekende zijn, voor hen die kunnen standhouden in de storm die woedt op Aarde, zullen er enorme kansen en mogelijkheden geboden worden.

“Als ge voldoende (zonnekracht) opneemt, gaat ge de Christus kennen…. Gaat ge de Christus in alles herkennen, in alles, in alles, in de natuur, in de TV, in mensen, in doen en laten van wezens, in alles gaat ge de Christus herkennen. Ge gaat voelen hoe die Christus op Aarde werkt, hoe die zich manifesteert.”

solar-plexus

Dié geboorte staat voor de deur. De geboorte van de Christus in ons eigen biologische wezen. Daarnaar kijken wij uit, dat verwachten wij in deze adventsperiode, symbolisch. En deze advent stopt dus niet op 25 december 2016. Wanneer dan wel? Dat weet niemand. Op de laatste zondag voor het begin van de advent werd in onze kerken de evangelietekst (Mat:24, 37-44) gelezen: ‘… Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.’

En hoe kunnen we ons voor+bereiden? Er werd ons gevraagd veel te bidden, te mediteren : het bereiden van het stalletje = ons eigen hart. En zuiver, liefdevol te denken, te voelen, te handelen, te Zijn = de 4 kaarsen (fasen) van de advent. Wanneer dat klaar is, dan kan het Christuskind ook in ons geboren worden.

Ludo zei het zo:

Daar kunnen we allen aan meerwerken. Weet ge hoe ge meewerkt?

* Door lief te zijn,

* door het goed te bedoelen,

* door mekaar te willen helpen in veel dingen,

* door opbouwend te spreken,

* door opbouwend te denken,

* door opbouwend te doen,

* door gewoon te doen wat ge in feite al zijt.

Want ge zijt al Liefde, ge moet niets doen, ge moet alleen maar doen wat ge zijt. Wat is makkelijker als doen wat ge zijt? Een kat schreeuwt gelijk een kat, niet gelijk een hond. Voelt u dat? Als ge toch kunt doen wat ge zijt, dan kost dat toch geen moeite?! Dus ik vraag u alleen te doen wat ge zijt en al het andere zijt ge niet! Dat zijt ge niet, dat hebt ge u aangetrokken gelijk ge uw kleren aantrekt om iets te zijn, wat ge soms niet zijt. Dus doe wat ge zijt. Leer doen wat ge zijt en ge bouwt aan die immense Liefdeskracht, die dit gaat veranderen…