Avondgebeden van Ludo

Dat moet u altijd willen: het goede voor ogen houden, maar ook het andere leren kennen, er niet naar toe leven, nee, maar leren kennen, lessen eruit trekken en het goede willen herinneren. Als ik ’s avonds ga slapen, dan zeg ik:

Ik wil deze nacht in een gebied van Licht en Liefde zijn,

in verbondenheid met mijn Vader- en mijn Moederbewustzijn.

Ik wens door de Christus Licht en Liefde in mijn wezen.

Ik wil deze nacht leren in de gebieden van Licht.

Ik wil lichtend zijn voor mezelf, voor de naaste en voor Hem.

Ik wil mij morgenvroeg alleen maar het goede herinneren

van hetgeen ik deze nacht heb meegemaakt.

Zo zal het zijn door Gods Almachtige Wil. AUM.

 

‘Ik wil mij alleen maar het goede herinneren van wat ik deze nacht heb meegemaakt’: en daar gaat het op aankomen. Als u dat durft zeggen, dan zult gij ’s morgens alleen maar het goede herinnerd worden. En een andere wet zegt zo: ‘Wie het goede aantrekt, gaat het goede doen.’ Zo verplicht gij u ’s morgens met goede energieën wakker te worden en wat gaat die dag moeten zijn? Liefdevol, gelukkig en blij, omdat ge het goede hebt aangetrokken. Het andere is op zijn plaats, waar het denkt te moeten zijn.

Als u dan slapen gaat dan zegt u: “Heer, ik ga vandaag rusten en ik weet dat ik niet ga rusten, want ik wil nu pas gaan werken. Ik heb de hele dag nog niets gedaan dan me zorgen gemaakt door mijn verstand, voor mijn werk en nu ga ik pas écht werken.”

Ge legt u neer en zegt:

“Wanneer ik nu slapen ga, vraag ik verbonden te zijn met de Meesters van kennis en de Meesters van wijsheid. In dat eeuwigdurende Verbond verlang ik datgene wat ik ontvang, morgen bewust te weten, mij te kunnen herinneren en het te kunnen toepassen op de juiste tijd en de juiste plaats. Ik verlang dat niet alleen voor mezelf, Heer, ik verlang dat vooral voor U, omdat U dat toekomt dat ik steeds meer en meer mag weten, dat ik daardoor steeds meer en meer liefdevoller kan fungeren in het leven en daardoor steeds meer en meer wezens naar U toe kan brengen. Daarom wil ik het Heer, niet alleen voor mij, maar vooral omdat het U toekomt dat ik Uw kind ben.”

Als men dan gaat slapen met die intentie, dát is een gebed, dat is een machtig gebed met zo’n intentie slapengaan. Dan legt men zich rustig neer en men voelt dat de Meesters u iets komen brengen, kennis. Ge gaat ’s morgens opgewekt wakker worden, ge stapt met het rechterbeen uit het bed!

En als u slapen gaat, en u bent een goed koppel, en een goed koppel dat slapen gaat zegt altijd: “Het is goed even in eigen hart te kijken, nog even voor ik slapen ga, of ik van dageraad tot avond geen enkele ziel en geest heb pijn gedaan.” Dat zegt hij even tegen zichzelf. Zo begint die dan. Dan zou het ideaalste zijn, hoe oud ze ook zijn, dat is van geen belang, dat kan tot 95 jaar gaat dat nog, dat is: dat ze even tegenover mekaar gaan zitten, gewoon rechtop in het bed gaan zitten, met de rug leunen en mekaar de hand nemen, de man de rechterhand naar buiten, handpalm omhoog, de vrouw de linkerhand naar buiten en de handpalm omhoog. De vrouw geeft de rechterhand aan de linkerhand van de man en die wordt in de handpalm gelegd. Men ziet mekaar nu – dat is de lamp, zo houden ze mekaar vast – en zo hangen ze de batterij even aan, aan de ether. Dat is belangrijk. De ether is al hetgeen wat rondom is. Zo hangt de man zijn plus aan de ether en de vrouw haar min aan de ether en hier is de batterij en ze houden dat vast.

 

En als ze kinderen hebben of familieleden hebben die ziek zijn of wat dan ook, dan denken ze die kinderen in die twee handen die ze vastpakken. En zo kunnen ze die kinderen vullen, van op honderdduizenden kilometers afstand kunnen ze die vullen, kunnen ze hun wensen uitzenden naar die kinderen. Die kinderen, die ontwikkelen op die manier hun talenten. Dat moeten ouders doen. Ook als die kinderen getrouwd zijn en ze hebben het eens moeilijk, zo kunnen ouders bewust meewerken, bewust meewerken aan een betere wereld. Dus even een paar minuutjes dat gaan doen.

 

Ik raad u ook aan, als u gaat slapen dat er ook een kaars kan branden. Er is niets zo heerlijk als op de slaapkamer een kaarsje dat brandt, omdat dat negatieve ionen uitzendt. Negatieve ionen zijn ionen die vreugdevol en liefdevol werken op de mensen en die de mens geestelijk laten evolueren. Een kaarsvlam geeft negatieve ionen. Dus ook zo ontwikkelt ge uw talenten door te rusten.

Gedicht van Ludo:

Wees gerust in uw gemoed want ’t is God die u leven doet

Wees blij voor elke dag dat je van God leven mag.

Treur nooit en kijk steeds omhoog daar schijnt steeds de regenboog.

 

Treuren is zich verbinden met het ego.

Omhoog kijken wil zeggen : kijken naar de Zon.

Regenboog: is het spectrum van de Zon.   (Ludo)

 Ik vermoed dat Ludo niet bedoeld heeft dat we ons nooit verdrietig mogen voelen, dat is iets wat menselijk is en spontaan naar voor treedt bij verlies of verwonding. Treuren is echter vasthouden aan het gemis en aan de gedachte ‘het had zo niet mogen zijn’. Dit vasthouden en oordelen beletten dat er genezing kan komen, beletten dat er nog aandacht en openheid is voor wat er mooi en goed was vroeger (de geschenken), en voor het mooie en goede dat iedere nieuwe dag in zich draagt. Treuren kan een vluchtmiddel zijn om niet verder hoeven te gaan, om het verleden en het heden niet te hoeven accepteren.  Het is zichzelf vastzetten.