Geestelijke Helpers

De onzichtbare Helpers, dat zijn geen Engelbewaarders, zij staan veel hoger. Het zijn machtige, grote Wezens die miljarden en miljarden jaren oud zijn en die alles al meegemaakt hebben op Aarde en die in de geesteswereld blijven en van daar uit, de mensen, die bereid zijn te groeien, willen inspireren, om zo ook wijsheid van het universum in de mensheid door te seinen.
Onzichtbare helpers die men niet ziet, daarom is het ónzichtbaar, maar wel zichtbaar voor diegene die ziet met het derde oog, de aina. En dan kunt ge uw ogen toe doen en u daarmee verbinden en dan voelt ge en ziet ge en voelt ge die informatie ook. Als ge gaat slapen ’s avonds, treedt ge uit en gaat ge hen bezoeken en zij informeren u en zeggen: “Kijk, dat en dat gaat gebeuren. Dat en dat zijn we bezig en we vragen u mee te werken”, of we vragen u dit of dat. Zo is er ook een werkzaamheid tussen de mens en de geesteswereld, voelt ge. Net gelijk mensen op Aarde samenwerken, is er ook een werkzaamheid tussen de mens en de geesteswereld, ook dat bestaat.

geestelijke helpers– Kunt ge die helpers voelen?
Als ge heel rustig zijt wel. Het kan zijn als een soort bries, als een soort wind die geen wind is. Hij voelt koud maar is niet koud. Soms voelen mensen het ook heel vreemd, als een werveling, ergens, op sommige plaatsen in de chacras, als een werveling, als iets dat heel snel draait. Zo kan het soms gevoeld worden. Maar het kan, zeker, het kan. – Als ge het zo voelt, wat willen ze u dan duidelijk maken?- Als ge ze voelt, hebben ze contact met u en moet ge ze vragen stellen. Ge moet ermee spreken alsof ge een mens spreekt. Alleen ge ziet hem niet, zo moet ge dat voorstellen. Dus spreek ermee alsof ge voor een mens staat te spreken, maar ge ziet hem niet. En zo komt er een dieper contact ermee. En vroeg of laat voelt ge werkelijk heel diepere dingen aan. Is dat duidelijk?
? – Kunt ge Geestelijke Helpers sturen naar mensen die daar niet van op de hoogte zijn? – Zeker weten. Als gij nu ergens bent en ge stuurt energie
23
en ge denkt aan haar, dan kan ik wezens sturen naar haar, naar u of gelijk naar wie, zeker, zonder dat de andere daar van weet. Maar gij kunt ze sturen en ge kunt zelfs zeggen: “Gaat daar dát doen.” Er is één uitzondering: ze doen alleen maar wat licht is, nooit iets anders, nooit. En dat moet ik er aan toevoegen: wanneer ge ooit een geestelijke helper stuurt naar iemand – dat deden de mensen vroeger, dan stuurden ze negativiteit – dat krijgt gij dan terug, 70 keren x 7 keren versterkt. Zo werken de Geestelijke Helpers. Dus oppassen hé! Wanneer ge ooit iemand wegstuurt naar een ander met een verkeerde bedoeling, krijgt gij ze terug, de andere krijgt ze niet. Want ze geven ze niet door aan de ander, ze projecteren ze onmiddellijk in u. Onmiddellijk. En dat weten sommige mensen niet. Als ge moest weten dat sommige mensen thuis in hun huiskamer zitten, bepaalde negatieve gedachten aan het denken zijn van andere mensen… Wat gebeurt dan? Die negatieve gedachten worden naar henzelf teruggekaatst. Voelt ge? Maar ge kunt ze gebruiken voor het goeie, inderdaad.
Als ge nu edele gedachten hebt en ge zegt: “Ik wil die zuivere gedachte naar iemand sturen, wilt Gij die gedachte overbrengen daar naar toe?” Zo moogt ge met hen spreken en geloof mij, dat wordt gedaan. Het zijn boodschappers, Parsifals, boodschappers. En ik wil die gedachte die ik nu heb versterken om ze door te sturen naar hetgeen wat ge denkt. Snapt ge? Omdat dat mag. Als ge gedachten leest van mensen… dan kan ik nu onmiddellijk lezen wat ge denkt en aan wat ge denken zijt, met welke intentie ge het zelfs doet, dat wordt nu zichtbaar in uw ether. Daarom wil ik ze ook versterken, omdat het een goede gedachte is. Want we mogen als mens gedachten van andere mensen versterken. Dat kan de geesteswereld niet doen. De geesteswereld kan de gedachte exact weergeven gelijk gij ze formuleert, daar is ze voor gebouwd. Ge moet dit goed onthouden hé. Ze kan ze niet versterken. Een aards mens is in staat gedachtes te versterken, daar hij wezen is, drie-eenheidswezen is. Dat is zeer belangrijk. Daarom is het goed dat ge vrienden of vriendinnen hebt, daarom is het goed, daarom kwam Jezus als mens, als gedachtenversterker. Het is een versterker, het signaal wordt versterkt in een versterker. Jezus was een versterker, letterlijk en figuurlijk.

Jezus in licht

Reacties zijn gesloten.