Inspiratie

Op de pagina ‘Abba’  vindt U dauwdruppeltjes die in ons hart zijn ontsproten en reeds eerder gepubliceerd werden in het kwartaalblad  ‘Abba’ van Christal vzw. Deze teksten zijn zowel informatief, praktisch als meditatief van aard. Belangrijk is dat je het rustig in je opneemt, in je laat doordringen om te voelen in je hart wat het jou te zeggen heeft. Want dát is jouw waarheid, dat is wat jij nu nodig hebt en je vooruit zal helpen.

Op de pagina’s ‘Ludo’ delen wij de wijsheid die Ludo ons doorgaf, precies op de wijze zoals hij het heeft uitgesproken tijden de voordrachten die hij hield hier in os landje.  De prachtige spirituele leraar vertoeft nu niet meer fysiek onder ons.

Ware Wijsheid is eeuwig, woorden van Liefde raken altijd, ze blijven actueel en kunnen harten voeden. 

Recente berichten

OORDEEL NIET

Reeds meerdere malen hebben we het al gehad in dit boekje ABBA over ‘oordelen’, en ik vermoed dat we allen reeds genoeg beseffen dat oordelen en veroordelen niet goed is voor onszelf en evenzeer voor de andere. Ik besef het ook heel goed, en toch laat ik me altijd nog verleiden tot ‘oordelen’, blijf ik maar in die val trappen…

Zo werd ik bij het lezen van volgend fragment van Meester Ludo weer erg aangesproken. ‘Kijk nu nog eens naar jezelf! Wanneer gaat ge dat nu eens afleren?’ Bij deze dus nog eens alles op een rijtje gezet en overwogen.

Ludo:

“Nou, daar gaat het mij om in het Aquariustijdperk. We moeten heel goed oppassen, want we weten dat van ons soort mensen, mensen vernietigen. Het soort vernietigt het soort. Dat kan alleen bij de mens, dat kan niet bij de mineralen, niet bij de planten, niet bij de dieren, niet bij de geesten. Dat kan alleen bij de mens, dat het menselijk soort het eigen soort vernietigt. En dat is verschrikkelijk. Want dat soort bracht Jezus bij Pilatus. Pilatus was de wijze, die kon niet oordelen. Hij zei nadien ook: “Ik was mijn handen in onschuld, want ik zie niets waarvoor ik U zou veroordelen.”

Wie van u veroordeelt niet door te oordelen? Wie durft in zijn geweten, de goddelijke kamers opentrekken en zien hoe hij wetend en onwetend veroordeelt, oordeelt wil dat zeggen. Want zij die een oordeel vellen, zij die een oordeel vellen zonder inwijding, zijn aan het veroordelen. Want wat zegt ge altijd: wat mij niet aanstaat, dat ziet ge bij de andere. Zo praat de mens steeds. Voelt ge? Dus, door te oordelen veroordeelt ge. En daar moet ge mee oppassen, want één van de tien geboden is: ‘oordeel niet.’. Oordeel niet, staat er geschreven. Dat wil niet zeggen dat ge geen beoordeling moogt geven. B.v. dit tafellaken is wit, wel dat is voor iedereen wit. Dat is geen oordeel, het is een beoordeling. Maar als ge nu gaat zeggen zonder reden: dat tafellaken, dat heeft de gebuur van hiernaast hier gezet, en ge weet daar niets van af, dan zijt ge die gebuur aan het oordelen, want ge weet niet wie dat tafellaken hier heeft gelegd. Dus, beoordelen is zeer moeilijk.

En Christus-Koning is een verbondenheid die ons bindt met één van de tien geboden: oordeel niet. Ik vind het zo boeiend dat ik dit vandaag even wil aanhalen, wat in feite een oordeel is.

Mensen lopen goeroes achterna, lopen religies achterna… En plotseling oordelen ze en stappen het af, want zij vinden dat en dat en dat en dat niet goed is. Ik heb al honderdduizenden mensen privé ontvangen in dit leven en als ge ziet hoe ze oordelen… Want ze vinden dit niet goed en ze vinden dat niet goed, maar ze weten nog niets. Als de mensen wetend zouden zijn, kunnen ze niet meer oordelen, kunnen ze geen oorlog meer maken en kunnen ze niet meer roddelen, kunnen ze niet meer jaloers zijn, kunnen ze geen haat meer dragen. Want de aard van de mens is Liefde.

Dus, waar zijn we toch mee bezig? Wat is men bezig op dat moment? Als iemand graag naar een café gaat, dan gaat hij naar het café, daar heb ik geen oordeel over. Ik mag hem wel raad geven en zeggen: “Vriend, drink niet te veel bier, want ge kunt zat worden en noem maar op.” Dat is niet oordelen, natuurlijk niet. Want voor die mens, op dat moment, hoort hij daar te zijn, in zijn evolutie. Ooit gaat hij daar wel weg. Dus, ik moet daar geen oordeel over vellen, helemaal niet.” (zo sprak Meester Ludo)

Waarom is het zo moeilijk om niet te oordelen?

We leven hier op Aarde in een duale wereld, een wereld van tegenstellingen, van wit en zwart, goed en kwaad, licht en donker. Dit in tegenstelling tot de geestelijke werelden waar alles één is; goed en kwaad zitten nog samen versmolten in het éne wat is zoals het is. Denk aan de Bijbelse woorden ‘Ik ben die ben’. Hier op Aarde heeft alles wel zijn tegengestelde, wat maakt dat er steeds keuzes moeten worden gemaakt: ‘kies ik dit of dat?’ En het zou gemakkelijk zijn moesten we kunnen kiezen tussen goed en kwaad als twee duidelijk herkenbare verschijningen; dan zouden we natuurlijk voor het goeie kiezen. Maar in het dagelijkse leven ligt het veel subtieler, minder duidelijk herkenbaar.

Bv. Een vriend begint tegen mij te zagen en klagen over zijn gebuur over allerlei zaken die hij niet goed vindt. Ga ik mee in zijn roddel en ga ik ook die gebuur, zonder hem te kennen, mee veroordelen?? Het is soms rapper gebeurd als men denkt…

En ja, heel gemakkelijk hebben we kritiek en oordeel over zaken in de wereld, die in onze ogen niet goed gaan. Politiek, gerechtelijk, economisch… Heelder kranten staan er vol van.

Oordeel begint bij een bepaalde opvatting, geloof of overtuiging die men heeft en als waarheid aanneemt. Als iemand anders een andere opvatting naar voor brengt, voelen we ons aangevallen en gaan we in verdediging, proberen de andere van onze opvatting te overtuigen. Op dat moment vellen we een oordeel: jij bent fout, ik ben juist.

Hier komen we aan een punt dat voor iedereen nogal gevoelig ligt: wanneer oordeelt ge (be+oordeelt ge) en wanneer ver+oordeelt ge?  Zoals gezegd, in deze wereld van tegenstellingen kunnen we niet anders als tegenstellingen opmerken, en de vele nuances en verschillen daartussen, en dat mag, dat kan ook niet anders en dat is ook de bedoeling van het hele systeem van de Schepper. Het geeft ons de kans te zien, te ervaren hoe we zelf zijn en ageren. Het geeft ons de kans tot de keuze hoe we willen zijn, Wie we willen zijn. Het geeft ons de kans tot snelle bewustwording, tot groei in bewust zijn.

Het is dus zeker de bedoeling dat we verschillen gaan opmerken en er voor ons zelf een be-oordeling over vormen. ‘Vind ik dat goed? Ga ik daar in mee of wil ik mij daarvan distantiëren? Past dat bij wie ik wil zijn?’ Tenslotte is deze conclusie ook maar gebaseerd op mijn waarneming die misschien ook niet juist of niet volledig is! Ik moet dus zeer oppassen als ik mijn beoordeling naar de andere terugspeel.

Wanneer ik mijn oordeel ga opleggen aan die andere (of een roddel ga doorvertellen aan anderen) dan ga ik in de fout en VERoordeel! Heel dikwijls projecteren we onze visie, ons oordeel, op die andere persoon en rekenen hem erop af. We beoordelen een situatie vanuit ons standpunt, zonder de volledige en juiste toedracht van de zaak te kennen. Dan veroordelen we!  Daarom de woorden van Ludo: “Als de mensen wetend zouden zijn, kunnen ze niet meer oordelen.”  Het is dit oordeel dan onze spirituele groei in de weg staat en daarom wordt het ook in alle wijze boeken afgeraden.

De kunst is natuurlijk boven alle oordeel uit te stijgen, zoals de Meesters doen. Achter de tegenstellingen, achter de verschillen, de ware aard, de eenheid te zien en daarnaar te handelen.

 

Lao Tze zegt daarover:

 

De wijze heeft geen vast denkpatroon;

hij is zich bewust van de noden van anderen.

De goeden behandelt hij met goedheid;

De slechten behandelt hij eveneens met goedheid,

omdat de natuur van zijn wezen goed is.

 Opm. ‘denkpatroon’ mag je hier ook verstaan als opvatting, overtuiging. De wijze kent maar één vaste overtuiging en dat is ‘Wees Lief en zijt Liefde.’

Praktisch.

 1. Onderzoek bij jezelf: wat levert oordelen mij op? (Zie ook verder: oordelen is plezant!?)
 2. Begin al voor jezelf op te merken wanneer je weer aan het oordelen/veroordelen zijt. Tracht dan vervolgens simpelweg ‘oordelen’ te vervangen door ‘opmerken’. Als het om jezelf gaat zal je merken dat het veel aangenamer is jezelf te observeren dan te veroordelen. Dat zal dus ook wel naar anderen toe zo zijn.
 3. Wees niet te halsstarrig of bang om jouw overtuiging los te laten. Of in een gesprek, op zijn minst die visie voor jezelf te houden.
 4. Stop met etiketten plakken.
 5. Stel er eer in je goedheid en vriendschap naar alle mensen te laten uitgaan, bijzonder als ze met jouw visie en ideeën botsen. Kies ervoor in een staat van goedheid te zijn in plaats van rechter en oordeler. Het Sanskriet heeft hiervoor een prachtig woord: Namaste’ wat betekent: ‘Ik eer de plek waar we allemaal één zijn.’ Zeg dit bij jezelf als je dreigt in een dispuut te vervallen.
 6. Veroordeel ook niet jezelf. Zie je niet ‘slecht’ wanneer je eens uitglijdt; zie je niet ‘heilig’ wanneer je slaagt. Zoals elke andere zijn we een mengeling van oneindige openheid en eindige beperking.
 7. Een be-oordeling kan je afronden met kritiek of met Liefde en wijsheidswens. Het is een keuze. Wat jij kiest voeg je toe aan jezelf én aan het collectieve bewustzijn. Als je dit beseft, dan weet je meteen ook wat te kiezen!

 

Lao Tze (Vers 49)

De wijze leeft in harmonie met alles  onder de hemel.

Hij ziet allen als zijn eigen Zelf;

hij houdt van iedereen als zijn eigen kind.

Alle mensen worden tot hem aangetrokken.

Hij gedraagt zijn als een klein kind.

 

 

 1. Corona : tips voor zorgverstrekkers Reacties uitgeschakeld voor Corona : tips voor zorgverstrekkers
 2. Morgen misschien Reacties uitgeschakeld voor Morgen misschien
 3. Over Dromen Reacties uitgeschakeld voor Over Dromen
 4. Avondgebeden van Ludo Reacties uitgeschakeld voor Avondgebeden van Ludo
 5. Stilte Reacties uitgeschakeld voor Stilte
 6. Voeding en meer. Reacties uitgeschakeld voor Voeding en meer.
 7. overweging Reacties uitgeschakeld voor overweging
 8. Waarheid maakt Vrij Reacties uitgeschakeld voor Waarheid maakt Vrij
 9. Hoe groot is mijn licht? Reacties uitgeschakeld voor Hoe groot is mijn licht?